Nyheter

SVs kamp for bistandsmål sluset inn i stor Ukraina-pakke

ENIGHET: SV fikk ikke presset fram de 14,6 milliardene som manglet for å nå symboltunge 1-prosentmålet til bistand. Budsjettavtalen med Ap og Sp varsler i stedet stor Ukraina-satsing – med bistandsmål.

Etter krevende forhandlinger har SV fått sikret tyngre satsing på bistand enn i regjeringens budsjettforslag. Påplusninger på 260 millioner i bistandsbudsjettet er på plass i budsjettavtalen mellom Ap/Sp og SV.

Men da avtalen ble lagt frem tirsdag kveld, kom det fram at SV ikke hadde klart å skaffe til veie de 14,6 milliardene som manglet for å nå målet om én prosent av BNI (brutto nasjonalinntekt) til bistand i 2023.

Et eget «solidaritetsfond» av gassintekter utenfor statsbudsjettet var det partiet kjempet for i forhandlingsmøter. Det så ikke dagens lys. Men alternativet SV fikk er i følge partileder Audun Lysbakken stort - og en viktig begynnelse på noe.

– Løsningen vi fikk kan avhjelpe voldsomme humanitære behov i fattige land. Det er en historisk løsning, sier Lysbakken.

Ukraina-hjelp blir bistandskamp for SV

For det er i kombinasjon med Ukraina-bistand at også fattige i andre deler av verden skal få hjelp:

– Vi slår fast at 1-prosentmålet står fast, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da de tre rødgrønne partilederne møtte pressen i Stortingets vandrehall.

Ambisjonen kommer gjennom et stort felles grep de tre partiene imellom: En egen støttepakke for Ukraina og mer bistand som følge av krigen.

Vi slår fast at 1-prosentmålet står fast.

—  Statsminister Jonas Gahr Støre

– Vi vil fremme forslag om å øke bistand for å avhjelpe konsekvensen for fattige som følge av krigen. Satsingen kommer på toppen av et ordinært bistandsbudsjett, utdypet Støre overfor pressen.

De ekstra pengene skal synes i vanlige budsjettdokumenter og ikke ligge utenfor selve statsbudsjettet, understreket statsministeren.

Miljøorganisasjonene er ikke særlig imponert over regjeringens statsbudsjett, til tross for det de mener var iherdig innsats fra SVs side for å få inn mer klimapolitikk.
Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Inviterer til bredt forlik i Stortinget

– Det er historisk at vi nå inviterer Stortinget samlet med på dette. I en veldig spesiell tid ønsker vi et spesielt løft der Norge kan utgjøre en forskjell for gjenoppbygging, sa SV-leder Lysbakken.

Samtidig skal det altså også komme betydelige summer til andre fattige land som sliter med følgene av Ukraina-krigen.

– Vi kan ikke si hvor mye det vil bli, men over tid en mulighet til å opprettholde ett-prosents målet til bistand, fremholdt SV-lederen.

Her er punktene i Ukraina-pakken - og bistandsløftet

Ukraina-fremstøtet innebærer at:

 • Regjeringen første halvår foreslår et rammeverk for større flerårige bidrag til gjenoppbygging og støtte til landet.
 • 1-prosentsmålet skal ligge fast. Men det er usikkerhet knyttet til samlet bistandsnivå for 2023.
 • Første halvår neste år skal det fremmes forslag om økt bistand og humanitær hjelp til områder som møter konsekvensene av krigen.
 • Et norsk Ukraina-bidrag «vil medføre noe høyere oljepengebruk».
 • Stortinget inviteres til forlik.
Audun Lysbakken frå SV etter ein pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget om stadsbudsjettet 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK

Lysbakken til Vårt Land: «Et stort gjennombrudd»

Vårt Land samtaler med Lysbakken etter at presentasjonen var over. Selv mener han partiet har fått et så tungt løft som mulig for dem som sliter i dyrtiden. Og han utdyper hvorfor SV gikk med på en annen bistandsløsning.

– I ettertid: Skapte kravet om et stort solidaritetsfond mer vansker enn forhandlingsresultater?

– Nei. Fasiten viser jo at mobiliseringen for bistandsprosenten har vært usedvanlig vellykket. Løsningen kan utvikle seg en historisk avtale for bistand og internasjonal solidaritet. Både innsats for Ukraina, men også betydelige penger til fattige land i sør vil være det som sørger for at vi når 1-prosenten.

– Så det er du sikker på?

– Jeg kan ikke si når denne nås. Men avtalen kan gjøre at vi nå kan bruke av olje- og gassinntekter til solidaritetsinnsats. Det er det ingen tvil om. Og det er et stort gjennombrudd, svarer Lysbakken.

---

Forhandlinger med SV

 • Ap/Sp-regjeringen er en mindretallsregjering og har ikke flertall bak seg i Stortinget.
 • SV er regjeringens foretrukne partner i en avtale om statsbudsjettet. I forhandlingene fremmer SV krav om hva partiet skal ha igjen for å la regjeringens budsjett passere.
 • Forhandlingene mellom Ap/Sp og SV startet 7. november. En avtale kommer «på overtid». Alt torsdag 1. desember skal statsbudsjettet vedtas av Stortinget.

---

Dyrtidspakke – og nye skritt i SVs velferdsreformer

En egen dyrtidspakke er på plass i budsjettavtalen - noe SV har kjempet for. Pakken skal gi mer til minstepensjonister, uføre, barnetrygd, bostøtte og dagpenger.

NTB oppsummerer følgende tiltak for sårbare:

 • Engangsutbetaling for uføre som mottar minsteytelsen.
 • Økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • 5.400 kroner i økt studiestøtte (lån og stipend) for fulltidsstudenter.
 • Mer støtte til matsentraler.

I tillegg har SV fått nye gjennomslag der partiet tok de første skrittene i fjor:

 • Gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger
 • 50 prosent tannlegerabatt for dem mellom 23 og 26 år.

I sum er det nesten en milliard ekstra til barnetrygd. Det vil bety mye for folk fremover.

—  SV-leder Audun Lysbakken

Barnetrygden prisjusteres likevel

Overfor Vårt Land trekker Lysbakken spesielt frem at barnetrygden nå skal prisjusteres.

– Det er lenge siden sist. I tillegg får vi en veldig målrettet løsning for enslige forsørgere. I sum er det nesten en milliard ekstra til barnetrygd. Det vil bety mye for folk fremover, sier SV-lederen.

– Hvem får det avgjort bedre i krise og dyrtid med SVs innsats?

– Folk som har lite, svarer partilederen.

Rikket ikke antallet kvoteflyktninger

SV maktet ikke å få regjeringspartiene med på å øke antall kvoteflyktninger. Dermed vedtas neste års statsbudsjett med antallet 2.000 kvoteflyktninger.

Men SV fikk plusset på flere av bistandspostene i statsbudsjettet. Eksempelvis: 30 millioner mer til menneskerettigheter, 40 ekstra-millioner til UNICEF, 90 millioner til «sivilt samfunn» og 40 millioner i regionbevilgning til Afrika.

Dryss av små-millioner - og kutt. Her er biter i avtalen

En hel rekke mindre formål tilgodeses også med «små» ekstrabevilgninger - og noen store:

 • Barnepalliative team - 30 millioner.
 • Økt støtte til frivillig skogvern - 224 millioner.
 • Restaurering av natur - 25 millioner.
 • Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og behandlingssenter - tre millioner.
 • 10 millioner kroner til søknadsbasert pengestøtte for nedrustning - blant annet til organisasjoner mot atomvåpen.

Men for å finansiere budsjett-pakket gjøres også kutt. Blant dem 10 millioner som høvles bort fra støtten til kirkebygg.

I avtalen «beholder» SV miljøseire fra i fjor: 26. konsesjonsrunde utsettes også ut denne stortingsperioden. I tillegg videreføres årets begrensning på leting i iskantsonen.
Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter