Nyheter

– Paradoks at Tonje Brenna ikke vil øke barnetrygd, når Ap feiret økning i fjor

SOSIALPOLITIKK: Kirsti Bergstø blir etter alle solemerker ny SV- leder. Nå tar hun bladet fra munnen om Arbeiderpartiets debatt om barnetrygd og arbeidslinja.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Jeg oppfatter at Tonje Brenna heller vil satse på velferdstjenester enn å betale ut kontantytelser. Men det hjelper lite med gratis barnehage for en alenemor med skolebarn i tenårene, sier Kirsti Bergstø.

SVs leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har merket seg den sosialpolitiske debatten som har brutt ut i Arbeiderpartiet og i Vårt Lands spalter den siste tiden.

– Vi skal ikke blande oss i den interne debatten i Ap før landsmøtet, men dette er også en viktig offentlig debatt. Det er et regjeringsparti som uttaler seg, som vi ønsker å forhandle budsjett med og som påvirker muligheten til å sikre omfordelingen som trengs i dyrtiden, sier Bergstø.

Debatt i Ap – Derfor advarte Brenna om barnetrygd

Nå tar hun bladet fra munnen etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) advarte partifeller som ønsker å øke barnetrygden for å bøte på barnefattigdom og dyrtid.

– Barnetrygden er ikke en ytelse til de som trenger hjelp fra det offentlige. Det har vi andre ytelser for, sa Brenna til Vårt Land onsdag.

Partifellene Tuva Moflag, Ina Libak og Hadia Tajik har alle flagget at de ønsker å øke barnetrygden. Tonje Brenna ønsker derimot å holde fast ved den tradisjonelle Ap-linja om å prioritere velferdstjenester fremfor kontantytelser.

– Jeg er mer opptatt av billig barnehage og SFO enn av økte stønader, sa kunnskapsministeren.

SV helt uenig – Mener fattige trenger kontanter

Den linja er SV og Kirsti Bergstø helt uenig i. For mennesker som sliter med å klare seg, er det ikke tjenester, men mer penger å leve av som trengs, fastholder hun.

Da blir nettopp kontantytelser viktige for å sikre verdige liv og redusere forskjeller. Og det mest effektive tiltaket for å hindre barnefattigdom og at barn vokser opp i «vedvarende lavinntekt», er å øke barnetrygden, mener Bergstø.

– Brenna vil bruke andre ytelser enn barnetrygden til å hjelpe de som sliter mest?

– Livet vårt er høyst variabelt. Det gode med barnetrygden er at den er et stabilt element i økonomien, som skal trygge ungene. Den sikrer at vi har råd til brød og bukser, uavhengig av om vi opplever samlivsbrudd, mister jobben eller helsa skranter, svarer Bergstø.

Fra 1996 og fram til KrFs gjennomslag for å øke barnetrygden i 2019, har beløpet stått stille og tapt seg i verdi. Vårt Land omtalte i fjor høst statistikk som tydet på at økningen i barnetrygd har redusert barnefattigdommen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna.

To stigende stjerner står mot hverandre: – Paradoks

Signalene fra Tonje Brenna får ekstra vekt, fordi hun spås å få en plass i partiledelsen på vårens landsmøte i Arbeiderpartiet. Selv seiler Kirsti Bergstø opp som ny partileder i SV. Hun er eneste kandidat til å overta posten når Audun Lysbakken takker av på i vår.

– Det er et paradoks at Brenna ikke ønsker å øke barnetrygden, sier Bergstø.

Hun viser til at SV fikk regjeringspartiene med på å prisjustere barnetrygden i budsjettavtalen for 2023 – og gi 5.000 kroner ekstra i året til enslige forsørgere fra mars av.

Det hjelper lite med gratis barnehage for en alenemor med skolebarn i tenårene

—  Kirsti Bergstø, SV

– Da var det stor feiring i alle kanaler fra Aps side. Vi vil heller invitere dem til å fortsette slik og selv heve barnetrygden i forkant av forhandlingene, så kan vi feire enda hardere sammen, sier Bergstø.

Om Ap og arbeidslinja: – Positiv endring hvis det stemmer

Det var Oslo-byråd Rina Mariann Hansen som sparket i gang den sosialpolitisk debatten i Arbeiderpartiet på nyåret. I Vårt Land tok hun et oppgjør med arbeidslinja om at det alltid skal lønne seg med arbeid fremfor trygd.

Tonje Brenna er derimot klar på at arbeidslinja må ligge fast, selv om innholdet kan diskuteres.

Det er ikke motivasjon som holder folk utenfor arbeid, men helse og livssituasjon

—  Kirsti Bergsø, SV

– De som ikke kan jobbe, skal vi ta godt vare på. Men det gjør det desto viktigere at vi som kan og vil, må få mulighet til å jobbe. For regnestykket må gå opp, sa Brenna til Vårt Land onsdag.

Også Arbeiderpartiets debatt om arbeidslinja følger Kirsti Bergstø med på.

– Hvis Aps arbeidslinje er som Brenna sier, så er det en positiv endring i så fall. For slik arbeidslinja har blitt i praktisk politikk, er den jo egentlig det stikk motsatte: En begrunnelse for at de som ikke kan jobbe, eller står langt unna arbeidslivet, får så lite. Linja har vært at de som ikke jobber, skal motiveres av å få mindre. Men det er ikke motivasjon som holder folk utenfor arbeid, men helse og livssituasjon som må gripes fatt i med tettere oppfølging, Bergstø.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter