Nyheter

I Michigan skrotes en lov fra 1931

USA: I flere amerikanske stater forsterkes abortrettighetene.

Den 24. juni i år fjernet USAs høyesterett retten til abort da de omgjorde Roe mot Wade. Siden da har demokrater i USA pekt mot tirsdagens mellomvalg som dagen da de skulle ta abortretten tilbake. I fem stater ble det holdt folkeavstemning om nye lovforslag: Michigan, California, Vermont, Kentucky og Montana.

I Michigan ble det samtidig med mellomvalget holdt en folkeavstemning om ny abortlov. Velgerne stemte for å sikre retten til fri abort, og skrote abortforbudet som ble vedtatt i 1931.

Etter omgjørelsen av Roe mot Wade har forbudet blitt blokkert av det statlige rettsvesenet. Nå er derimot retten til fri abort sikret i Michigans grunnlov.

Demokraten Gretchen Whitmer ble gjenvalgt som guvernør i staten. Hennes motstander i valget var republikaneren Tudor Dixon, som er en sterk abortmotstander.

UENIGHETER: To skilt langs veien i Vermont. Den ene oppfordrer velgere til å stemme mot det nye lovforslaget, det andre oppfordrer velgerne til  gjøre det. I Vermont ble lovforslaget stemt frem tirsdag åttende november.

California og Vermont lovfester retten

Også i California har abortrettigheter blitt lovfestet, melder CNN. Allerede da omgjørelsen av Roe mot Wade ble lekket skrev guvernør i California, Gavin Newsom, at de ville fremme et lovforslag slik at «det vil ikke være noen tvil rundt abortrettighetene i denne staten.»

Dette forslaget ble så stemt over på tirsdag, med et tydelig flertall for lovforslaget. Loven beskytter kvinners rettigheter til abort, og setter ingen tidsrammer rundt en abort.

Innbyggerne i Vermont stemte også for å sikre abortrettighetene i delstatens grunnlov. Den nye loven skal sikre selvråderett over egen kropp og reproduktive organer.

Enkelte motstandere av lovforslaget har derimot hevdet at loven går mye lenger enn bare abort. Til CNN sier daglig leder i Vermont Right to Life Committee at denne loven kan åpne opp for blant annet surrogati og såkalte ‘designerbarn’, der foreldre kan ‘fikse’ på genene for å få et barn med bestemte egenskaper.

---

Abort i USA

  • USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. I stedet har det vært en høyesterettsavgjørelse fra 1973 som sikrer kvinners rett til abort. Kjennelsen omtales som «Roe mot Wade».
  • En senere kjennelse slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd.
  • Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden mot abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort.
  • Over tid er abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med mange andre politiske saker i USA.
  • Tidligere president Donald Trump fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk USAs høyesterett et konservativt flertall.

---

DEMONSTRANTER: Abortmotstandere demonstrerer i California. Der ble lovforslaget som skulle sikre retten til abort stemt fram.

Kentucky vil ikke ha strengere lov

I Kentucky stemte innbyggerne over et lovforslag som skulle forby abort. Frem til nå har rettsvesenet bestemt om abort er lovlig, og siden omgjørelsen av Roe mot Wade har det vært strenge abortregler i Kentucky.

Lovforslaget ble stemt ned av innbyggerne, og det vil fortsatt være rettsvesenet som bestemmer. Valgresultatet vil derfor neppe påvirke abortreglene i delstaten, men abortforkjempere vil kunne se på det som en seier, skriver BBC.

I Montana er det ennå ikke klart hva utfallet blir. Der har det blitt stemt over om det skal innføres straff for helsepersonell som ikke prøver å berge livet til spedbarn som blir født i løpet av en abort, skriver CNN.


Les mer om mer disse temaene:

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter