Nyheter

Dialog om sikkerhet rundt moskeene før id-feiring: Etterlyser bredere innsats

ID-FEIRING: Politiet har vært i kontakt med muslimske trossamfunn om behov for sikkerhetstiltak før id-feiringa. – Det er et tillitsskapende tiltak at vi blir involvert, sier Islamsk Råd Norge, som likevel etterlyser en bredere innsats i møte med potensielle trusler mot moskeer.

Lørdag feirer muslimer landet over id al-adha, også kalt store-id. Siden terrorangrepet mot al-Noor moskeen i Bærum 10. august 2019 har beredskap rundt moskeer i Norge økt, og før årets feiring har politiet vært i samtaler med muslimske trossamfunn.

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt om å opprette dialog med muslimske trossamfunn lokalt. Blant annet basert på dialogen vil politiet vurdere patruljering og tilstedeværelse ved moskeer og andre samlingssteder under feiringen som varer fra lørdag til onsdag.

– Politiet har forståelse for at de siste ukers hendelser kan ha skapt utrygghet og frykt, og mener dette er et godt forebyggende tiltak gitt det gjeldende trusselnivået, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet i en pressemelding.

Men Islamsk Råd Norge (IRN) ønsker seg fortsatt tettere oppfølging og hjelp til å heve kunnskapsnivået om trusselbildet mot muslimske samlingssteder i Norge.

Glad for at de tar kontakt

Onsdag denne uken hadde to representanter fra muslimske trossamfunn et møte med politidirektoratet for å snakke om feiringen av id lørdag. Full bemanning utafor hver moské er ikke det informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge Mustafa Mahmood forventer, men han er glad for at politiet har vært i kontakt med dem.

– Vi forstår at politiet har begrensede ressurser og ikke kan stå utenfor hver eneste moské. Men vi ønsker at de viser synlighet, og at de har forhøyet beredskap om noe uønsket skulle skje.

Han tror at kommunikasjonen mellom politi og trossamfunnene kan gi moskeer og medlemmer trygghet.

– Det er fint at de tar kontakt med moskeene på forhånd, og kan informere om hva slags tiltak de har planer om å iverksette på lørdag. Det er tillitsskapende at vi blir involvert.

Mahmood sier at han ønsker at alle skal få feire id normalt. Likevel påpeker han at IRN har fortalt alle moskeer at de bør ha en beredskapsplan, noe de har gjort siden terroren i 2019.

– Vi har vært på hugget siden da. Vi har oppfordret moskeene til å iverksette sikkerhetstiltak, og bedt dem å ha fokus på sikkerhet og beredskap i moskeene dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse. Noe av dette er å ha kontakt mellom moskeer og politi.

Politiet har ikke kapasitet eller ressurser til å følge opp

—  Mustafa Mahmood, Islamsk Råd Norge

Etterlyser bredere innsats

I 2021, to år etter angrepet mot moskeen i Bærum, sa Islamsk Råd Norge at sikkerheten i norske moskeer er for dårlig. Da sendte de en søknad til justisdepartementet om midler til å opprette en stilling som sikkerhetsrådgiver.

PÅ HUGGET: Mustafa Mahmood er kommunikasjonsansvarlig for i Islamsk råd Norge.

Søknaden ble avvist, og en senere lik søknad til politidirektoratet har også blitt avvist. Mahmood sier at IRN fortsatt jobber med å opprette en slik stilling, og at de under samtalen med politidirektoratet leverte et skriv som forteller hvorfor en slik sikkerhetsrådgiver er viktig.

Siden 2020 har det vært mulig for trossamfunn å søke på en tilskuddspott på fem millioner kroner til fysiske sikringstiltak. Mahmood er positiv til at pengene kom på plass, men mener at innsatsen er for snever.

– Midlene har kun gått til fysiske tiltak, som kameraer, adgangskontroll med mer. Men sikkerhet favner mye mer. Det å ha en beredskapsplan i verk, kunnskapsheving og bevisstgjøring av sikkerhet og beredskap i trossamfunnene, og ikke minst det å holde seg oppdatert på trusselvurderingen, sier han.

– Dette er kunnskap som moskeene mangler. Derfor ser vi viktigheten av å ha en sikkerhetsrådgiver.

Mahmood trekker også fram PSTs trusselvurdering som en av grunnene til at de ønsker en sikkerhetsrådgiver. Et høyreekstremt angrep er mulig, står det i PSTs vurdering, hvor moskeer og andre samlingssteder for muslimer kan være mål.

– Det skaper bekymring, og sikkerhetsspørsmålet i moskeene er en oppgave politiet ikke har kapasitet eller ressurser til å følge opp. Vi har satt oss veldig godt inn i problemstillingen og ser at det er et stort behov for en dedikert sikkerhetsrådgiver.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter