Nyheter

– NRK må bidra til å gjøre tro og livssyn normalt, sier medieviter

KRINGKASTINGSRÅDET: På torsdag møttes Kringkastingsrådet for å diskutere NRKs dekning av religion og livssyn. Møtet ble innledet med å adressere «elefanten i rommet».

- Jeg går rett på elefanten i rommet med en gang: Livssynsdekningen i NRK går ut på veldig mye mer enn bare dekningen av forkynnelse, sier Snorre Serigstad Valen, leder i Kringkastingsrådet.

Han gir raskt ordet til Knut Lundby, som gir en innledning til temaet religion og livssyn. Lundby er medieforsker, og har blant annet jobbet med forholdet mellom samfunn, medier og religion.

- NRK sin dekning av livssynsfeltet står i spenn med sekulariseringen. Derfor er det kontroversielt, sier Lundby.

Han mener NRK må ta redaksjonelt ansvar for å dekke og gjenspeile den religiøse arven og livssynsmangfoldet i samfunnet.

– NRK er med på å forme forståelsen av tro og livssyn i offentligheten, sier Lundby.

– Trengs skjerpet kompetanse

Medieforsker Lundby mener NRK stort sett er gode på dekning av religion og livssyn, men kommer også med noe kritikk.

Han nevner blant annet NRK sin dekning av gravferden til Dronning Elizabeth. Vårt Land har tidligere skrevet om reaksjoner som kom i etterkant av denne.

– Skyldes NRK sin glipp kunnskapsløshet eller distansering fra det religiøse? Dette er en utfordring til skjerpet kompetanse på livssynsfeltet, sier Lundby.

---

Kringkastingsrådet

 • Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting(NRK).
 • Rådet har 14 medlemmer med personlige vararepresentanter. Ti medlemmer oppnevnes av Stortinget, én av disse er leder av Samisk Programråd. Fire medlemmer (inkludert leder og nestleder) oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra Kulturdepartementet.
 • Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK
 • Kilde: Store Norske Leksikon

---

Uenighet om Norges religiøse arv

I NRK-plakatens paragraf 18 står det at «NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet».

Dette er et et av temaene som diskuteres når debatten blant rådsmedlemmene setter i gang.

– Norges religiøse arv er en mangfoldig arv, det er mye mer enn statskirken. Forholdet mellom mangfold og arv er også noe som endrer seg, sier varamedlem i rådet, Cora Alexa Døving.

Hun får støtte av Serigstad Valen:

– Det vi kaller arv i dag er en litt selektiv arv. Arv er foranderlig. Vi har for eksempel en lang jødisk historie i Norge, som ikke regnes som en del av vår religiøse arv.

Anders Anundsen er uenig:

– Det er ikke tvil om hva som menes i NRK-plakaten. Det er vår kristne arv.

Anne Toril Eriksen Balto er heller ikke enig med rådslederen:

– Den religiøse arven er vår kristne tro, noe som også er viktig i den samiske kulturen, sier hun.

– Ville NRK sendt andre religiøse seremonier?

Et annet spørsmål er hvorvidt NRK skal sende forkynnelse.

– Man kan stille noen prinsipielle spørsmål. Er det riktig at en statsfinansiert, statseid allmennkringkaster prioriterer å forkynne såpass mye av majoritetsreligionen? Spør dere meg personlig så er nok svaret «nei», sier Serigstad Valen.

Han påpeker at det er NRK selv som avgjør dette, i og med deres redaksjonelle frihet.

– Human-Etisk Forbund er de sterkeste kritikerne mot at det sendes forkynnelse i NRK. De anfører at det er en konflikt mellom hvordan paragraf 18 og 29 i NRK-plakaten praktiseres, sier rådslederen.

Paragraf 29 holder frem at NRK skal verne om sin integritet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet.

Serigstad Valen mener det stemmer at når man gir ett religiøst budskap en spesiell posisjon, gitt Norges kristne kulturarv, senker man terskelen for hva man kan sende fra denne gruppen, sammenlignet med andre tilfeller.

– Da blir kontrollspørsmålet: Ville det vært naturlig for NRK å sende andre religiøse seremonier? Det kan være ledelsen i NRK sier ja - men de gjør det jo ikke likevel, sier Serigstad Valen.

Medieforsker Lundby sier TV-gudstjenesten er etterspurt av mange.

– NRK-plakaten gir gangbar begrunnelse for å overføre gudstjeneste i TV og radio, sier medieforskeren.

Han mener tro og religion kan oppfattes som sært og mistenkelig i samfunnet:

– NRK må bidra til å gjøre dette feltet normalt. Mange går tause rundt med sin åndelighet for ikke å møte reaksjoner fra andre.

Abdullah Alsabeehg, varamedlem i rådet, mener det er viktig å tydelig skille mellom det som er forkynnelse og det som er informasjon eller annen type program.

– Har sendt gudstjenester lenger enn nyheter

Eivind Undrum Jacobsen er regiondirektør i NRK Midt, og mener det er viktig at NRK speiler også minoriteter i samfunnet. Kanalsjef i NRK Radio, Bjørn Tore Grøtte, er enig:

– NRK er nødt til å stå i spennet mellom å forholde seg til både tradisjon og utvikling.

Undrum Jacobsen påpeker at NRK har en 98 år gammel tradisjon for å sende gudstjenester:

– NRK har sendt gudstjenester lenger enn vi har sendt nyheter.

Han mener TV-gudstjenestene er en god utvikling for dem som har hørselsutfordringer.

Et ubesvart spørsmål

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier kanalen skal fortsette med TV-gudstjenester:

– Vi har ingen planer om å slutte med det.

På tampen av møtet spør Serigstad Valen kanalsjef Grøtte:

– Hvordan reflekterer du rundt risikoen for at kristendommen særstilling i NRK sin tradisjon og formidling fører til en annen tilnærming til kirka enn til andre trossamfunn, i den øvrige virksomheten?

– Oi... Det er ikke noe enkelt svart-hvitt svar på det. Noe enkelt svar helt på tampen tror jeg ikke at jeg får til, sier Grøtte.

– Da forblir spørsmålet svevende, og der kan det være en stund, svarer Serigstad Valen, før møtet avsluttes.


---

Kringkastingsrådets medlemmer 2022-2025

Oppnevnt av regjeringen:

 • Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim
 • Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo
 • Medlem: Luqman Wadood, Stavanger
 • Medlem: Sumaya Jirde Ali

Oppnevnt av Stortinget:

 • Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Martin Henriksen, Jessheim
 • Stine Renate Håheim, Oslo
 • Trude Drevland, Bergen
 • Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Jan Bøhler, Oslo
 • Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 • Anders Anundsen, Larvik
 • Akhtar Chaudhry, Bergen
 • Alice Marie Jektevik, Kåfjord (Samisk programråd)

Kilde: nrk.no

---


Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter