Religion

Tre svenske biskoper ønsker ikke ordinere prester med tradisjonelt ekteskapssyn

SVERIGE: Flere svenske biskoper oppgir at de ikke vil ordinere prester som ikke vier likekjønnede. – Ikke et tema i Norge, sier preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke.

Tre svenske biskoper oppgir at de ikke vil ordinere prester som avstår fra å vie homofile og likekjønna par. Det melder den svenske avisa Syre.

Ifølge svenske Dagen har det tidligere vært kjent at én biskop, Sören Dalevi i Karlstad bispedømme sier nei til prestekandidater som ikke vil vie likekjønna par. Nå oppgir også biskopene Mikael Mogren og Andreas Holmberg i Västerås og Stockholm bispedømme at det ikke er aktuelt å ordinere noen som har det tradisjonelle ekteskapssynet i bispedømmene sine.

Holmberg begrunner standpunktet med «Jeg ville ikke ordinert en prest som er bestemt på at hen ikke vil vie par av samme kjønn. Det er fordi det i praksis ville vært svært vanskelig å få prestestilling i Stockholm prestedømmet».

I praksis ville det vært svært vanskelig å få prestestilling i Stockholm

—  Andreas Holmberg

Gjelder framtidige prestekandidater

Flere av biskopene har valgt å ikke svare på avisen Syres spørsmål om hvorvidt de vil ordinere prestekandidater som ikke vier likekjønnede. De trekker heller fram at det ikke går an å påtvinge prester teologiske oppfatninger. Deretter viser de til bispemøtets felles uttalelse om at «felles mål med vielsen er at alle prester lykkelig og av fri vilje vier par av ulikt kjønn samt ulikt kjønn».

To biskoper lukker videre ikke helt døra for liknende standpunkt i framtida. Det er imidlertid ingen av dem som trekker inn allerede ordinerte prester. Det vil si at de ikke ønsker at nåværende prester skal gis avskjed på grunnlag av deres holdning til ekteskapsspørsmålet. Spørsmålet gjelder heller de som vil bli prester i framtida.

BISKOP: Tre svenske biskoper ønsker ikke å ordinere prestekandidater med tradisjonelle vielsessyn. F.v: Andreas Holmberg, Sören Dalevi og Mikael Mogren.

---

Ekteskapsspørsmålet i Sverige

  • Svenska kyrkan beslutta i 2009 å begynne å vie likekjønn par.
  • Det ble åpnet for to forskjellige syn på ekteskapsspørsmålet da prester kunne si nei til vielser.
  • Temaet har siden blitt diskutert, senest på fjorårets kirkemøte.

---

Tror ikke det blir noen diskusjon i Norge

Preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke kan fortelle at å ikke ordinere prestekandidater som ikke vil vie likekjønna par ikke har vært tema på bispemøtet i Norge.

– Den samvittighetsfriheten som er et premiss i Kirkemøtets vedtak handler om friheten til å ikke vie likekjønna par. Det strider derfor mot logikken i vedtaket.

Han presiserer at dersom presten ikke vil vie likekjønna par, skal kirka organisere vielse med en annen prest.

– Kan du se for deg at det blir en diskusjon i framtida?

– Det kan ikke utelukkes at noen vil diskutere det, men jeg tror ikke det blir ikke noen diskusjon i vårt bispemøte, sier preses.

Bispemøtet 2021

Blander seg ikke opp i biskopenes vurderinger

– Vi står på at det finnes ulike teologisk begrunna syn på ekteskapet, noe som er legitimt i kirka. Det legger vi fortsatt til grunn, sier Gard Sandaker-Nielsen. Han er leder i Åpen folkekirke og sier at det som skjer i Sverige ikke er noe de har vurdert å foreslå i Norge.

– Det er ikke en aktuell problemstilling for oss. I bispedømmerådet tilsetter man ulike prester med ulik syn på ekteskapet. Vi har aldri hatt noe ønske om å innskrenke det teologiske mangfoldet i Den norske kirke, sier han.

I Den norske kirke er vi et trosfellesskap og ikke et meningsfellesskap.

—  Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke.

Han forteller at de ikke blander seg inn i biskopenes vurderinger rundt ordinering.

– Nå er det biskopene som ordinerer, og vi legger oss ikke opp i deres vurderinger, sier han.

Leder i Åpen folkekirke Grad Sandaker-Nielsen forteller at de ikke legger seg opp i biskopenes vurderinger.

Sandaker-Nielsen forteller at det som er viktig for dem, er at LGBTQ+ blir ivaretatt og behandlet skikkelig i kirken, både som ansatte og som medlem.

– I kirken er vi et trosfellesskap og ikke et meningsfellesskap. Det er utfordrende å leve med denne uenigheten, jeg synes vi bidrar til at Den Norske kirke jobber med og håndterer disse utfordringene på en god måte, avslutter han.

Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion