Nyheter

Slår alarm: Voldsom økning i eldre som ringer hjelpetelefoner

ENSOMHET: Frelsesarmeen får flere telefoner fra eldre som er ensomme og deprimerte. Nå øker de kapasiteten på egen telefontjeneste.

Det siste året har stadig flere eldre ringt til Frelsesarmeen. Mange eldre gir uttrykk for sterk uro, redsel og bekymring, sier Frelsesarmeen. Nå har de økt kapasiteten på egen telefontjenesten, også med frivillige.

– Flere eldre tar kontakt med oss, med økende grad av bekymringer og større utfordringer enn tidligere. Siden 2021 har vi hatt en økning opp mot 20 prosent i antall telefoner, sier lederen for Frelsesarmeens eldreomsorg, Rona Therese Reistad.

Dagbladet har tidligere skrevet om flere eldre tar kontakt med Kirkens SOS. Den siste måneden har NRK Brennpunkt avslørt kritikkverdige forhold i eldreomsorgen. I kjølvannet av avsløringene rykket nylig helseminister Ingvild Kjerkol ut til NRK og oppfordret folk til å planlegge egen alderdom.

Flere eldre tar kontakt med oss, med økende grad av bekymringer og større utfordringer enn tidligere

—  Rona Therese Reistad, Frelsesarmeen

Vil ikke leve lenger

Flere eldre ønsker ikke leve lenger, forteller Kirkens SOS. Det skrev Dagbladet mandag 6. februar. Bare det siste året har Kirkens SOS sett en markant økning i eldre som ringer dem.

– Økningen Kirkens SOS merker sier noe om en tendens. Det understreker alvoret i situasjonen og hvordan vi også opplever det, sier Reistad i Frelsesarmeen til Vårt Land.

Hun er sterkt bekymret for utviklingen i antallet eldre som ringer inn med alvorlige psykiske lidelser den siste tiden.

Tause stemmer og økt pågang

I Frelsesarmeen eldreomsorg er de spesielt opptatt av hjemmeboende eldre.

– Mange av de vi er i kontakt med er uten pårørende noe som gjør at man er ekstra sårbar og ikke har samme tilgang til støtte og hjelp. Dette er mennesker som ofte er ensomme.

Nå har Frelsesarmeen økt kapasiteten på telefontjenesten.

– Vi så at telefontjenesten var en viktig tjeneste under pandemien og har derfor økt kapasitet og rekruttert frivillige.

Ensomme etter pandemien

Kirkens SOS advarte i Dagbladet mot en flom av ensomme eldre som ringer dem. Kirkens SOS tror økningen i telefoner har sammenheng med at flere følte seg ensomme og deprimert da Norge lettet på restriksjonene etter koronapandemien.

– Etter pandemien vet vi at flere eldre opplever økt ensomhet og isolasjon. Derfor har det vært en prioritering av Frelsesarmeen å øke satsingen på telefontjenesten som samtaletilbud til personer over 60 år, sier Reistad til Vårt Land.

Hun sier at minstepensjonister sliter mer enn før:

– Nå har vi gått inn i en dyrtid: med høye strømpriser, matvarepriser, det skaper en enorm utrygghet og uro. Mange minstepensjonister er sterkt urolige og lurer på hvem som snakker deres sak oppi denne tiden.

– Vår telefontjeneste er ingen krisetelefon, men en tjeneste for eldre som ønsker og trenger noen å snakke med om stort og smått i hverdagen. Mange uttrykker stor glede over å ha bli hørt, tatt på alvor ikke minst ha en fast person som ringer til avtale tidspunkt.

Frelsesarmeen opplyser om at økningen i antall telefoner også handler om økt informasjonsarbeid om tilbudet. De mener at flere henvendelser siden slutten av 2021 og frem til i dag må ses i lys av denne satsingen.

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter