Nyheter

Miljødirektoratet sa nei. Nå lover miljøministeren vei: – Signalene spriker

E6 OG NATUR: Miljødirektoratet satte foten ned for å bygge ny E6-bro gjennom naturreservat. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) lover imidlertid en løsning innen få uker.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Klima- og miljøministeren (Ap) og samferdselsministeren (Ap) møtte tirsdag Lillehammers ordfører (Ap) og stortingsrepresentant fra Oppland, Rune Støstad (Ap), for å snakke om E6 forbi Lillehammer.

Miljødirektoratet konkluderte like før jul med at dispensasjonen til å bygge ny E6 gjennom naturreservatet Lågendeltaet var i strid med naturmangfoldloven. Men ordfører Ingunn Trosholmen uttalte på nyåret at hun ikke ga opp kampen om ny E6.

Etter møtet tirsdag sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide ifølge NRK at han var sikker på at det kan finnes en løsning innenfor det veiforslaget som ligger på bordet. De to statsrådene vil se på planen som var lagt for ny E6 gjennom Lågendeltaet med fartsgrense 110 km/t, men vil prøve å finne løsninger som ivaretar naturen bedre.

Til NRK sier Barth Eide at hvis veien skal gjennom naturreservatet, må det skje ved dispensasjon eller ved å endre verneforskriften.

En Frp-drøm

Pernille Hansen er nestleder i Naturvernforbundet og har fulgt saken tett. Hun synes det er rart at Barth Eide vil ta utgangspunkt i planen som var lagt for en vei med fartsgrense 110 km/t.

– Da Nye Veier kom på banen og sa at det blir en ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, ble mange alternative traseer kastet på båten. Premisset om 110 km/t var Frps drøm, ikke denne regjeringens. Det koster også enormt med matjord, og denne regjeringen har sagt at den vil reformere veinormalene, sier Hansen til Vårt Land.

Hun har også merket seg at Barth Eide sier at løsningen som nå skal komme, skal ta bedre hensyn til den vernede naturen.

– Barth Eide sier at han skal være i dialog med oss. Vi lurer på hvordan han har tenkt å løse dette, sier Hansen.

Statssekretær i klima- og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) skriver i en e-post til Vårt Land:

– Det blir viktig for regjeringen å finne en god løsning for E6 forbi Lillehammer, samtidig som vi vurderer hvordan klima og miljø kan ivaretas bedre i veiprosjektet. Vi må både se på den vedtatte planen og vurdere mulige endringer i verneforskriften. Vi må gjøre dette ordentlig og grundig, men ikke bruke mer tid enn nødvendig. Hva utfallet av disse vurderingene blir er det for tidlig å si noe om.

Finne nytt utgangspunkt

Lågendeltaets Venner har lenge ønsket at dagens E6 forbi Lillehammer skulle ha en mindre arealkrevende standard, det vil si tofeltsvei med forbikjøringsfelter og midtdeler, og med fartsgrense 90 km/t.

Naturvernforbundet mener den beste løsningen er to-trefeltsvei med midtdeler, også fordi det er mer trafikksikkert enn smal firefeltsvei.

– Noe av det viktigste nå er å ta et steg tilbake og legge en plan som ikke tar utgangspunkt i 110 km/t. Det premisset om 110 som har ført til enorme inngrep i andre områder med like sterkt vern som Lågendeltaet, som i Åkersvika og som planlegges på Ringerike.

Støy fra dagens bro

Ordfører Ingunn Trosholmen har argumentert for ny bro med at trafikken på dagens bro forstyrrer noe av fuglelivet i området.

Hansen sier at det er noe sant i det, men at dette likevel ikke er et godt argument for å bygge enda en bro gjennom naturreservatet, ettersom dagens bro blir stående, og fortsatt vil ha mye trafikk.

Naturvernforbundet mener det er viktigere å bruke penger på støyskjerming der veien går nå.

– Dessuten er Lågendeltaet vernet av hensyn ikke bare til fuglene ved broen, men også et yrende fiskeliv, planter og mange andre arter, sier Hansen.

---

Miljødirektoratet sa nei

  • Like før jul konkluderte Miljødirektoratet med at det ikke kunne gis dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat.
  • Slik planen forelå, hadde den ikke «vesentlig samfunnsmessig betydning», blant annet fordi den samfunnsøkonomisk ville ha en verdi på minus seks milliarder kroner.
  • Miljødirektoratet kunne heller ikke si at det var «nødvendig» å legge traseen gjennom naturreservatet.
  • I tillegg påpekte direktoratet at det var svært uheldig at Nye Veier søkte om dispensasjon så seint i prosessen at mange andre alternativer var sjaltet ut.
  • Nye Veier har opplyst at de har brukt mye tid og penger på planlegging i den tro at dispensasjon ville bli gitt, og vil vurdere en annen framgangsmåte heretter.

---

Artikkelen ble oppdatert onsdag 25. januar kl 09.55 med svar fra statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i debattavdelingen i Vårt Land og har et bredt kompetansefelt innen religion, klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter