Nyheter

Ber om fire utbyggings-nei i natur

NATURVERN: Statlige myndigheter må si nei til planlagte naturinngrep i Tyrifjorden, på Finnmarksvidda, ved Bjørnafjorden og ved Hardangervidda, mener MDG.

Helt konkret handler det om følgende prosjekter, skriver Dagsavisen.

  • Ny E16 og Ringeriksbanen, som slik traseen er nå, vil gå gjennom Synneren naturreservat og Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.
  • Davvi vindpark som er planlagt bygd i Norges nest største inngrepsfri naturområde i Lebesby kommune i Finnmark.
  • Hordfast-prosjektet på E39 mellom Stord og Os i Vestland, som vil innebære ny veitrasé over flere øyer med truede naturtyper.
  • Eidfjord Resort i Eidfjord kommune, en helårs alpinlandsby som er planlagt bygd i et område den nå nær truede villreinen på Hardangervidda ferdes i.

– Store og alvorlige inngrep

– Hvorfor vil MDG stanse disse prosjektene slik som de framstår nå?

– Det internasjonale naturpanelet fastslår at det å bygge ned naturen er den største trusselen mot artsmangfoldet. Det er åpenbart at vi trenger drastiske endringer i måten vi behandler naturen på og bruker arealene våre – i Norge og verden, svarer MDGs Kristoffer Robin Haug:

– Vi kan ikke lenger se på naturen som en gratis og uendelig forbruksvare.

Vi kan ikke lenger se på naturen som en gratis og uendelig forbruksvare

—  Kristoffer Robin Haug, MDG

---

Natur nedbygges

  • I perioden 2008-2019 ble om lag 540 kvadratkilometer bygget ned. Til sammenligning er hele Oslo på 454 kvadratkilometer.
  • 42 prosent av arealet som ble bygd ned var skog, 17 prosent jordbruksarealer og 2 prosent myr.
  • Kommuneplanene tilsier at 2.777 kvadratkilometer blir bygget ned fram mot 2030. Det tilsvarer et område mer enn seks ganger så stort som Oslo.

Kilde: SSB

---

Planer om massiv nedbygging

Skog utgjør 56 prosent av det samlede arealet som er planlagt nedbygd, jordbruksarealer 6 prosent og myr 8 prosent.

«Vi forventer fortsatt stor utbygging av fritidsbygg i områder som ligger mer enn 1 kilometer fra tettsted, og spesielt i de mellomsentrale og mindre sentrale kommunene», skriver SSB.

Av arealene som ble bygd ned i perioden 2008-2019, gjaldt om lag 40 prosent boligbygging.

SSB påpeker også at «bygging av motorvei har hatt en kraftig økning de siste årene.» SSB regner med at videre veibygging vil stå for om lag 10 prosent av den gjennomsnittlige årlige nedbyggingen fram mot 2030.

Kristoffer Robin Haug stilte som utfordrer i begge nestledervalgene på MDGs landsmøte søndag, men ble vraket av flertallet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fra 17,6 til 30 prosent

Samtidig har politikerne satt seg et mål som tilsier en helt annen utvikling fram mot 2030. Naturavtalen det ble enighet om i Montreal i desember – med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) som en av pådriverne, tilsier vern av minst 30 prosent av alle land- og halvarealer innen 2030.

Ved inngangen til 2022 var 17,6 prosent av landarealene og 3,6 prosent av havarealene til Fastlands-Norge vernet, ifølge SSB.

Også MDG vil ha 30 prosent vern innen 2030.

– Ja, MDG vil verne minst 30 prosent av Norges havområder og 30 prosent av Norges landområder i samsvar med anbefalte internasjonale mål, sier Kristoffer Robin Haug.

– Akkurat nå er Norge langt unna det målet. Den naturen Norge faktisk verner, har heller ikke god nok beskyttelse. En rapport fra Naturvernforbundet viser at hele 94 prosent av dem som søker, får tillatelse til å sette opp bygninger, ta ut masser, drive med fiskeoppdrett og gruvevirksomhet og en lang rekke andre inngrep i norske verneområder. Bare 6 prosent av søknadene får avslag, påpeker Haug.

Naturvern

Gågate i fjellet

Det ene av utbyggingsprosjektene som MDG i første omgang vil stanse, Eidfjord Resort – «800 meter over havet», blir presentert slik på prosjektets egne hjemmesider:

«Vi planlegger en tett og intim fjellandsby med gågate, butikker, restauranter, serveringssteder og underholdningstilbud. Det er også planlagt ett hotell med alle fasiliteter. Ferdig utbygget vil Eidfjord Resort ha et rikt aktivitets- og opplevelsestilbud for store og små, sommer og vinter. Her kommer blant annet alpinbakker, akebakker, terreng- og railspark, klatrepark og aktivitetspark for barn og unge. Fra enden av den koselige gågaten i landsbyen er det planlagt en cirka 1.500 meter lang stolheis til toppunktet vi har valgt å kalle Amundsens viewpoint. Her vil du kunne nyte en fantastisk utsikt over Hardangervidda, Hardangerjøkulen og Sysendalen.»

Fra enden av den koselige gågaten i landsbyen er det planlagt en cirka 1.500 meter lang stolheis til toppunktet

—  Prospekt av Eidfjord Resort

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter