Nyheter

Ny rapport: Denne organisasjonen har de mest generøse giverne

GIVERGLEDE: – Jeg tror at givertjeneste for mange kristne handler om identitet, sier Misjonssambandets Espen Ottosen.

– Jeg tror det handler mye om at vi er en organisasjon med et veldig sterkt eierskap. Mange tenker nok at de ikke bare gir til en god sak, men til en organisasjon som de tilhører, sier Espen Ottosen til Vårt Land.

Ottosen er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), som ligger suverent på topp blant norske organisasjoner i antall kroner fra hver faste giver, ifølge en ny rapport fra Deloitte.

Misjonssambandets givere ga i snitt over 9.000 kroner hver til organisasjonen i 2021. Det er over dobbelt så mye som neste organisasjon på lista, Stefanusalliansen. De mottok litt over 4.000 kroner i snitt fra sine faste givere. Totalt mottok NLM 60 millioner kroner fra faste givere i 2021.

Ottosen tror det høye tallet per giver kan ha sammenheng med at Misjonssambandet ikke bare driver misjonsarbeid utenfor Norge, men også har aktiviteter her hjemme med forsamlinger og barnekor.

– Mange opplever at de gir til en helhet som er viktig for dem, fordi de vil støtte opp om det åndelige hjemmet de har, sier han.

– Har dere givere som gir veldig mye slik at de trekker opp snittet, eller tror du at 9.000 kroner er representativt for deres faste givere?

– Jeg vet at vi har givere som kanskje gir ti prosent av en alminnelig norsk inntekt, og da kan det fort bli mer. Men vi har mange tusen som gir mye penger jevnt og trutt, så jeg tror at 9.000 kroner per giver er ganske representativt, sier Ottosen.

---

Fundraising-rapport

  • Hvert andre år gir Deloitte som ut en rapport som viser hvordan norske organisasjoner har skaffet seg inntekter de to forutgående år.
  • Den nye rapporten som kom 28. november tar for seg 2019 til 2021.
  • Den tar for seg organisasjoner innenfor utvikling og bistand, menneskerettigheter, helse, miljø og dyrevern, samt ulike interesseorganisasjoner, som Norges idrettsforbund (NIF) og Den norske turistforening (DNT).
  • 141 organisasjoner har fått tilsendt undersøkelsen, og 49 organisasjoner har svart på årets undersøkelse.

---

Mest trofaste

Deloitte-rapporten slår også fast at religiøse organisasjoner og misjonsorganisasjoner har de aller mest trofaste giverne. I motsetning til andre, opplever de svært lite frafall av faste givere ett år etter første innbetaling.

– Jeg tror at givertjeneste for mange kristne handler om identitet, og å støtte opp om den organisasjonen eller kirkesamfunnet som de har tilhørt lenge. Da blir det nok ikke like naturlig å vurdere hvem man skal gi penger til fra år til år, sier Ottosen.

Misjonssambandet ligger også suverent høyest blant organisasjoner som samler inn penger fra skoler, foreninger og lag. I 2021 mottok de 37 millioner kroner på denne måten, mens neste organisasjon på lista, Norske kvinners sanitetsforening, mottok 12 millioner kroner slik.

Ottosen tror også dette har sammenheng med fellesskapet de søker å bygge innenfor Norges grenser.

– Ikke minst opplever vi at mange av de videregående skolene våre har dedikerte russekull som samler inn mange millioner til misjonsprosjekter hvert år, sier han.

Pandemi-spådom slo ikke til

Deloitte-undersøkelsen blant norske innsamlingsorganisasjoner utføres annethvert år. Årets rapport dekker årene 2020–2021.

I forrige undersøkelse opplyste litt under halvparten av organisasjonene at de forventet vesentlig reduserte inntekter som følge av covid-19. Fasiten i årets undersøkelse er at inntektene til organisasjonene tvert imot har økt med 13 prosent fra 2019 til 2021.

Det er kategorien for tilskudd fra norske myndigheter som har økt mest, ifølge Deloitte. Det er humanitære organisasjoner som mottar mest i offentlige tilskudd.

Inntekter fra faste givere har også økt noe jevnt over, til tross for pandemien. Totalbeløpet har gått opp fra 2,3 milliarder kroner i 2019 til 2,5 milliarder i 2021.

Hver giver gir også mer: I 2019 ga giverne i snitt 1.892 kroner, mens i 2021 lå tallet på 2.177 kroner.

Plan Norge er organisasjonen som mottar absolutt mest fra faste givere, med 398 millioner kroner innsamlet i 2021.

Kraftig nedgang fra Facebook

I forrige innsamlingsrapport som dekket årene 2018-2019, hadde Facebook seilt opp som den største innsamlingskanalen. For årene 2020–2021 er Facebook fortsatt den største innsamlings- og markedsføringskanalen.

Men i 2021 kom det en kraftig nedgang. Mens det i 2019 ble samlet inn 47 millioner kroner på Facebook, hadde tallet i 2021 falt til 21 millioner kroner.

Ifølge Deloitte henger det sammen med endrede retningslinjer på Facebook, som gjør at flere organisasjoner går bort fra kanalen. Likevel bruker fortsatt 94 prosent av organisasjonene Facebook som innsamlingskanal.

Deloittes innsamlingsrapport tar for seg organisasjoner innenfor utvikling og bistand, menneskerettigheter, helse, miljø og dyrevern, samt ulike interesseorganisasjoner, som Norges idrettsforbund (NIF) og Den norske turistforening (DNT). 141 organisasjoner har fått tilsendt undersøkelsen, og 49 organisasjoner har svart på årets undersøkelse.

Les mer om mer disse temaene:

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter