Nyheter

Hun gruet seg til å delta i rusdebatten på grunn av det harde debattklimaet

RUSDEBATTEN: Sjikane og skjellsord: De som går inn i rusdebatten risikerer kraftig hets. Både Lisa Maria Næss Klungland (Sp) og Robin Kåss (Ap) har blitt utsatt for et tøft debattklima.

I et innlegg i Vårt Land forteller Dag Endal om hets i rusdebatten. Han beskriver blant annet følgende: «systematisk uthenging av enkeltpersoner. Den som mener noe annet enn «det rette», har blitt overøst med negative karakteristikker av alle slag».

Endal begrunner innlegget med at han ønsker å gjøre media og politikere oppmerksomme på debattklimaet på rusfeltet.

Politikere Vårt Land har snakket med, bekrefter Endals beskrivelser av rusdebatten.

---

Rusreformen

  • I 2018 satte Solberg-regjeringen ned et utvalg som skulle forberede rusreformen i 2021. Formålet med reformen var å møte de som ble tatt for besittelse av narkotika med hjelp i stedet for straff.
  • Bruk av narkotika skulle fortsatt være ulovlig.
  • I juni 2021 stemte Frp, Ap og Sp ned reformen med et flertall på 56,2 prosent.
  • Sentralt i uenigheten var reformens forslag om avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk.
  • De fryktet at en slik generell avkriminalisering ville hindre forebygging og føre til at flere unge prøver narkotika.
  • Ap og Sp ønsket i stedet å la tunge rusmisbrukere slippe straff.
  • Før jul 2021 fremmet Høyre, Venstre, Rødt, SV og MDG et tverrpolitisk forslag i Stortinget om å gjennomføre rusreformen. Forslaget ble på ny nedstemt i Stortinget våren 2022 av Ap, Sp, Frp, KrF og Pasientfokus.
  • En tverrpolitisk enighet førte likevel til at tre høyesterettsdommer åpnet for at rusavhengige får mildere reaksjon ved befatning av narkotika til eget bruk.

Kilde: Store norske leksikon og Vårt Land

---

«Den eneste faglige tyngden han har er fysisk»

Porgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) har sluttet å bruke Twitter. På Facebook er det nå bare venner som kan kommentere på innleggene hans. Noen ganger når han laster opp nytt profilbilde glemmer han å gjøre de innstillingene. Da kommer meldingene.

«Når vil dere begynne å straffe ungdommer for å drikke alkohol?»

«Regner med at Ap også støtter fysisk avstraffelse av barn, siden dere mener at straff er det eneste som fungerer?»

Kåss tilhører den delen av partiet som har stemt ned rusreformen. Etter en debatt på Dagsnytt 18 fikk han tilbakemelding om at han tilførte debatten faglig tyngde. En annen var uenig.

BLIR HETSET: Flere benyttet anledningen til å si hva de mente om Robin Kåss ruspolitikk da han lastet opp nytt profilbilde.

«Han gav det i alle fall fysisk tyngde, om enn det skorter mye på argumentene».

Kåss mener den tøffe tonen i debatten gjør at viktige stemmer faller ut.

– Jeg har hørt mange politikere som sier at de ikke orker å uttale seg om saken lenger fordi det da kommer en strøm med sjikane etterpå, sier Kåss.

KVIER SEG: Ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Kåss, har lenge vært en politisk stemme i rusdebatten. Men han tror at han hever stemmen sjeldnere enn han skulle ønske, fordi han frykter hets.

Han er imidlertid mer bekymret for de stemmene som ikke er så vant med å delta i debatter.

– Ansatte i politi og helsevesen vegrer seg for å stå frem.

Ordføreren i nabokommunen kjenner seg igjen i Kåss opplevelser.

– Har nok deltatt mindre enn jeg har ønsket

– Jeg har nok latt være å engasjere meg så mye som jeg har hatt lyst til, sier Hedda Foss Five (Ap). Hun er ordfører i Skien, og stemte i likhet med Kåss mot rusreformen.

Five er vant med å delta i politiske diskusjoner, men hun synes rusdebatten er noe helt annet. Hun beskriver et manglende klima for diskusjon og sier at hele debatten oppleves veldig kampanjepreget.

HAR FORBEDRINGSPOTENSIAL: Skien-ordfører Hedda Foss Five, mener hun kan bli bedre til å skille mellom det personlige og politiske i rusdebatten.

– Det er så personlig. Man blir nærmest beskyldt for å ville ta livet av folk fordi man ikke mener det samme som dem. Det er vondt og vanskelig.

Man blir nærmest beskyldt for å ville ta livet av folk fordi man ikke mener det samme som dem. Det er vondt og vanskelig

—  Hedda Foss Five (Ap), ordfører i Skien

– Er debatten personlig for deg?

– Ja, jeg tror det. På den måten at jeg har holdninger, verdier og opplevelser. Det treffer meg og personlig, alle kjenner noen og har sett hva narkotika kan gjøre med folk, sier Five.

– Har du et forbedringspotensial når det gjelder din tone i denne debatten?

– Ja, det tror jeg. Jeg ser at det kan bli mye følelser fra min side der politikerrollen og personlige erfaringer lett kan blandes, sier Five.

Hun opplyser at hun ikke har folk med rusproblemer i sin familie, men at følelsene hun beskriver er fra et perspektiv som mor.

Gruet seg til debatten

Før Lisa Marie Ness Klungland kom inn på Stortinget som medlem i Sps helse- og omsorgskomité i fjor høst, jobbet hun som sykepleier innen psykisk helse og rus. Selv om folk var uenige om hvilke tiltak rusavhengige skulle møtes med, beskriver hun debatten som nyansert. Men hun visste at hun ville møte en annen tone som politiker.

Nylig var hun i TV2 og debatterte temaet. Twitter var raske med å rangere opptreden hennes.

«Åndsfattig», skriver en.

«På en måte festlig at de sender ut de mest forutsetningsløse amatørene sine til å forklare straffeiveren sin», skriver en annen som titulerer seg som journalist.

TWITTER: Lisa Marie Ness Klungland (Sp) fikk mange negative bemerkninger etter at hun hadde deltatt i debatt om rus på TV2.

– Hva gjør slike karakteristikker med deg?

– Jeg vet at det ikke er sant, men jeg bryr meg.

– Hva gjør det med din motivasjon til å delta i debatten?

– Jeg vil jo ikke, og jeg grudde meg veldig til å delta da jeg kom inn på Stortinget. Men det er mitt ansvarsområde, og det er en sak jeg engasjerer meg i, sier hun. Hun har ikke noe klart svar på hva som kan gjøres med debattklimaet. Hun vet bare hva hun selv kan gjøre.

MÅ TØRRE: Lisa Marie Ness Klungland gruet seg til å gå inn i debatten som stortingsrepresentant, men hun mener det er en for viktig debatt til at hun kan tie.

– De som tør må tørre. Noen må gå ut i ilden.

– Og det er deg?

Jeg må være en stemme for alle de dyktige folkene innen rusomsorgen som ikke tør å bruke stemmen sin

—  Lisa Marie Ness Klingland

– Jeg må være en stemme for alle de dyktige folkene innen rusomsorgen som ikke tør å bruke stemmen sin, sier Klungland som understreker at hun ikke anser seg selv som et offer.

– Offeret er den viktige saken og ruspolitikken, sier hun og viser til at det blir vanskelig å finne gode løsninger når debatten er «så sort/hvit».


Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter