Nyheter

Equinor påla seg å rapportere om selskapets CO2-utslipp. Men noen av utslippene går under radaren

KLIMARAPPORTERING: Nær 40 prosent av Equinors internasjonale produksjon kommer fra skiferolje og -gass. Utslippene fra den omstridte industrien behøver de imidlertid ikke å rapportere om.

Mellom april og juli i år kom 35,7 prosent av Equinors produksjon i utlandet fra fracking. Det kommer frem i selskapets rapport for andre kvartal i 2022.

Produksjonen kommer fra Marcellus-feltet i USA og Bandurria Sur-feltet i Argentina, hvor Equinor er partner. Her hentes olje eller gass opp fra skiferstein. Metoden kalles fracking, og er knyttet til helse- og miljøskader.

Men fordi Equinor er partner og ikke operatør på disse feltene, behøver de heller ikke å rapportere om Co₂-utslippene herfra.

Utslippene som går under radaren

I fjor høst forpliktet Equinor seg til å rapportere om Co₂-utslipp fra enkeltfelt. Til stående applaus fra miljøbevegelsen. Leder for Greenpeace Norge, Frode Pleym, kalte det en kjempeseier for klima.

WWF uttalte til E24 at det nå vil være «lettere for alle å se hva selskapet faktisk driver med». Men forpliktelsen gjelder bare der Equinor er operatør. Med unntak av en operatørandel på 17 prosent ved Marcellus-feltet, er Equinor partner ved nevnte felt og Bandurria Sur.

EQUINOR I ARGENTINA: Equinor er partner i selskaper som utvinner skiferolje- og gass i Bandurria Sur-feltet i Argentina.

Av de 230.000 fatene med gass/olje som daglig pumpes opp fra disse feltene, behøver Equinor kun å rapportere om utslippene fra 36.500 av de fatene.

De resterende 83 prosentene av produksjonen ved Marcellus går altså under radaren for offentligheten.

Det imponerer ikke miljøsiden.

---

Fracking

  • Hydraulisk frakturering på norsk, men forkortes ofte til fracking. Viser til metoden man bruker for å utvinne gass og olje som ligger under eller i skiferstein, altså skifergass og skiferolje.
  • For å få skifersteinen til å sprekke opp, presses en blanding av vann, sand og kjemikalier i rør ned i bakken.
  • En studie fra De amerikanske miljømyndighetene (EPA) viser at kjemikaliene kan lekke ut i nærmiljøet, og forårsake en rekke langtidsskader hos de som blir eksponert.
  • Eksponering av kjemikaliene kan ifølge studien føre til blant annet kreft, nyre- og leverskader, samt svekkelse av immunsystemet.
  • I 2015 viste en studie at den voldsomme økningen i antall jordskjelv i Oklahoma skyldtes letingen etter skiferolje- og gass.
  • Fracking er forbudt i Tyskland, Frankrike og England på grunn av risikoen knyttet til helse- og miljøskader. På grunn av energikrisen i Europa vurderer nå Tyskland og England å tillate fracking igjen.

Kilder: Reuters, NRK, EPA, The Globe and mail og Forbes.

---

SV: – Forventer at Equinor trekker seg ut

– De har forsøkt å fremstille seg selv om et «grønt oljeselskap», og derfor burde de trekke seg ut, er den kontante beskjeden fra Lars Haltbrekken (SV). Han sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Haltbrekken mener det ikke er noen forskjell på om Equinor er partner eller operatør i selskaper som driver med fracking.

– Du er likevel med på en svært skitten utvinning. Det fritar ikke Equinor for ansvar, sier han.

Haltbrekken sier han vil ta opp saken med næringsministeren, som er ansvarlig for statens eierandeler i Equinor, om selskapet ikke trekker seg ut av fracking.

Arne Svendby har sett på tallene sammen med Vårt Land. Han er geofysiker og gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i Equinor. Han følger kvartalsrapportene til sin tidligere arbeidsgiver nøye.

– Å få et mer komplett bilde av klima- og naturbelastning fra aktiviteten bør jo være i alles interesse, sier han.

Equinor

Equinors talsperson for internasjonale virksomheter, Ola Morten Aanestad, svarer at selskapet «jobber aktivt med industripartnere for å fremme åpenhet også om CO₂-utslipp på felt hvor vi er partner».

Han sier de foreløpig ikke kan rapportere om utslipp fra felter der de er partner.

– Vi kan ikke på egen hånd, uten godkjenning fra lisenshaverne i feltene, offentliggjøre data for felt hvor vi ikke er operatør.

– Vi kan ikke på egen hånd, uten godkjenning fra lisenshaverne i feltene, offentliggjøre data for felt hvor vi ikke er operatør

—  Ola Morten Aanestad, talsperson for internasjonale virksomheter i Equinor

– Er det aktuelt å søke om godkjenning fra de aktuelle lisenshaverne, slik at Equinor kan bidra til ytterligere åpenhet om klimautslipp fra deres virksomheter i utlandet?

Ja, vi jobber i partnerskapene for å fremme åpenhet om CO₂-utslipp også på felt hvor vi er partner, sier Aanestad.

Han sier at Marcellus-feltet har lave Co₂-utslipp.

– Det er fordi det er gass som produseres der, og virksomheten skjer på land. Det er mindre energikrevende enn mye annen olje- og gassproduksjon.

Equinor rapporterer om klimagassutslippene fra partnerbaserte virksomheter også, men tallene går inn i selskapets samlede utslipp. I fjor endte selskapets samlede utslipp på 9,9 millioner tonn Co₂.

– Dere markedsfører dere som «Et ledende selskap i det grønne skiftet på vei mot klimanøytralitet.» Mener du det står seg med tanke på at 36 prosent av Equinors produksjon i utlandet kommer fra fracking?

– Ja, i aller høyeste grad. Vår onshore-virksomhet har definitivt et veldig lavt klimaavtrykk, sier Aanestad.

JOBBER FOR ÅPENHET: Ola Morten Aanestad er talsperson for Equinors internasjonale virksomheter. Han sier de jobber for åpenhet om utslipp også i selskaper der de er partnere.

WWF: – Equinor bør sette krav til rapportering

Ragnhild Elisabeth Waagaard leder klima- og energiteamet i Verdens naturfond (WWF). Hun oppfordrer Equinor til mer åpenhet om utslipp og miljøkonsekvenser, selv der de er partnere.

– De burde rapportere om metanutslipp, fakling på felt (forbrenning av overskudds-olje eller gass journ.anm.) og om kjemikalieutslippene fra fracking for hvert felt i bærekraftsrapporteringen til selskapet, sier Waagaard.

Waagard mener Equinor bør sette krav om åpenhet på rapportering og miljøstandard for prosjektet før de inngår partnerskap.

Hun foreslår at næringsministeren i neste eierskapsmelding stiller krav til Equinor om at Equinor skal holde samme standard for utslipp, miljøkonsekvenser og klima- og miljørapportering, ute som hjemme.

KREVER MER RAPPORTERING: Ragnhild Elisabeth Waagaard i WWF sier det er store helse og naturkonsekvenser knyttet til fracking. Hun mener Equinor må rapportere om alle utslippene knyttet til disse virksomhetene.

Mener Equinor har langt igjen

Selv om Greenpeace-leder Frode Pleym jublet litt da Equinor i fjor forpliktet seg til å rapportere om Co₂-utslipp, mener han selskapet fortsatt har langt igjen.

– De må stille som krav at det skal være full åpenhet, og om de ikke får til det må de ut av den type prosjekter, sier Pleym om Equinors partnerbaserte virksomheter.

Han mener Equinor må rapportere om alle utslipp som har konsekvenser for folk og klima

– Det er et minimum av hva vi forventer av Equinor her i Norge, og vi må kunne forvente tilsvarende av dem i utlandet, sier Pleym.

– De må stille som krav at det skal være full åpenhet, og om de ikke får til det må de ut av den type prosjekter

—  Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge

Næringsministeren vil øke forventningene

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skriver i en e-post til Vårt Land at han takker WWF for et interessant innspill, og skriver videre at de statlig eide selskapene skal være ledende på klima og bærekraft.

«Jeg har allerede varslet at vi i den nye eierskapsmeldingen vil øke forventningene til dette. Når meldingen legges frem for Stortinget i høst vil alle se hva det innebærer i praksis.», skriver Vestre.

Vårt Land retter: I en tidligere versjon av saken sto det: «Av de 641.000 fatene med gass/olje som daglig pumpes opp fra disse feltene, behøver Equinor kun å rapportere om utslippene fra 36.500 av de fatene.» Det riktige er at det daglig pumpes opp til sammen 230.000 enheter med olje/gass fra disse feltene. Saken ble rettet den 23.08.2022 kl. 10.36.

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter