Nyheter

Skatteparadiser kan gjøre det vanskelig med sanksjoner mot Russland

SKJULT EIERSKAP: For ti år siden ga Tax Justice ut det første heftet om skatteparadiser. Siden da har studenter, forskere og lekkasjer som engasjerer seg i tematikken, gjort at vi vet mye mer.

– Dette er helt klart det største prosjektet som Tax Justice gir seg i kast med, sa Sigrid Klæboe Jacobsen da hun åpnet lanseringen av boka Skjult – Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold i 3. utgave torsdag morgen, midt under World Economic Forum.

På 112 sider er målet å gi en kort og forståelig innføring i hva skjult eierskap og skatteparadiser er, og hva det betyr for samfunnet.

Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Norge, som jobber for global skatterettferd – et demokratisk og åpent skattesystem. De mener at tematikken er viktigere enn noen gang, nå som verden står i dype kriser.

Peter Ringstad er politisk leder og Sigrid Klæboe Jacobsen daglig leder i Tax Justice Norge.

Hun poengterer at samtidig som det har skjedd noen endringer i positiv retning, er likevel summen at pengestrømmen gjennom skatteparadiser øker.

Korrupsjonsjegeren Eva Joly skriver i forordet at energikrise, krig i Ukraina og klimakrise gjør skatteparadisproblematikken aktuell. Å få til mer rettferdighet og større bærekraft må begynne med «å få kontroll over de instrumentene som gjør det mulig for noen av oss å unngå å bidra til fellesskapet», skriver Joly.

Studenter etterspør

Etter at Tax Justice før jul kunngjorde at boken kunne bestilles gratis, har pågangen vært stor, fra alt fra advokater og Skatteetaten til politiske partier og ungdomspartier, Kripos, Økokrim, presseorganisasjoner, banker og ikke minst mange utdanningsinstitusjoner. Av 1.500 eksemplarer som ble trykket med støtte fra Norad, er det færre enn 500 igjen.

Siden forrige utgave i 2016 og den første i 2013 som ble utgitt i samarbeid med Changemaker, har mange studenter vist interesse for temaet. Mens Tax Justice første gangen nærmest måtte lete med lupe etter forskning som var relevant, har Norge toskatteforskningssentre som forsker på skatteparadisproblematikk, ved Norges Handelshøyskole i Bergen og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås, og også et forskningssenter for skatteøkonomi ved Universitetet i Oslo.

– Faglærere og professorer har sagt til oss at det ofte er gjennom studentene skatteparadiser har blitt til et viktig tema for dem, fordi mange studenter har vist interesse for det, sier Jacobsen.

Rett inn i Ukraina-krigen

Økonomer har forsket på hvor mye av verdensøkonomien som er tilknyttet skatteparadiser, blant annet ut fra materiale fra lekkasjer. Ifølge den franske skatteforskeren Gabriel Zucman ble rundt 8 prosent av husholdningers formue holdt i skatteparadiser i 2008.

Mens privat formue tilsvarende et par prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i skandinaviske land er registrert og eies gjennom skatteparadiser, er andelen nærmere 15 i Europa ellers og oppe i 60 prosent i Russland, ifølge økonomisk forskning, fortalte forsker ved Skatteforsk ved NMBU, Julie Brun Bjørkheim under boklanseringen.

Når så store deler av økonomien styrt gjennom skatteparadiser, kan det bli vanskelig for verdenssamfunnet å treffe med sanksjonene som er blitt iverksatt mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

– Vi kan lure på hvor effektive sanksjonsmulighetene er når mye av det skatteparadiser tilbyr er skjult eierskap, sa Bjørkheim.

Har blitt en blindsone

Kristine Sævold har skrevet doktorgrad ved Universitetet i Bergen om framveksten av skatteparadiser under britisk avkolonisering, og har sett på hvor det norske Oljefondet legger lista for hva som er ansvarlig skatt. Dette har hun gjort sammen med Guttorm Schjelderup, leder for skatteforskningssenteret ved Norges Handelshøyskole.

Noe av det Sævold og Schjelderup finner, er at bruken av skatteparadiser er blitt så integrert at mange ikke lenger ser det.

– Vi mener det nå strekker seg inn i sentralbanken på styrenivå, når man ikke ser problemet med for eksempel Nicolai Tangens bruk av skatteparadiser, sa Sævold.

Oljefondet aksepterer ifølge henne plasseringer i skatteparadiser så lenge selskapet har en substansiell tilhørighet der, men hva det konkret betyr, mener Sævold er utydelig, og at Oljefondet som en av verdens store investorer, dermed kan bidra til å gi legitimitet til å bruke skatteparadiser.

Oversikt over dokumentlekkasjer

Ifølge Jacobsen i Tax Justice, var målet med å bare oppdatere den forrige utgaven fra 2016, men nå er innholdet så godt som helt omskrevet.

– Så mye har skjedd. Oppbygningen er lik, men nytt i denne er at vi også har en oversikt over dokumentlekkasjer, sier Jacobsen.

En viktig kilde til informasjon om skatteparadiser, har vært store lekkasjer av dokumenter, som Panama Papers i 2016, Pandora Papers i 2021 og Dubai Uncovered i 2022, som avdekket at nordmenn er registrert med eiendom for over 120 millioner kroner i Dubai.

I tillegg til innføringen om skatteparadiser, aktører, problemene med dagens system og mulige veier til et mer rettferdig system, inneholder utgaven en egen artikkelsamling skrevet av forskere og andre eksperter, ordliste og skatteparadisindekser.

Jacobsen ønsker at boken kan være et startsted for å grave videre, med kildehenvisninger og QR-koder til mer informasjon. Hele veien har målet vært å holde teksten kort og forståelig.

Vårt Land har vært i kontakt Norges Bank Investment Management, men de har så langt ikke svart på våre henvendelser.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter