Nyheter

Regjeringen: Forbud mot variable strømavtaler kan bli aktuelt

STRØM: Det kan bli aktuelt å forby variable strømavtaler, men barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) forventer at strømselskapene selv rydder opp.

– Det kan bli aktuelt å forby variable avtaler, men det er et forslag som i tilfelle må utredes først, sier Kjersti Toppe (Sp) til E24.

Torsdag ba Forbrukerrådet strømselskapene om å avslutte bruken av denne typen avtaler. I tillegg ba de myndighetene om å vurdere å innføre et forbud dersom selskapene ikke følger opp.

– Praksisen har gått ut over forbrukerne på en helt uakseptabel måte, sier Toppe, som har forbrukerpolitikk som ett av sine ansvarsområder.

Ved variable strømavtaler settes prisen på forhånd, og disse avtalene er som regel dyrere enn spotprisen. Ifølge Forbrukerrådet har prisen en tendens til å stige kjapt når det er økninger på kraftbørsen, men den går sakte ned når spotprisen synker. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har rundt 20 prosent av norske husholdninger slike avtaler i dag.

1. november ble strømselskapene nødt til å følge nye regler som blant annet skal gjøre det enklere for forbrukerne å ha oversikt over alle avtalene strømselskapene tilbyr, og hva summen på fakturaen egentlig går til.

Før hun vurderer ytterligere innstramminger, sier Toppe at hun vil følge nøye med på hvordan de nye markedsføringsreglene virker.


NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter