Nyheter

Bill Gates møter Vårt Land: Etterlyser flere helsetoppmøter

FILANTROP: Bill Gates gjester Norge. Tirsdag deltar han på energitoppmøtet i Oslo. Men han ber verden om også å samle seg på toppmøter om helse for å redde flere liv i fattige land.

– Ulikhetene er ekstreme, sier Bill Gates. Han snakker om helsetilbudene i fattige land versus de som tilbys i rike land.

– Og så er det store forskjeller i de fattige landene. De overfinansierer helsetilbudet i byene for å dekke opp elitene, mens de underfinansierer helsetilbudene på landsbygda der folket bor.

Han ønsker seg helsetoppmøter der man forplikter seg på bindende mål.

Vårt Land og noen få andre medier møter Bill Gates tirsdag. Mannen som gav verden programvareselskapet Microsoft – og ble klodens rikeste mann – gjester Norge og toppmøtet Oslo Energy Forum.

Gjester Norge på energitoppmøte

Tirsdag står han på scenen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed.

Gates representerer stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation, som særlig arbeider med helsebistand, og selskapet han har etablert, Breakthrough Energy, som fremmer innovasjon innen bærekraftig energi. Målet er klart: Redusere klimagassutslipp.

Mer oppmerksomhet på helseulikhet

I dag har Bill Gates rykket nedover på rikinglisten, og er nå verdens femte rikeste, med en formue på 111 milliarder dollar, eller 1.110 milliarder kroner.

Han er svært opptatt av helse – og av å redde liv; særlig få ned barnedødeligheten i fattige land, og være med å utrydde sykdommer som polio og malaria.

Derfor etterlyser han et større internasjonalt engasjement for helse. Han mener det bør være like sterkt som klimaengasjementet.

– Vi har mange klimatoppmøter. Vi trenger flere helsetoppmøter.

Bill & Melinda Gates Foundation lover 1,2 milliarder dollar til innsatsen for å utrydde polio. Summen tilsvarer knappe 13 milliarder kroner. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB

Vil utrydde polio

Bill & Melinda Gates Foundation donerte i fjor høst 1,2 milliarder dollar til innsatsen for å utrydde polio.

Pengene skal brukes for å bistå arbeidet med å gjøre slutt på polio i Pakistan og Afghanistan, de to siste landene der viruset er endemisk, og til å forhindre utbrudd av nye virusvarianter, heter det i en uttalelse fra stiftelsen.

Summen tilsvarer knappe 13 milliarder kroner og går til Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Kunngjøringen kom på Verdens helsetoppmøte i Tyskland søndag.

– Polioutryddelse er innen rekkevidde, mener Bill Gates.

Polio er svært en svært smittsom sykdom som kan føre til lammelser og død, særlig blant små barn. Viruset spres ofte gjennom forurenset vann. Sykdommen er i stor grad utryddet gjennom vaksinering.

---

Bill Gates

  • Bill Gates er amerikansk forretningsmann og filantrop som sammen med Paul Allen grunnla programvareselskapet Microsoft i 1975.
  • Selskapet utviklet programvare for PC-er, og ble senere et av verdens største programvareselskap.
  • Opprettet sammen med kona veldedighetsstiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation i 2000 - paret ble skilt i 2021.
  • Stiftelsen har lagt vekt på helsearbeid og reduksjon av fattigdom i utviklingsland. I senere tid har Gates også engasjert seg i klimaspørsmål.
  • Stiftelsen er hevdet å være verdens største private veldedighetsstiftelse målt i disponible fondsmidler, flere hundre milliarder kroner.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter