Nyheter

Solenergi åpner nye muligheter for bønder

Solcellepaneler på dyrkbar mark blir stadig mer populært i Europa og Nord-Amerika og kan gi bønder en ny inntektskilde.

Det er innhøsting i den organiske hagen til Christian Nachtwey sør for Köln i Tyskland. Fruktplukkerne fyller kassene med epler av typen Elstar, klare til å bli fraktet til europeiske supermarkeder.

Men Nachtweys gård høster også fra en annen kilde. Mange av epletrærne vokser under solcellepaneler som har produsert mye energi i årets uvanlig solrike sommer. Samtidig får frukttrærne under de store panelene nødvendig skygge.

– Ideen er ganske enkel. Det viktigste er å beskytte frukthagen og holde produksjonen oppe, uten å kutte ned på omfanget av dyrkbar mark. I tillegg fanger vi opp solenergi som blir generert på det samme landområdet, sier Nachtwey.

Stadig flere bønder i Europa setter opp store solcelleparker på dyrkbar mark. Håpet er at frukttrærne trives under panelene som i sin tur gir ekstra inntekt gjennom oppsamlet solenergi. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

Solcelleparker med stor utstrekning på dyrkbar mark blir stadig mer populære i Europa og Nord-Amerika, i takt med at bøndene forsøker å få jorda til å kaste mest mulig av seg. Solenergi er en velkommen ny inntektskilde.

Balansegang

Men å finne den riktige blandingen av grøde og solenergi er vanskelig. Ulike frukttyper krever hvert sitt mikroklima for å trives, og det skal ikke store endringene til i vekstvilkår før bonden merker det på avlingene. Feil farge eller manglende sødme på grunn av endrede forhold kan fort føre til store tap for bonden, inntektsbortfall som ikke blir kompensert av bruk eller salg av solenergi.

Derfor samarbeider Nachtwey med forskere for å finne de eplesortene som får optimale vekstforhold under solcellepanelene. De prøver også ut ulike typer paneler for å finne den beste kombinasjonen. De sammenligner frukttrær som vokser under ulike forhold. Noen har tradisjonelle nett som beskyttelse mot hagl, mens andre får vern av solcellepanelene.

Jürgen Zimmer er ekspert på frukthager og jobber hos landbruksmyndighetene i Rheinland-Pfalz. Hans målinger viser at epler som i år har vokst og modnet under solcellepaneler, er en aning mindre søte enn epler som har modnet under tradisjonelle nett.

Håper på sameksistens

Men nesten ikke noe av eplehøsten fra trær under panelene fikk brennskader under det intense sollyset som ble målt i denne delen av Tyskland 24. juli i år. Derimot ble rundt 18 prosent av eplene under nett «solbrent» denne dagen.

- Vi trenger minst to til tre års erfaring for å kunne registrere alle de værforholdene som kan inntreffe, og så vurdere dette materialet opp mot størrelsen på eplehøsten, smak, farge og ulike eplesorters reaksjon, sier Zimmer.

Epletrærne til Christian Nachtwey trives godt under taket av solcellepaneler. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

Forskerne håper det vil vise seg at frukttrær også kan trives under solcellepaneler. Dette vil veie tungt i debatten om bruk av dyrkbar mark til omfangsrike solcelleparker. I dag er det voksende krav om beskyttelse av all matjord, blant annet for å dempe økende matpriser og for å beskytte klimaet generelt.

Hvis det viser seg bærekraftig og lønnsomt å drive både med fruktdyrking og energioppsamling, vil konkurransen mellom dem bli mindre i den offentlige debatten, håper forskerne.

Fruktbonden Christian Nachtwey sier han sikkert kunne bruke energien som blir generert gjennom solcellepanelene, til å forsyne gården og maskinparken med strøm, men i første omgang vil han distribuere den til noen dusin gårder i nabolaget.

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter