Nyheter

Ny rapport: Dette er de ti mest sårbare gruppene i Norge

SÅRBARE: Mennesker med demens er blant de ti gruppene som har humanitære behov Norge, peker Norges Røde Kors på i ny rapport.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Tirsdag ble rapporten «Sosial puls» lagt fram på Arendalsuka. Den peker ut ti grupper i dagens samfunn som har de største humanitære behovene i Norge.

Blant de mest sårbare gruppene i samfunnet finner vi blant annet barn som utsettes for mishandling og vold, fattige barnefamilier, personer med alvorlige psykiske lidelser og eldre med demens.

Det skriver Røde Kors i en pressemelding.

– Nød i Norge er sjelden åpenlys, men det betyr ikke at den ikke er der. Vår bekymring er at dette er mennesker som faller utenfor samfunnet, og samtidig ser vi at gruppene vokser. Mange har økonomiske utfordringer og med negativ utvikling den siste tiden nå det gjelder priser og strøm, frykter vi at de reelle tallene blir langt høyere, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Analysen er utført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Røde Kors.

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland er bekymret for Jemen, som nå er inne i en andre smittebølge. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

Nye grupper

Det er fem år siden sist gang Røde Kors fikk kartlagt de humanitære utfordringene i Norge. Sammenlignet med for forrige kartlegging av de humanitære utfordringene i Norge er det nå tre nye grupper som omtales i rapporten. Det er innsatte i fengsler, personer med både helseproblemer og dårlig økonomi, samt seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, ifølge pressemeldingen.

Felles for de ti gruppene som omtales i rapporten, er at velferdsstaten ikke favner om dem på en god nok måte.

Følgende grupper listes opp i rapporten:

  • Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt
  • Personer som har alvorlige rusproblemer
  • Innsatte i fengsler
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser
  • Fattige barnefamilier
  • Personer med både helseproblemer og dårlig råd
  • Sosialhjelpsmottakere
  • Eldre med demens
  • Asylsøkere og irregulære migranter
  • Seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter
d

– Ikke god nok plan

En av gruppene på listen er eldre med demens. I 2020 ble det talt 100.000 mennesker med demens i Norge. Prognoser i rapporten viser at dette tallet vil doble seg på 20-30 år.

– Det er en voldsom vekst vi får nå. Rapporten er et viktig varsel om at vi ikke er beredt, og at vi ikke har en plan som kan møte behovet som kommer med denne veksten, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, til Vårt Land.

Hun forteller at det er et stort gap mellom behovet for omsorg og tilbudet personer med demens får, og at det er stort behov for alt fra aktivitetstilbud og avlastning til gode sykehjemsplasser.

– Det er med god grunn at det er med i rapporten, dessverre, sier Gerhardsen.

Videre sier hun at kommuner er avhengig av gode rammevilkår fra sentrale styresmakter for å gi gode hjelpetilbud.

– Når får vi det store demensopprøret?

– Folk med demens er utslitte, de står ikke foran Stortinget med ropert. Som pasientorganisasjon gjør vi alt vi kan, og vi er glade for drahjelpen vi får av Røde Kors og andre som bidrar til å synliggjøre problemet. Vi trenger politikere som ser dem, for de kan ikke rope selv.

Frykter for barnefamilier

Røde Kors er redd mange flere barnefamilier havner i en sosial krise på grunn av den økonomiske utviklingen nå.

– Med stor prisvekst og press for mange familier som har lite fra før, frykter vi at dette er starten på en sosial krise, sier generalsekretæren i Røde Kors.

Organisasjonen mener det haster med å øke barnetrygden, styrke sosialstønaden for barnefamilier og kartlegge barnas behov, og gi alle barn et gratis fritidstilbud.


Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er nyhetsleder i Vårt Land. Har du nyhetstips, send mail til kjell.kvamme@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter