Nyheter

Markant økning i familieinnvandring etter pandemi

Antallet familieinnvandringer begynner å ta seg opp etter koronapandemien, da innreiserestriksjoner satte en effektiv stopper for nesten all innvandring.

Familieinnvandringen steg markant i 2021 sammenlignet med året før – fra 8.800 til 11.500 personer. Men tallene ligger godt under toppårene rundt 2015 da det kom over 16.000 familieinnvandrere årlig.

Økningen skyldes hovedsakelig at innreiserestriksjonene i 2020 gjorde at innvandringen generelt sett var lav, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

To tredeler av familieinnvandringen i 2021 kom fra land utenfor EØS-området. De største enkeltlandene var Polen, fulgt av Eritrea og India.

Blant de nesten 11.500 personene som kom hit til landet av familiære årsaker i 2021, kom 8.700 på grunn av familiegjenforening mens 2.700 kom til Norge på grunn av familieetablering.

Litt over halvparten av disse igjen, 1.500 personer, kom til en innvandrer. Nesten alle som kom for å etablere seg med en innvandrer i Norge, kom til noen med samme landbakgrunn som de selv.

I 2021 var samlet innvandring til Norge tilbake på samme nivå som før pandemien. Til sammen kom det 38.600 innvandrere til Norge fra land utenfor Norden. Det var 12.600 flere enn året før.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter