Nyheter

Flere KrF-lag peker ut sin foretrukne nestleder

KRF: Jorunn Gleditsch Lossius tar innpå motkandidat Ida Lindtveit Røse etter at tre nye KrF-lag har stemt over det åpne nestledervervet.

Onsdag er siste frist for at fylkeslagene i KrF kan sende sin anbefaling om hvem de vil ha som 2. nestleder i partiet.

Tirsdag ettermiddag var det styremøte i KrF Agder, der det var ventet at Lossius skulle bli innstilt som kandidat. Slik gikk det også: lokallaget stemte frem deres egen fylkesleder som foretrukken kandidat til det åpne nestledervervet.

I en uttalelse tirsdag kveld trekker de frem Lossius erfaring fra både organisasjonen og hennes politiske virke. Mellom februar 2019 og september 2021, var hun 2. nestleder for Familie -og kulturkomiteen på Stortinget.

«Den tiden hun satt på Stortinget rakk hun å bli en viktig profil for KrF, særlig i spørsmål som familie, frivillighet og trospolitikk. Ikke minst er hun en svært tydelig og uredd stemme i menneskeverdspørsmål», skriver fylkeslaget.

KrF Nordland hadde styremøte tirsdag kveld, og landet på en delt innstilling som anbefaler både Røse og Lossius.

Også Oslo KrF hadde styremøte tirsdag kveld. De gikk også for en delt innstilling som anbefaler både Røse og Lossius, sier fylkesleder Lilly Kristin Langnes til Vårt Land.

Vil ha ro

Mandag kveld ble et enstemmig sentralstyre i KrF Kvinner enige om å anbefale Jorunn Gleditsch Lossius til nestledervervet.

– Hun er en samlende person som følger programmet fullt ut, sier leder Mariam Rapp til Vårt Land.

– Det skaper ro og oppslutning.

Rapp trekker videre frem Lossius’ bakgrunn som både varaordfører og stortingspolitiker, men også hennes brede organisatoriske erfaring som både fylkesleder og fylkessekretær.

– Hun kjenner alle ledd, og det er viktig sånn som vi er i dag. Vi er små, og en nestleder skal være der for medlemmer, fylkeslagene og administrasjonen.

Også et økonomisk spørsmål

Ettersom leder Olaug Bollestad og nestleder Dag-Inge Ulstein sitter på Stortinget, vil 2. nestlederen få mye organisatorisk ansvar, mener Mariam Rapp.

«Som 1. kandidat til fylkestinget i Agder, er det sannsynlig at hun fra høsten av ender som fulltidspolitiker og da også kan ivareta nestledervervet på en god måte», heter det om Lossius i en fersk uttalelse fra KrF Kvinner.

– Vi har ikke mulighet til å lønne en 2. nestleder. De har gjerne hatt verv som gjør at de henter inntekter fra andre steder. Så dette ivaretar også hensyn til økonomiske realiteter.

---

Nestledervalg i KrF

  • 21. til 23. april er KrF samlet til landsmøte.
  • Der skal partiet velge ny 2. nestleder. Vervet ble ledig da Ingelin Noresjø trakk seg for snart et år siden.
  • Siste frist for fylkeslag til å sende innspill til valgkomiteen er onsdag 11. januar.
  • Valgkomiteen håper å ha sin innstilling klar i god tid før sakspapirene til landsmøtet sendes ut i andre halvdel av mars, opplyser komitéleder Helga Marie Bjerke.

---

Tetter seg til

Dette gjør at «stillingen» mellom Jorunn Gleditsch Lossius og Ida Lindtveit Røse jevner seg noe ut. Fire fylker vil ha Røse, tre er klare på at de vil ha Lossius. Vårt Land har tidligere kartlagt hvordan de ulike KrF-lagene stiller seg til nestledervalget – her i oppdatert versjon:

  • Røse: Anbefales av Rogaland, Innlandet, KrFU, Troms og Finnmark, samt hjemfylket Viken.
  • Lossius: Anbefales av Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Agder, samt KrF Kvinner.
  • Karin Bjørkhaug: Fremmes av hjemfylket Trøndelag.

Vestland KrF og Nordland KrF har begge levert en delt innstilling, det vil si at de har anbefalt både Røse og Lossius til nestledervervet.

Den endelige beslutningen tas under KrFs landsmøte i april. Det er ikke tradisjon for å «binde delegater» i forkant av landsmøter, og derfor er ikke forhåndskartlegginger noen fasit på hvordan det kommer til å ende. Vårt Land har tidligere skrevet at stemmegivningen innad i store fylkeslag på Sør-Vestlandet, var splittet: 11-7 favør Røse i Rogaland og én stemme overvekt favør Lossius i Møre og Romsdal.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter