Nyheter

Prøver å sikre retten til likekjønnet ekteskap i USA

USA: Kongressen ønsker å beskytte retten til likekjønnet ekteskap mot å lide samme skjebne som abort-loven.

Siden 2015 har personer av samme kjønn hatt den føderale retten til å gifte seg med hverandre. Nå er det flere som frykter at den står i fare.

Nylig vedtok Representantenes hus en lov som skal beskytte likekjønnet ekteskap. Den må, imidlertid, også bli vedtatt av Senatet for å kunne tre i kraft.

Hilde Restad er usikker på om Senatet vil godkjenne den. Hun gir ut en bok om det amerikanske politiske systemet i høst, og er førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole.

– Senatet består av 100 seter. Man trenger nå 60 stemmer for å sikre en lov. Det betyr at 10 republikanere må stemme for loven. Det er sjeldent at republikanere stemmer for noe demokratene vil i disse tider, forteller Restad. Samtidig er likekjønnet ekteskap blitt bredt akseptert blant amerikanere de siste tiårene.

Flertallet er for likekjønnet ekteskap

Bakgrunnen for loven er at Kongressen ønsker å sikre at retten til likekjønnet ekteskap ikke lider samme skjebne som retten til abort. For tre uker siden besluttet USAs høyesterett å sette til side, Roe mot Wade, en høyesterettsdom som har sikret amerikanske kvinners rett til abort i nesten 50 år. Det er ventet at det innføres forbud mot abort i omtrent halvparten av delstatene i USA.

Clarence Thomas, en konservative høyesterettsdommeren, sa kort tid etter at domstolen også burde gjennomgå retten for likekjønnede par til å gifte seg.

– Nå er spørsmålet om vår grunnlov egentlig garanterer for alle de rettighetene som våre rettsprosesser gjennom tiden har skapt, sier Thomas ifølge The Washington Post.

Det er sjeldent at republikanere stemmer for noe demokratene vil i disse tider

—  Hilde Restad

– Hvor sannsynlig er det at Høyesterett gjennomgår retten til likekjønnet ekteskap? Er det fare for at den blir opphevet?

– Seks av de ni dommerne i høyesterett er oppnevnt av republikanske presidenter. Derfor er det en mulighet at retten til likekjønnet ekteskap blir tatt opp av domstolen. Men man må ha fem stemmer for å få flertall i høyesterett. Per nå er det bare Clarence Thomas som har sagt at den føderale retten til likekjønnet ekteskap burde omstøtes, forklarer Restad.

Hun understreker at flertallet av amerikanerne er for likekjønnet ekteskap. Hun mener derfor noen av de republikanske senatorene sannsynligvis ser på det som risikabelt å stemme imot det nye lovforslaget som demokratene nå fremmer.

Samtidig peker hun på at flertallet av amerikanerne også er for retten til selvbestemt abort.

– Høyesterett gjorde dermed noe veldig radikalt ved å oppheve Roe mot Wade, sier hun. De gikk både i mot en 50 år gammel presedens, og i mot folkeopinionen.

---

Kongressen vil beskytte likekjønnet ekteskap

  • Flertallet i Representantenes hus var 267 mot 157, da alle demokratene og 47 av republikanerne stemte for loven Representantenes hus i USA har vedtatt.
  • Senatet må vedta loven for å kunne tre i kraft.
  • Meningsmålinger viser at et flertall av amerikanerne er for retten til å gifte seg med den man ønsker.

Kilde: NTB

---

Lea Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim er journalist i nyhetsavdelingen.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter