Innenriks

Antirasistisk Senter har klaga på bortlegginga av Atle Antonsen-saka

Atle Antonsen bør tiltalast for utfallet mot Sumaya Jirde Ali på ein utestad i Oslo, meiner Antirasistisk Senter. Dei har klaga på at meldinga vart lagd bort.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Antonsen skal ha sagt «du er for mørk/mørkhuda til å vere her», og senteret meiner dette bør vere grunn til å straffeforfølgje komikaren for brot på rasismeparagrafen.

– Straffelovens paragraf 185 er meinte å verne samfunnet, og ikkje først og fremst enkeltindividet, og må tolkast ut frå dette, heiter det i klaga, som er send til Oslo statsadvokatembete.

Det er Riksadvokaten som skal avgjere om klaga blir teken til følgje.

– Kvalifisert krenkjande

Ali melde Antonsen etter hendinga, som skjedde på Bar Boca 23. oktober. Men statsadvokaten la bort saka på bevisstillinga. Det inneber at statsadvokaten meiner det ikkje kan bevis vanvitig rimeleg tvil at den kjende komikaren gjorde seg skuldig i noko straffbart.

– Vi meiner at utsegna ut frå rettspraksis er «kvalifisert krenkande» og ein «nedvurdering av menneskeverd», skriv senteret i ein e-post til NTB.

Dei meiner utsegnene mellom anna bringer tankane til apartheid og segregering i USA.

Har beklaga

Antonsen har beklaga overfor Ali. Advokaten hans Marianne Klausen har sagt at han ikkje medvite ville komme med hatefulle ytringar.

– Det endrar likevel ikkje det faktumet at han oppførte seg forferdeleg dårleg denne kvelden. Atle forstår at saka har vore og framleis er ei stor belastning for dei involverte, same korleis statsadvokaten har vurdert saka, sa ho då bortlegginga vart kjend 21. november.

Fredag ettermiddag var advokaten enno ikkje kjent med at Antirasistisk Senter hadde klaga på bortlegginga.

– Vi ventar på å kommentere klaga til vi har fått sett nærare på ho, seier ho til NTB.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks