Nyheter

Flertall for atomkraft i Norge i ny meningsmåling

ATOMKRAFT: Et knapt flertall i befolkningen er enig i at Norge bør bygge ut kjernekraft, viser en spørreundersøkelse fra Opinion.

– For et land som ikke har tradisjon for atomkraft er det overraskende at et flertall nå er blitt positive til utbygging av kjernekraft, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Ifølge undersøkelsen er 51 prosent er enig i at Norge bør bygge ut kjernekraft. 37 prosent er uenig, mens resten vet ikke.

Fremskrittspartiets velgere er aller mest positive til kjernekraft (73 prosent), tett fulgt av velgerne til Venstre (63 prosent), Høyre (58 prosent), Rødt (52 prosent) og Miljøpartiet De Grønne (49 prosent).

– Alt fra strømpris til klimakrise er argumenter som trekkes inn for kjernekraft, og dette treffer bredt uavhengig av politisk ståsted, sier Clausen.

Velgerne til Senterpartiet og SV er mest negative. Dette er de eneste partiene på Stortinget med overvekt av velgere som er mot norsk kjernekraft.

Undersøkelsen er gjennomført i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1003 personer i uke fire i januar 2023, skriver Opinion.


NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter