Nyheter

Kjemper for kirkeasylanter med biskopbrev

KIRKEASYL: Både biskoper og politikere fortsetter å kjempe for familien som har sittet i kirkeasyl i åtte år.

Familien Collin flyktet fra Sri Lanka til Norge i 2009. Etter fem år i asylmottak, har de oppholdt seg i kirkeasyl i Finnsnes siden 2014. I slutten av august i år fikk familien igjen avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) – det sjette siden de tamilske katolikkene flyktet fra Sri Lanka.

Nylig sendte fire biskoper i Den norske og Den katolske kirke et brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Avsenderne er:

  • Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland
  • Oslo-biskop Kari Veiteberg
  • Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme
  • Berislav Grgić, biskop i Den katolske kirke i Nord-Norge.

De retter krass kritikk mot UNE og deres gjentatte asylavslag.

«I denne saken kan vi ikke se noen annen løsning nå enn å anmode Kongen i statsråd om å innvilge asyl på humanitært grunnlag. Det er en veldig stor belastning knyttet til det å være i kirkeasyl. Når familien utsetter seg for denne enorme belastningen over så lang tid, er dette i seg selv et sterkt tegn på at de opplever risikoen ved å reise hjem til Sri Lanka som så stor at de ikke tør å utsette seg for det».

Det var NRK som først omtalte saken.

biskop berislav grgic den katolske kirke tromsø

UNE-kritikk

Olav Øygard har engasjert seg for familiens kamp for oppholdstillatelse i flere år, blant annet ved å be om amnesti for familien. Det vant ikke frem.

I brevet argumenterer biskopene for det de mener er et «absolutt behov» for at UNEs arbeidsmåter blir gjennomgått.

«UNE har ikke tatt hensyn til seriøse vitner og internasjonale organer som støtter familiens forklaring. Samme nemndleder har avgjort denne saken 5 ganger uten at det har vært møte i nemnd. Dette har skjedd selv om det er helt åpenbart at avgjørelsen er svært tvilsom, og det derfor er en systemfeil når saken avgjøres av nemndleder alene. Vi vil hevde at denne familien står uten rettssikkerhet i Norge», skriver de.

UNE forsvaret sin avgjørelse.

– I denne saken har to forskjellige nemndledere ment at det ikke har vært tvil om utfallet av saken. Selv om det ikke har vært avholdt nemndmøte i saken, så har saken vært gjenstand for en omfattende behandling, sier enhetsleder Ingun Marie Halle til NRK.

Politisk uenighet

Også politikere forsøker ber om oppholdstillatelse til familien. I starten av måneden stilte Olaug Bollestad et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl. «Vil regjeringen ta initiativ for å få til en engangsløsning for familien?», spurte KrF-lederen.

Mehl svarer nei og viser til at Solberg-regjeringen i 2021 innførte en engangsløsning for utledninger som har oppholdt seg i Norge lengre enn 16 år. At familien Collin har vært i Norge i 13 år er altså ikke nok, bemerker justisministeren.

Mehl peker også på at Høyesterett ved to anledninger har avvist familiens anke.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter