Nyheter

Nye tiltak skal hindre kraftkrise, sier regjeringen

Nye tiltak skal hindre kraftkrise. Strømeksporten skal bremses når vannstanden er under et visst nivå.

Det opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse forsyningssikkerheten for kraft.

– Vi skal holde igjen på vannet i magasinene ved utsikter til knapphet. På den måten reduserer vi eksporten, sa Støre.

Statsministeren understreker at vi ikke kan ta det for gitt at vi har strøm 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

– Vi skal ha kontroll med at vi har nok kraft i Norge. Selve bunnplanken for dette er vår egen forsyningssikkerhet. Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten, og vi skal ha nok kraft til industrien vår, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Flere tiltak

Den nye styringsmekanismen består blant annet av følgende tiltak:

* lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft

* krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner

* adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Brukes unntaksvis

Energimyndighetene har allerede i dag adgang til å gripe inn i hvordan produsentene disponerer vannet i magasinene i en rasjoneringssituasjon. Nå legges det opp til at myndighetene kan gripe inn noe tidligere.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier staten altså har adgang til å strupe eksporten i gitte, alvorlige situasjoner, men han understreker at det er et virkemiddel som bare kan brukes helt unntaksvis.

Adgangen til å gripe inn skal kun gjelde i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi, og når det er tydelig at produsentenes risikovurdering avviker klart fra myndighetenes.

Arbeidet med å formalisere ordningen starter umiddelbart. Norges vassdrags- og energidirektorat har i dag fått i oppdrag å starte forskriftsarbeidet, og Olje- og energidepartementet starter med lovarbeidet. Ordningen skal ses i sammenheng med eksisterende virkemidler for svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS).

– Situasjonen vi nå ser i energimarkedene i Europa, kan strekke seg over lang tid. Energimyndighetene vil derfor vurdere kraftsituasjonen løpende og ta i bruk de ulike trinnene i mekanismen når behovet skulle tilsi det, sier Aasland.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter