Nyheter

Regjeringen åpner ekstern granskning av utenlandsadopsjoner

UTENLANDSADOPSJON: Et eksternt utvalg skal nå granske utenlandsadopsjoner til Norge, varsler barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG.

– Jeg ser at det er behov for allerede nå å gå ut og si at det også blir en ekstern gransking av adopsjonene. Jeg ser at det er nødvendig for å skape tillit og legitimitet, sier Toppe til VG fredag.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har allerede varslet at de skulle sette i gang en slik granskning. Flere foreninger for utenlandsadopterte har varslet at de ikke hadde tillit til at Bufdir skulle gjennomføre en ren intern granskning. Men nå er det altså bestemt at granskningen skal være ekstern. Bufdir får i oppgave å forberede den eksterne granskingen.

Utvalget som settes ned vil gå gjennom historiske adopsjoner fra alle aktuelle land, tilbake i tid og fram til i dag. Toppe anslår at de vil gå tilbake til 80-tallet, og kanskje også 70-tallet. De skal etter planen legge fram sine svar i 2024.

Toppe åpner også for at utvalget kan se på enkeltsaker, dersom det blir nødvendig.

Siden slutten av 60-tallet er mer enn 20.000 barn adoptert fra utlandet til Norge. De siste 10-15 årene har antallet utenlandsadopsjoner falt betydelig.

En europeiske bølge

I mars 2021 skrev Vårt Land om rapporten som gjorde at Nederland stanset all utenlandsadopsjon på ubestemt tid. En granskningsrapport som så nærmere på adopsjon fra Brasil, Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka og Colombia i perioden 1967–1998, avdekket store lovbrudd.

Vinteren 2021 var det ikke bare Nederland som gransket seg selv. Februar 2021 fulgte Sverige etter med å kunngjøre at de skal undersøke hvordan de gjennomførte internasjonal adopsjon frem til 1990-tallet. Også i Danmark undersøkes flere adopsjonssaker med mistanke om lovbrudd.

En rekke norske adopsjonsaktivister har de siste årene ivret for en granskning av de norsk adopsjonshistoriene, men norske adopsjonsmyndigheter har vært avventende.

– Det er ikke indikasjoner på behovet for en slik granskning i Norgemen hvis det oppstår behov for å se nærmere på enkeltsaker, vil adopsjonsmyndigheten naturligvis gå inn i saken, sa barne- og familiedepartementet til Vårt Land mars 2021.

NTB

NTB

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter