Nyheter

Forsvarer Sp sine varslingsrutiner

SENTERPARTIET: Kvinner og varsleres historier om ubehagelige opplevelser i Sp gjør inntrykk på Torleik Svelle. Men lederen i Senterungdommen avviser at et metoo-oppgjør gjenstår i partiet.

– Det var helt nydelig altså, sier Torleik Svelle.

Lederen i Senterungdommen tar imot Vårt Land i Senterpartiet (Sp) sine lokaler i Akersgata i Oslo en mild julidag i fellesferien.

Svelle har nettopp vendt tilbake fra sommerleir i Selbu i Trøndelag. Den bød på alt som hører med på en leir i Senterungdommen, forteller han.

Godt vær, panelsamtale med familien Arnstad, kurs i polkadans og band som spiller opp til fest på kvelden.

– Senterungdommene er gode til å danse polka, konstaterer Svelle.

Vår preget av varsler og metoo

Bakteppet for intervjuet med Torleik Svelle er derimot skyggesiden av partipolitikk og organisasjonsliv.

Vårt Land skrev nylig om et varsel fra 2018 om en episode mellom en Sp-profil og en senterungdom på et arrangement en del år før.

Varsleren er kritisk til Sps håndtering og sier hun aldri fikk tilbakemelding om hva som skjedde med varselet. Hun varslet på eget initiativ for en annen kvinne.

Nyheten kom etter en vår der kvinner har fortalt NRK, VG og TV2 om ubehagelige opplevelser i Sp og Senterungdommen opp gjennom årene.

Stikkord har vært maktubalanse og/eller uønsket seksuell oppmerksomhet. I april førte en avsløring i VG til at Odd Roger Enoksen gikk av som forsvarsminister.

En del av kvinnene har kritisert partiets håndtering av sakene deres. Også fagfolk har uttalt seg kritisk.

Slik jobber Senterungdommen

– Alle sånne fortellinger gjør inntrykk på oss. En del av sakene ligger et stykke tilbake i tid, men vi tar med oss lærdommene vi kan, sier Torleik Svelle om kvinnenes historier.

For å forebygge jobber Senterungdommen for en inkluderende partikultur med små maktforskjeller, ifølge Svelle.

Ledersjiktet skal være tilgjengelig og pleie kontakt med grasrota for å bygge tillitsfulle relasjoner. Målet er at det skal gjøre terskelen lav for å si ifra om vanskelige ting, forklarer han.

– Har du inntrykk av at det oppleves trygt å varsle eller si ifra i Senterungdommen?

– Ja, det har jeg. Så jobber vi alltid for at det skal bli enda tryggere.

Oslo  20171222.
Nestleder i AP, Trond Giske er anklaget for uønsket oppførsel mot kvinner.
Jonas Gahr Støre uttaler seg om Giske-saken til pressen fredag
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Uenig i at metoo-oppgjør gjenstår i Sp

Da metoo traff norsk politikk i 2017 og 2018, var det varsler mot topper i Arbeiderpartiet og Høyre som havnet i medias søkelys. Der forsøkte partiene etter hvert å ta et oppgjør med ukultur og oppførsel man før kanskje hadde sett mellom fingrene med.

Denne våren er det Sp-kvinner som har delt sine historier og refset partiet sitt i mediene.

– Gjenstår metoo-oppgjøret i Sp?

Det kan hende at media har inntrykk av det, men jeg opplever at kulturen vi jobber med hver dag gir resultater for Senterungdommens del. Alle vet at seksuell trakassering vil bli slått ned på. Hvis du oppfører deg som en idiot eller ubehagelig, så vil det få konsekvenser, svarer Svelle.

Vi må ta det som en selvfølge at personer som forvalter stor makt og tillit oppfører seg som folk

—  Torleik Svelle

Det handler om å «oppføre seg som folk» og ta vare på hverandre «så alle får en god opplevelse av å engasjere seg politisk», mener ungdomslederen.

– Det opplever jeg også at Sp i stor grad har tatt innover seg, sier han.

– Likevel har partiledelsen knapt erkjent at Sp har utfordringer etter så mange saker. Er det fordi man er uenig i at man har et problem?

– Dette må jobbes med hele tiden. Verken ledelsen eller generalsekretær har sagt noe annet enn at de er enige i det, svarer Svelle.

Han mener premisset i Vårt Lands spørsmål er galt og viser til at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum overfor NRK har betonet at varslere skal føle seg trygge på at informasjon de gir håndteres godt.

Torleik Svelle, Leder i Senterungdommen.

---

Varsel i Senterpartiet

  • Vårt Land skrev 29. juni om et varsel fra 2018 om en episode mellom en Sp-profil og en senterungdom en del år tilbake.
  • Varselet anklager profilen for misbruk av maktposisjon, men ikke lovbrudd. Han ønsker ikke å gi en kommentar.
  • Varsler hevder hun aldri fikk vite hva som hendte med varselet hun sendte på eget initiativ for en annen kvinne.
  • Generalsekretær Knut Olsen sier varselet ble behandlet ferdig. Han sier Sp skal være knappe med info til andre enn fornærmet og anklaget i henhold til partiets etiske retningslinjer.
  • Det har fått kritikk av fagfolk. Sp-nestor Magnhild Meltveit Kleppa mener rutiner bør endres.

---

Landsstyret må holde seg edru

Selv trekker Torleik Svelle fram Senterungdommens alkoholregler som et forebyggende tiltak. Allerede for ti år siden fikk de omtale for å være strengest i klassen.

Alle må ha armbånd som viser alder på ungdomspartiets arrangementer. På store tilstelninger må ti prosent av de myndige være edru.

Landsstyret må alltid holde seg edru. Det vil si ledelse, sentralstyre og fylkesledere. Slik har det vært siden før Svelle ble leder.

– Det har ført til en ganske stor dreining bare de siste årene. Når forbildene ikke drikker, gjør det noe med festen. Jeg tror det blir hyggeligere for alle, sier han.

– Stolt av festkulturen vår

Edruskapsregelen handler vel så mye om lederes ansvar for å inkludere nye medlemmer, som å forebygge fyll og overtramp, understreker Svelle.

– Sp er kjent for en heftig festkultur. Kan man ha sett mellom fingrene på regler likevel?

Senterungdommen ser ikke mellom fingrene på noe. Jeg er litt stolt av festkulturen vår. Ungdomspolitikk er hardt arbeid. Da må man ha det gøy også. Jeg vil heller ha en festkultur der ingen under 18 år drikker, men alle får være med, enn at festen tas privat. Mitt inntrykk er at festkulturen er ganske god i Sp også, svarer han.

På moderpartiets arrangementer gjelder ikke samme regler. Der har deltakere fra Senterungdommen som oftest fylt 18 år, anslår Svelle. Han spør seg om det da er ønskelig og mulig å skjerme dem mot maktubalansen som er «iboende i politikken»:

– Det er også sunt at partiledelse, stortingsgruppe og regjeringsapparat ikke låser seg inne, men inkluderer nye senterungdommer. Så må vi ta det som en selvfølge at personer som forvalter stor makt og tillit oppfører seg som folk, sier han.

Hamar   20190322.
Senterpartiet (SP) og Trygve Slagsvold Vedum på landsmøtet på Hamar. Generalssekr Knut M Olsen t.v.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Forsvarer varslingsrutiner

Likevel trengs varslingsrutiner som sikrer en rettferdig håndtering «hvor begge parter blir godt ivaretatt», understreker Svelle.

– Har man det i dag?

– Ja, det vil jeg si, men vi må alltid jobbe med å bli bedre.

Sp og Senterungdommen har samme etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Nå skal de revideres og et forslag er ute på høring i partiet.

Det skjer etter at Senterkvinnene foreslo at en kvinne må være med å motta varsler. I dag håndterer Sps generalsekretær varsler alene for partiet sentralt.

I Vårt Land har Sp-nestor Magnhild Meltveit Kleppa også etterlyst rutiner som sikrer bedre informasjon til varslere som varsler på vegne av andre.

– Er retningslinjene gode nok da?

– Ja. I Senterungdommen behandler ikke generalsekretær varsler alene, men søker råd hos generalsekretær i Sp. Det opplever jeg at fungerer, svarer Svelle.

Han vil ikke røpe hvilke endringer Senterungdommen ønsker, eller tone flagg om Senterkvinnenes forslag, men opplever å bli lyttet til.

Torleik Svelle, Leder i Senterungdommen.

---

Har du et tips?

  • Ta kontakt på e-post, telefon, eller krypterte meldingstjenester som Signal og WhatsApp.
  • Andreas Lindvåg: 41426213 / andreas.lindvag@vl.no

---

– Kultur spiser strategi til frokost

– Kultur spiser strategi til frokost, sier Torleik Svelle.

Retningslinjer er viktig, men uten åpenhet og tillit i organisasjonen, så tør ikke folk si ifra, mener han.

Du snakker om tillit, men i Sp ser det snarere ut som at folk står fram i pressen med vanskelige historier mens ledelsen sitter stille i båten?

– Jeg deler ikke det inntrykket. Både generalsekretær i Sp og i Senterungdommen kommenterer varsler løpende. Samtidig er dette vanskelige saker som ikke skal håndteres i media.

– Er det noe konkret du selv har tatt tak i siden du ble leder i 2019?

– Dette har man jobbet kontinuerlig med siden jeg ble medlem i 2012.

Sp fikk først varslingsrutiner i 2018. Partifolk sier temaet knapt var oppe før det. Så høyt på dagsorden kan det ikke ha vært?

– Husk at metoo-oppgjøret ga oss et nytt språk – varsler og etiske rutiner. Det var sunt for bransjer med skjev maktstruktur. Men dypest sett handler det om at det skal være en god erfaring å engasjere seg politisk. Og det har Senterungdommen alltid vært opptatt av. Det blir feil å si at man ikke har tenkt på dette før, svarer Svelle.

Verken partileder Trygve Slagsvold Vedum, eller Sps generalsekretær Knut M. Olsen, har ønsket å stille til intervju.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter