Nyheter

I vinter kan det bli åtte grader inne i denne butikken. No kan dei få straumstøtte

STRAUMKRISE: Ekteparet Tansu og Hasan Baykus har på seg ytterklede på jobb og har skrudd av kjøleskap og lys på nærbutikken dei driv. No kan dei få straumstøtte.

Ekteparet Tansu og Hasan Baykus hadde på seg varme ytterklede då Vårt Land besøkte butikken deira i Telemark førre veke. Fleire kjøleskap og lys var slått av i butikken og det var kaldt i lufta.

Dei driv Matkroken i bygda Hovin i Telemark, og gjer alt dei kan for å få ned straumrekninga.

Måndag denne veka fekk ekteparet ei gladnyheit: Nærbutikkar får 23 millionar kroner ekstra i straumstøtte. Pengane skal gå til butikkar i Merkur-ordninga.

Temperaturen her inne kan hamna ned i 14 grader. Når det blir minusgrader ute til vinteren, blir det kanskje 8-9 grader.

—  Hasan Baykus, dagleg leiar i Matkroken Hovin

– Dette skal vera ei ordning som er enkel for butikkane å søka på, og som er enkel for oss som saksbehandlarar. Eg vil tru det tek eit par-tre veker før ordninga er på plass, seier avdelingsdirektør i Merkur Steinar Fredheim, til Vårt Land.

Han seier at heile summen skal gå til butikkane og ingenting til saksbehandling.

– Regjeringa er veldig seint ute

Nærbutikken Matkroken i Hovin er del av Merkur-programmet, og er dermed blant butikkane som kan søka på den nye ekstrapotten på 23 millionar kroner.

Butikken har tidlegare ikkje kvalifisert til å få statleg straumstøtte.

– Eg synest det er fantastisk med pengestøtte, men regjeringa er veldig seint ute. Det er mange småbutikkar som har stengt. For oss som er igjen, ser framtida no meir lovande ut, seier Hasan Baykus.

Fryktar 8 grader inne i butikken

I butikken er fleire kjøleskap og brusskap skrudd av, innetemperaturen er senka og lys på lager og kjølerom er skrudd av.

Matkroken, Hovin.

– Temperaturen her inne kan hamna ned i 14 grader. Når det blir minusgrader ute til vinteren blir det kanskje 8-9 grader, seier Baykus.

Han har også skrudd av varmen i kaffikroken.

– Det går ut over bygdefolk som kjem innom for å drikka kaffi. Dei synest det er for kaldt å sitta her.

I bygda Hovin er det rundt 300 fastbuande i tillegg til mange hyttefolk.

Spara 2000 kwh – fekk like høg rekning

Hasan Baykus tek fram mobilen og finn fram straum-appen som viser forbruk og utgifter.

Sparetiltaka i butikken gjorde at forbruket av straum gjekk ned med 2000 kilowattimar frå august til september.

Likevel var straumrekninga for august og september om lag den same. Rekninga kom på rundt 26.000 kroner per månad, før nettleige og avgifter.

r

Til samanlikning var straumrekninga i september i fjor berre på 5000 kroner.

– Me vurderte seriøst å legga ned då august-rekninga kom, seier Hasan Baykus.

Bygdesamfunnet svara då med å starta ei kronerulling. Inntektene betalte rekninga for august og september. Så har Tinn kommune lova å dekka halvparten av straumrekninga frå oktober og ut året.

– Med hjelp frå bygda kjem me til å klara å driva ut året, seier Baykus.

Kan få tilskot etter forbruk

Ekstrapotten på 23 millionar kroner til Merkur vart offentleggjort måndag, som del av avtalen mellom regjeringa og SV om straumstøtte til næringslivet.

Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for butikkar i Distrikts-Norge. Det er rundt 580 Merkur-butikkar i landet, 280 av desse er i den delen av Sør-Noreg med ekstraordinære straumprisar.

Matkroken, Hovin.

23 millionar kroner delt på 280 butikkar utgjer rundt 80.000 kroner. De betyr ikkje at kvar Merkur-butikk i Sør-Noreg kan rekna med å få denne summen i tilskot, seier Fredheim i Merkur-programmet.

– Problemet med eit flatt tilskot til kvar butikk, er at dei med fastprisavtale vil kunna tena store pengar. Det kan vera at me heller baserer tilskot på faktisk forbruk, seier han.

– Nærbutikken held live i bygdesamfunnet

I september presenterte regjeringa saman med LO og NHO ei straumpakke for næringslivet. Den gjeld berre bedrifter der straumkostnadane utgjer minst tre prosent av omsetninga for første halvår 2022.

Steinar Fredheim i Merkur fortel at mange små butikkar ikkje blir fanga opp av denne ordninga.

Butikken på Hovin er mellom dei som ikkje har fått straumstøtte. Butikkeigar Hasan Baykus fortel at han «manglar» 21.000 kroner i straumrekning første halvår, for å kunna falla inn under ordninga.

– Me merka dei høge straumprisane først over sommaren. I vår hadde me eit greitt overskot, som no blir spist opp av straumrekninga.

Han håper å kunne halda fram med butikken i bygda.

– Det er butikken, skulen og barnehagen som held live i bygdesamfunnet. Om ein av dei forsvinn, begynner også bygdene å forsvinna.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter