Nyheter

Russisk kirkeleder mener russiske soldater er som Jesus på korset

KRIGEN I UKRAINA: «Hvis en soldat dør på slagmarken blir han tilgitt sine synder. Han er en martyr». Disse ordene tilhører Russlands mektigste kirkeleder.

Patriark Kirill i den russiskortodokse kirke sammenlignet i en preken nylig russiske soldaters innsats, og eventuelle død i krigen mot Ukraina, med Jesu sonoffer.

– Hvis noen, drevet av en følelse av plikt, behovet for å oppfylle en ed, forblir tro mot sitt kall og dør under militær plikt, så begår han utvilsomt en handling som er ensbetydende med et offer, sa patriarken.

– Soldaten ofrer seg selv for andre, og derfor tror vi at dette offeret vasker bort alle synder som en person har begått, fortsatte han ifølge nyhetsbyrået AP.

kirill putin

Putin-tro

Patriark Kirill har siden krigen i Ukraina startet markert sin uforbeholdne støtte til Vladimir Putin. Og prekenen tolkes som en ytterligere forsterking og tydeliggjøring av dette. Han har karakterisert krigen som en del av en større metafysisk kamp mot et inntrengende liberalt Vesten.

Soldaten ofrer seg selv for andre, og derfor tror vi at dette offeret vasker bort alle synder som en person har begått

—  Patriark Kirill

Prekenen kommer i kjølvannet av at Russland den siste tiden tvangsmobiliserer stadig flere mannlige innbyggere til å delta i krigshandlingene i nabolandet.

«Martyrium er å ofre sitt eige liv

Kritikere av krigen er rystet over Kirills verdivurdering av soldater som kjemper i det store deler av Vesten har fordømt som en angrepskrig, ledsaget av påståtte menneskerettighetsbrudd. Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, er blant kritikerne og skriver på sin Facebook-side:

«Ei alvorleg utvikling i Patriark Kirills legitimering av krigen mot Ukraina når han omtalar krigsinnsats i ein terroriserande angrepskrig på same måte som eit martyrium».

I innlegget skriver preses at det ikke er mulig å legitimere denne krigen, hverken med religiøse eller moralske argument.

«Terror er å ta andres og kanskje sitt eige liv. Martyrium er å ofre sitt eige liv», skriver han.

Fykse Tveit peker på at patriarkens uttalelser indirekte kan komme til å se ned på den alvorlige og ekte martyrhistorien som den russisk-ortodokse kirken selv har, hvor mange kristne mistet livet for sin kristne tro og gjerning under kommunisttiden.

«Idé om religiøs terrorisme»

– Kirill har erstattet det kristne begrepet martyrdød «med ideen om religiøs terrorisme», sier fader Cyril Hovorun, en ortodoks prest, fra Ukraina til nyhetsbyrået.

Han er, i tillegg til å være prest, også professor i ekklesiologi, internasjonale relasjoner og økumenikk ved universitetet i Stockholm.

– Unnskyldning

Hovorun er grunnlegger av organisasjonen Orthodox Against War. Han mener patriark Kirills bruk av martyr-begrepet er en unnskyldning.

– Martyrer ofrer sine egne liv, men «religiøst motiverte terrorister» ofrer både sine og andres liv. Og den russisk-ortodokse kirke prøver å finne en unnskyldning for denne aktiviteten, sier han.

MARTYRER: Patriark Kirill holdt nylig en preken der han sier at russiske soldater som dør ved fronten blir tilgitt sine synder, og dør som martyrer.

Mens den russisk ortodokse kirkens øverste leder til stadighet har gått ut i offentligheten med sin støtte til Putin, har pave Frans, overhodet for den katolske kirken, gått i stikk motsatt retning.

La oss aldri rettferdiggjøre vold. La oss aldri tillate at det hellige blir utnyttet av det verdslige.

—  Pave Frans

Midt i september åpnet han en tverr-religiøs kongress i Kasakhstan, omtalt av NTB, der han i talen utfordret alle religiøse ledere til å stå sammen i fordømmelsen av krig.

– Religion må aldri brukes til å legitimere krigens ondskap, og Gud må aldri holdes som gissel av mennesker som tørster etter makt, sa paven til imamene, patriarkene, rabbinerne og muftiene som var samlet i Kasakhstans hovedstad Nur-Sultan, tidligere kjent som Astana.

– La oss aldri rettferdiggjøre vold. La oss aldri tillate at det hellige blir utnyttet av det verdslige. Det hellige må aldri støtte oppunder makt, og makten må heller ikke understøtte det hellige, fortsatte han.

– Å levere våpen er moralsk akseptabelt

15. september fikk pave Frans også spørsmål om hva han mener om vestlige lands militære støtte til Ukraina.

– At andre land leverer våpen til Ukraina er moralsk akseptabelt forutsatt at våpnene brukes til selvforsvar, sier pave Frans.

Pope Francis attends a Eucharistic celebration at the Regia Hall of the Apostolic Palace in the Vatican on February 24, 2019, within the fourth and last day of a global child protection summit for reflections on the sex abuse crisis within the Catholic Church. (Photo by GIUSEPPE LAMI / POOL / AFP)

– Men det ville vært umoralsk å levere våpen med den hensikt å provosere fram mer krig, selge enda flere våpen eller bli kvitt gamle våpen, sa lederen for verdens 1,3 milliarder katolikker da han ble spurt om han fordømmer all våpenstøtte til Ukraina.

Utbryterkirke uenig med patriarken

Den russisk-ortodokse kirke i Ukraina – som alltid har vært lojal mot Moskva-patriarkatet frem til i år, selv da andre ortodokse i Ukraina hadde brutt ut – erklærte sin uavhengighet i mai.

– Vi er uenig med patriark Kirill i Moskva om krigen, het det i en uttalelse fra kirken etter rådsmøtet der den russiske aggresjonen og spørsmålet om uavhengighet var tema.

Fader Cyril Hovorun mener patriark Kirills preken er en tale til én – Vladimir Putin.

– Jeg tror han er hovedadressen til disse meldingene. Han kommuniserer til Putin: «Jeg er med deg.» Jeg vet ikke hvem han ellers kan overbevise, for russerne lytter stadig mindre til ham.

Les mer om mer disse temaene:

Jarle Sanden

Jarle er papirsjef i Vårt Lands publiseringsavdeling

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter