Nyheter

Vraker raskt ja til tredje kjønn. Men Høyre og Frp slamrer ikke døren igjen

STRIDSSAK: Stortingsflertallet avviser hurtig-forslag om en tredje kjønnskategori. I fersk innstilling er det taust fra regjeringspartiene Ap og Sp om eget syn.

Få dager inn i 2023 vil Stortinget stemme over om regjeringen skal sikre innføring av en tredje kjønnskategori. Et forslag fra Venstre vil da bli avvist, men flere partier vil stemme for en variant av et ja.

I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen viser partiene nå kortene i spørsmålet, men bare i begrenset grad:

  • Kun KrF er helt avvisende til en tredje kjønnskategori.
  • Høyre og Frp holder døren på gløtt – i påvente av utredning.
  • Ap og Sp skriver ingenting om hva partiene mener.

Omstridt spørsmål. Ap og Sp skriver ingenting

Kulturminister Anette Trettebergstuen skal etter planen få overlevert en utredning om et tredje kjønn våren som kommer. Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har fått oppdraget. Derfor avventer altså de fire største partiene på Stortinget innholdet i utredningen.

Men Ap – som er for et tredje kjønn – og et Sp uten partisyn i spørsmålet har ikke formulert noen merknader i innstillingen og er «tause» om tematikken.

Venstres Grunde Almeland mener det gir et signal om at regjeringen kan komme til å legge forslaget om et tredje kjønn i skuffen.

– Dette styrker bekymringen vår om at utredningen ikke ender med noe substansielt, sier Almeland, som sammen med to partikolleger står bak forslaget.

På den nye nettsiden tilskudd.no har regjeringen samlet statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted. Det mener kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil gjøre søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rødt og SV vil binde regjeringen. Frp er avventende

Venstre er ikke representert i helse- og omsorgskomiteen, som har komitébehandlet spørsmålet denne gang. Men Rødt og SV sørger for at Venstres fremstøt blir stemt over.

De to røde partiene vil pålegge regjeringen «å innføre et tredje kjønnskategori når den igangsatte utredningen om tredje juridisk kjønn foreligger».

I borgerlig leir formulerer Høyre og Frp seg avventende. Frp viser til at lignende forslag tidligere er blitt nedstemt med stort flertall.

– Men det er naturlig å avvente utredningen som er satt i gang fra regjeringen, skriver Frp.

---

Et tredje kjønn

  • Begrepet tredje kjønn brukes om mennesker som ikke anser seg for å være mann eller kvinne. En tredje juridisk kjønnskategori er innført i blant annet Danmark, Island og Nederland.
  • Siden 2016 har Stortinget behandlet såkalte representantforslag om en tredje juridisk kjønnskategori. Et forslag fra SV ble behandlet vinteren før valget i 2021. I 2019 sto MDG bak et lignende forslag.
  • Likestillingspolitikk er Familie- og kulturkomiteens fagfelt. At helse- og omsorgskomiteen behandler et tredje kjønn nå, skyldes at forslaget er ett av flere i et knippe helsepolitiske forslag fra Venstre.
  • Stortinget debatterer Venstres forslag torsdag 5. januar.

---

Høyre og Frp lukker ikke dører. Det er Venstre glad for

Også Høyre «vil avvente» utredningen fra Bufdir.

– Det de to partiene skriver, viser at Høyre og Frp inntar en mer åpen holdning til temaet. At de vil ta en beslutning etter at utredningen er kommet, velger jeg å tolke positivt, sier Almeland.

KrF er tydelig i sin avvisning av et tredje juridisk kjønn:

– Kjønnskategoriene vi har i dag, er grunnleggende for familie og samfunn og det er riktig å fastholde disse videre, skriver partiet.

Kjønnskategoriene vi har i dag, er grunnleggende for familie og samfunn

—  KrF i stortingsinnstilling

Utreder tredje kjønn. Men kunne ikke garantere

Men KrFs komitémedlem Olaug Bollestad poengterer også at «fortvilelsen noen kjenner på ved ikke å ha en kjønnsidentitet knyttet til etablerte kategorier», må tas på alvor.

Med forslaget sitt ønsket Almeland og Venstre å overkjøre regjeringens utredning av et tredje kjønn. Almeland sa til Vårt Land i november at et stortings-ja til et tredje kjønn alt nå var nødvendig for å binde opp statsråd Trettebergstuen.

I en stortingsdebatt før sommeren uttalte hun nemlig at hun ikke kunne garantere et tredje kjønn-forslag fra regjeringen.

KrF. Presentasjon av alternativt budsjett.

Sps tidligere beskjed: «Ingen automatikk»

Sp har ikke programfestet noe syn på et tredje kjønn og innad i partiet spriker synspunkter. Om utredningen skulle ende med en anbefaling, betyr ikke det at Sp vil støtte et stortingsforslag om dette.

– Det er ingen automatikk i noe her. Vi er enige om å utrede og det står ikke noe om dette i Hurdalsplattformen, sa Lisa Marie Ness Klungland til Vårt Land i november.

Hun er Sp-representant i helse- og omsorgskomiteen.

Vårt Land kartla for et år siden holdninger til et tredje kjønn blant stortingspartiene når et tredje kjønn til slutt kan bli stortingssak. Trolig vil det mangle bare et fåtall representanter på å klubbe igjennom en lovendring som åpner for et tredje juridisk kjønn.


Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter