Nyheter

SV urolig etter Barth Eides svar om Lågendeltaet – mistenker drakamp i regjeringen

E6: SVs Lars Haltbrekken mener det vil vekke oppsikt hvis det første regjeringen gjør etter naturtoppmøtet er å svekke vernet av natur i denne saken.

– Jeg er ikke beroliget av dette svaret, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

Han stilte nylig klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) følgende skriftlige spørsmål:

«Hvorfor åpner klima- og miljøministeren for å endre verneforskriften til Lågendeltaet naturreservat, når statssekretæren i Klima- og miljødepartementet før jul var krystallklar på at dette ikke skulle skje?»

Barth Eide svarer at det han har åpnet for, er at regjeringen skal finne en løsning på hvordan det kan bygges E6 forbi Lillehammer, og hvordan dette kan gjøres på en måte som ivaretar natur bedre.

«Hvordan vi skal gjøre det er noe vi jobber med nå. Saken om reguleringsplan for E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat er krevende», skriver Barth Eide i svaret.

Vil vurdere mulige endringer i verneforskriften

Klima- og miljøministeren skriver at en utbedring av dagens E6 over Lillehammer bru, også vil ha negative virkninger på naturreservatet.

Barth Eide viser til at Miljødirektoratet i sitt avslag på dispensasjon til å bygge vei gjennom verneområdet, «ikke har foretatt en samlet vurdering av ulike alternativer veid opp mot hverandre, eller vurdert løsninger med en nedskalert utbygging», men satt foten ned for den løsningen som direktoratet ble forelagt.

«Samferdselsministeren og jeg har lyttet til mange innspill og mener at løsningen ikke ligger i å enten bygge firefelts motorvei akkurat som planlagt eller å kun tenke på naturen i naturreservatet. (…) Vi vil nå både se på ytterligere tiltak i den planlagte løsningen og vurdere mulige endringer i verneforskriften. Hva utfallet av disse vurderingene blir, er det for tidlig å si noe om», skriver statsråden i sitt svar til SV

En kamp innad i regjeringen

Lars Haltbrekken synes det er urovekkende at Klima- og miljødepartementet ikke er like tydelig på at det ikke er aktuelt å endre reglene for verneområdet.

– Jeg frykter her at de gir fra seg en svært viktig miljøseier. Det vil være oppsiktsvekkede dersom dette er det første svaret regjeringen har etter naturtoppmøtet i Montreal i fjor høst.

– Er det departement som står mot departement i denne saken?

«Samferdselsministeren og jeg har lyttet til mange innspill og mener at løsningen ikke ligger i å enten bygge firefelts motorvei akkurat som planlagt eller å kun tenke på naturen i naturreservatet. (…) Den planlagte utbyggingen av 43 km av E6 Mjøsbrua til Øyer skal ivareta viktige transportbehov, men vil også medføre tap av både natur og jordbruksareal. Det er viktig å finne en god løsning for E6 forbi Lillehammer, samtidig som vi vurderer hvordan klima og miljø kan ivaretas bedre i veiprosjektet. De lokale planmyndighetene, sammen med Statsforvalteren og Nye Veier, har vurdert prosjektet grundig, og jobbet godt for å balansere de ulike hensynene i saken. Vi vil nå både se på ytterligere tiltak i den planlagte løsningen og vurdere mulige endringer i verneforskriften. Hva utfallet av disse vurderingene blir, er det for tidlig å si noe om», skriver statsråden.

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter