Nyheter

Overtar som «festminister» for 1000 år med kristendom

NASJONAL FEIRING: Kjersti Toppe skal nå lede an i regjeringens jobbing med jubileet for kristningen av Norge i 2030. Ansvaret er flyttet bort fra kulturministerens arbeidsbord.

– Jeg ønsker å få til en folkelig markering av jubileet, sier barne- og familieminister Toppe til Vårt Land.

Til nå har ansvaret for tusenårsmarkeringen tilhørt Anette Trettebergstuen som kultur- og likestillingsminister. Over sommeren tar Toppe over, har regjeringen besluttet.

Som statsråd for tros- og livssynsfeltet har Toppe allerede ansvar for regjeringens planer for å sette gamle steinkirker i stand til det store tusenårsjubileet. Det er lovet i Hurdalsplattformen.

Der heter det i samme punkt at regjeringen skal sikre «en nasjonal markering» av Hellig Olavs fall i slaget på Stiklestad i 1030.

– Det kan styrke helheten her: Sette kirker i stand – og samtidig bygge kunnskap om jubileet gjennom egne markeringer årene i forkant, sier Toppe.

Sp-Vedum brukte store ord om Stiklestad-slaget

For Senterpartiet var ønsket om en storstilt markering av 1000-års jubileet for kristningen av Norge i fjor en valgkampsak. I Ap/Sp-regjeringens arbeidsprogram - Hurdalsplattformen – kom løfter på plass.

I et intervju med Vårt Land i fjor sommer betegnet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slaget på Stiklestad som «en helt definerende hendelse i vår nasjons historie». Derfor fortjente det en like stor plass som grunnlovsjubileet i 2014.

Samtidig håpet Vedum at hverdagsfolk i hele landet kunne involveres og slik få forståelse for nasjonens historie og kulturarven vår.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).
Foto: Heiko Junge / NTB

Toppe: «Ikke bare for spesielt interesserte»

Er dette også din ambisjon, Toppe?

– Tusenårsjubileet og grunnlovsjubileet kan selvsagt ikke sammenlignes helt, men det er noen klare paralleller: Slaget på Stiklestad fikk konsekvenser for nasjonsbygging og samfunnsbygging, akkurat som også Grunnloven var skjellsettende, svarer hun.

Grunnlovsjubileet er egentlig et godt forbilde å ha.

—  Statsråd Kjersti Toppe

Målet er å bidra til at årlige, mindre markeringer i forkant kan gi folk påminnelser om at slaget i 2030 var et vendepunkt med spesiell plass i norsk historie.

---

Feiring i stort format

  • Slaget ved Stiklestad i 1030 anses som en milepæl for innføring av kristendom i Norge.
  • Kong Olav Haraldsson falt i slaget og ble senere erklært som helgen. Hendelsen fikk stor betydning for Norges utvikling.
  • En rekke aktører er i gang med å forberede seg på et stort nasjonaljubileum i 2030.

---

Ekstra-penger kom da ny regjering kom

Midler til ulike årlige markeringer kom på plass da Støre-regjeringen i fjor høst foretok endringer i forrige regjerings budsjett. Der fikk også Stiklestad Nasjonale Kultursenter to millioner kroner ekstra til sekretariatsoppgaver knyttet til tusenårsjubileet.

– Meningen er at disse bevilgningene skal bestå hvert år fremover til 2030, påpeker Toppe.

Alt i 2018 ba Stortinget om at det ble tatt grep for å sikre et større jubileum. I en budsjettinnstilling den høsten poengterte Familie- og kulturkomiteen betydningen av å forberede et nasjonaljubileum i 2030 på «en god måte». Komiteen så for seg jubileet som et «samlet nasjonalt løft»

Grunnlovsjubileet «et godt forbilde»

Da Norges grunnlov ble feiret i 2014 var det Stortinget som hadde det formelle ansvaret for ulike sett av markeringer. Nå er det altså regjeringen som sikrer et overordnet ansvar. Tohundreårs-jubileet for Grunnloven i 2014 strakk seg over flere måneder.

– Jeg opplevde markeringene av Grunnloven fra «begge sider»: Både som stortingsrepresentant og som vanlig innbygger. Norske skoler og lokalsamfunn ble involvert. Grunnlovsjubileet er egentlig et godt forbilde å ha, sier Toppe.


Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter