Nyheter

Den engelske kirke vil tillate velsignelser av likekjønnede ekteskap – men vil ikke vie dem selv

Likekjønnede par som har inngått sivile ekteskap, kan få kirkelig velsignelse, foreslår Den engelske kirke. Men parene får fremdeles ikke gifte seg i kirken.

Forslaget følger fem år med intern debatt og vurderinger om Den engelske kirkes holdning til seksualitet og likekjønnede par, og er ventet å legges fram for kirkemøtet i London i februar.

Likekjønnede ektepar som har giftet seg sivilt, kan ifølge forslaget innvilges gudstjenester der de mottar en velsignelse. Men ekteskapet som sakrament skal bestå som noe mellom en kvinne og en mann, mener Den engelske kirke.

Ekteskap mellom to av samme kjønn har vært lov i England og Wales siden 2013, men Den engelske kirke holdt fast ved sin lære da loven ble endret.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, sier at forslaget trolig vil oppleves av noen som å gå for langt, mens andre vil mene det ikke går langt nok.

– Dette representerer de mangfoldige synene innad i Den engelske kirke på spørsmål knyttet til seksualitet, forhold og ekteskap. Jeg fryder meg over dette mangfoldet og ønsker refleksjon rundt livet i kirken velkommen, sier han.

– Jeg håper forslaget kan være en måte for Den engelske kirke å vise at alle kristne, spesielt LHBT-personer, er velkomne og verdifulle, fortsetter Welby.

Fredag er det planlagt en formell unnskyldning fra Den engelske kirkes biskoper for avvisingen, ekskluderingen og fiendtligheten LHBT-personer har opplevd fra kirken.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter