Nyheter

Rapport: Skam knyttet til dårlig økonomi – en helserisiko

ØKONOMI: Sviktende økonomi og skam knyttet til det står i veien for god helsehjelp. Det utgjør en forverringsrisiko for kronisk syke med dårlig betalingsevne.

Den nye rapporten «Betalingsvansker – en pasientsikkerhetsrisiko» fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) ser på praksisen med «ikke møtt»-gebyr, som kreves av pasienter som ikke møter til avtalt tid. Sanksjonen for å ikke møte er per i dag 1125 kroner i somatikken og 375 kroner for behandling innen rus og psykiatri. Gebyret må betales selv om man har frikort og kan fort hope seg opp og gå til inkasso hvis man har dårlig økonomi.

Ifølge Ukom utgjør slike gebyr utfordringer, både for pasienter og helsetjenesten.

– Det er mye skam knyttet til å ha dårlig økonomi og ikke klare å betale for seg. Det er en viktig verdi i samfunnet å kunne betale sin gjeld. Dårlig økonomi underkommuniseres av pasientene og blir heller ikke etterspurt av behandlerne i helsetjenesten. Dermed fanger vi vanskelig opp pasientene med betalingsvansker, og de risikerer å få mangelfull helsehjelp, skriver Pål Iden, direktør i Ukom, i en pressemelding.

– Rapporten og undersøkelsen vår viser at det er viktig å ta opp økonomiske forhold med pasienter og bruke skjønn i utsendelse av «ikke møtt»-gebyr. Dagens praktisering kan være en fare for pasientsikkerheten og bidra til å øke sosiale- og økonomiske forskjeller, sier Iden.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter