Innenriks

Riksrevisoren bekymret for kraftnettet – starter gransking av Statnett og NVE

Kapasiteten i kraftnettet er under press i store deler av landet. Trolig er det behov for store investeringer langs kysten. Nå starter Riksrevisjonen gransking.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– I område Nord er det fullt i nettet. Det er fra før godt kjent at det er svært lite kapasitet til nytt forbruk i blant annet Bergen, Haugalandet og Grenland-traktene. Grovt sett ser vi betydelige kapasitetsutfordringer og behov for nettinvesteringer langs mye av kysten fra nord til sør, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen Holdhus i Statnett til Dagens Næringsliv.

Nå skal Stortingets kontrollorgan gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å finne ut hvordan nettutviklingen og saksbehandlingen er tilpasset samfunnets behov. Granskingen stiller tre overordnede spørsmål:

* Fungerer systemet for planlegging av nettet godt nok?

* Behandler NVE konsesjonssøknadene effektivt, og blir de riktige prosjektene prioritert?

* Sørger Statnett for at strømnettet bygges på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte?

I Norge er det over 100 selskaper som deler regionalnettet mellom seg.

– Det er en utfordring for nettselskapene å balansere hensynet til egen økonomi opp mot samfunnets behov for å planlegge langt fram i tid. Det forsterkes av ambisiøse klimamål og politikernes og næringens ønsker om elektrifisering og etablering av nye kraftkrevende industrier, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks