Nyheter

Aksepterer ikke kvinneprestmotstandere som fører til skadelig arbeidsmiljø

MØRE BISPEDØMME: Biskop Ingeborg Midttømme er i dialog med sognepresten i Giske etter et intervju som vakte reaksjoner.

I begynnelsen av måneden ble Benjamin Bjørnsen Anda, som er sogneprest i Giske, intervjuet i Sunnmørsposten. Ut av portrettintervjuet, har ett sitat vakt reaksjoner. Presten sier nemlig nei til kvinnelig prestetjeneste.

– Det har ikke for meg vært viktig å fremheve det, vi tenker jo ulikt om ting både i politikk og teologi, og da har jeg havnet på den siden som kalles konservativ. Min opplevelse er at konservative ikke er trauste og kjedelige, men at det finnes enormt mye livsglede. Vi må tåle å leve med uenighet, sa Anda til avisen.

Åpen for ulike syn

Det ble i etterkant lagt ut et Facebook-innlegg på siden «Kyrkjene i Giske». Her presiseres det at meningene til Anda er i mindretall, både i Den norske kirke (DNK) og i menighetene på Giske.

«Kyrkja er åpen for ulike teologiske syn. Vi i staben legg vekt på samarbeid og respekt, trass i usemje», står det i innlegget.

Onsdag uttalte biskop i Møre bispedømme, som Giske ligger under, Ingeborg Midttømme, til NRK at hun er i dialog med presten.

– Det er lov å ha ei meining så lenge ein er lojal og samarbeidar godt, sa Midttømme til NRK.

Ingen reservasjonsrett

I en pressemelding uttaler Midttømme seg om saken. Her trekker hun frem bestemmelsene fra bispemøtet i 2020 om at mannlige prester i DNK ikke kan reservere seg fra å jobbe med kvinnelige prester. Her står blant annet:

«En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger. Det eksisterer ikke noen slik reservasjonsrett i vår kirkes ordninger. Det er ikke teologisk meningstvang, men ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør andre kollegers prestetjeneste», lyder det i bestemmelsen fra bispemøtet.

– Møre biskop støttar kvinners presteteneste og forsvarar deira rettelege kall til tenesta dei er ordinerte til og vil ikkje akseptere at «mannlige prester som måtte ha problemer med kvinners prestetjeneste» blir årsak til uforsvarleg eller skadeleg arbeidsmiljø, sier Midttømme i pressemeldingen.

Hun sier også at de prestene i Møre bispedømme som er imot kvinners prestetjeneste ble ordinert før bestemmelsen i 2020.

Vikar måtte gå

I et intervju med Dagen omtaler Midttømme et tidligere tilfelle der en vikar som var kvinneprestmotstander måtte gå.

– Det var innlysende fordi han hadde en løsere tilknytning, sier biskopen til Dagen.

På spørsmål fra Dagen om hvilke reservasjonsrom prester har svarer hun følgende:

– Det Bispemøtet har sagt, er at ingen kan tvinges inn i nattverdfellesskapet. Samtidig er det jo det dypeste tegnet på enhet i troen og blir derfor den store utfordringen vi jobber med.

Midttømme sier også at det er umulig å bli ordinert med reservasjoner mot å samarbeide med kvinnelige prester etter vedtaket i 2020.

Verken Midttømme eller Anda ønsker å kommentere saken før de har vært i dialog til uken.

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter