Nyheter

Putin forbyr oljeeksport til land som innfører pristak

RUSSLAND: Dermed kan ikke Norge importere russisk olje fra og med 1. februar.

Russlands president Vladimir Putin har undertegnet et dekret som fra 1. februar forbyr leveranser av olje og oljeprodukter til land som innfører pristak.

Det russiske forbudet skal vare fram til 1. juli 2023, het det fra Moskva tirsdag.

EU, G7-landene og Australia innførte 5. desember et pristak på 60 dollar per fat med russisk olje som fraktes via sjøveien. Pristaket skal bidra til å redusere Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland, og det inngår i straffetiltakene som følge av den russiske invasjonen av Ukraina.

Kan overstyre forbudet

Ukraina hadde bedt om et pristak på 30 dollar fatet, men Vesten mente at man ved å sette prisen for lav, kan bidra til at Russland trekker oljen sin fra verdensmarkedet, som igjen kan føre til prishopp.

Norge fulgte opp med samme pristak på 60 dollar per fat 8. desember. Dermed vil ikke Norge få importert russisk olje etter 1. februar.

Pristaket kommer på toppen av andre lignende sanksjoner fra EU, USA, Canada, Japan, Australia og Storbritannia.

Det russiske forbudet mot eksport av råolje trer i kraft 1. februar, mens datoen for eksportforbud for oljeprodukter skal besluttes av den russiske regjeringen, ifølge meldingen fra Kreml.

Dekretet inneholder en klausul som åpner for at Putin kan overstyre forbudet i spesielle tilfeller.

Det eksisterte allerede et forbud mot import, kjøp og overføring av russisk olje til Norge, EU og tredjeland, som trådte i kraft 5. desember. Pristaket muliggjorde unntak fra forbudet så lenge prisen holdt seg under 60 dollar per oljefat.

«Med innføringen av pristaket gis det unntak fra forbudet mot å yte faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering og finansiell bistand, for transport, handel og formidling av russisk råolje solgt under det fastsatte pristaket», skriver Regjeringen i en pressemelding om innføringen av pristaket 8. desember.


Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter