Nyheter

Serverer sterkt varsko mot alkoholsalget i ubetjente kasser

ALKOHOL: Actis-general Inger Lise Hansen roper varsko mot at selvbetjent handel smuldrer opp kontroll med alkoholsalg. Helsedirektoratet mener salg av alkohol fra helt ubemannede butikker krever nytt lovverk.

En revolusjon ruller i norsk handel: Stadig flere forbrukere velger å skanne varene selv på supermarkedet – eller netthandler dagligvarer de senere får levert på døra. I Distrikts-Norge vokser i tillegg flere ubemannede butikker frem.

I lovlig salgstid kan kunder også gjøre unna alkoholkjøpet i selvbetjente kasser – uten øyekontakt med betjening.

– I dagens situasjon med ubetjent salg foregår det brudd på alkoholloven, mener Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, rusfeltets paraplyorganisasjon.

Handelen er ny – men loven den samme

Utviklingen kan ifølge Hansen true deler av det norske alkoholregimet. Også Helsedirektoratet kommer i flere brev med varsko om at praksis kan stride mot alkohollovens prinsipper.

Det er kommunene som har kontrollansvar for om loven følges og gir salgsbevilgninger. Selv om ny teknikk suser frem, er loven likevel den samme. Og klar:

 • Det er forbudt å selge alkoholholdig drikk til personer under 18 år.
 • Alkoholholdig drikk skal ikke selges til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.

En finger skal gi kontroll

Hos matkjedene er det derfor tekniske løsninger som kan bidra til å overholde alkoholloven i en ubetjent tid. Noen kjeder krever forhåndsregistrert fingeravtrykk ved alkoholkjøp.

Butikkansatte skal dessuten være fysisk tilgjengelige og kunne avdekke om berusede personer forsøker å kjøpe alkohol.

Inger Lise Hansen, Generalsekretær i Actis.

Slik ruller teknikken inn i Butikk-Norge

Utviklingen med selvbetjening skyter fart: I Meny-kjeden – under Norgesgruppen – har rundt 80 prosent av butikkene nå selvbetjente kasser som en del av sitt kasseområde, får Vårt Land opplyst.

I kjeden Spar er løsningen utbredt: Der har 164 av 294 butikker selvbetjente kasser. Også i andre av Norgesgruppens kjeder vinner handleløsningen terreng.

Under Coops paraply er det nærmere 750 butikker som har kombinasjon av betjente kasser og selvbetjeningskasser. Coop har også seks helt ubetjente butikker, der kunder selv låser seg inn, basert på BankID.

Blir det viktige blikket borte?

Actis-topp Hansen mener den raske utviklingen nå presser norsk alkoholpolitikk.

– Det blir veldig mange gråsoner. Grenser for hva som før ble kontrollert, viskes ut, sier Hansen.

 • Når betjeningen ikke er nær blikket til den som selv skanner og betaler en pakke med øl, kan det hende en ruspåvirket person får kjøpt alkohol vedkommende ikke skulle hatt.
 • Er det så sikkert at personen som betaler for sixpacken med øl i selvbetjent kasse faktisk er over 18 år? Og ikke har fått jukset med registrering av et fingeravtrykk?

Actis-toppen Hansen ser det selv

Actis-generalen har – der hun bor – selv erfart at personell kan være fraværende når det ikke er «rushtid» i selvbetjente kasser. Også i lovlig salgstid for alkohol.

– Du kan jo ringe på operatører om du skulle trenge hjelp. Men når det ikke er noen fast til stede, vil det være enkelt å handle alkohol i ruspåvirket tilstand dersom du har et tidligere godkjent fingeravtrykk, sier Hansen.

Det blir veldig mange gråsoner. Grenser for hva som før ble kontrollert, viskes ut

—  Actis-general Inger Lise Hansen

«Berusede personer blir som oftest plukket ut»

Aktører i bransjen mener imidlertid at egne tiltak fungerer. Hos eksempelvis Meny krever rutinene at selvbetjeningskassene skal være betjente eller under oppsyn hele tiden.

– I våre butikker er det stort sett ganske mange ansatte på jobb, både i kasseområdet og ute på butikkgulvet. Berusede personer blir som oftest plukket ut før de kommer til selvbetjeningen, og i henhold til våre rutiner får de da ikke kjøpt alkohol, sier Menys kommunikasjonssjef, Nina Horn Hynne.

Inger Lise Hansen, Generalsekretær i Actis.

Tror kontroll kan omgås

Men et avtrykk av en finger er altså nøkkelen i noen av kjedene. Når dette først er lagt inn etter butikkansattes sjekk av legitimasjon, er kunden klarert for å kjøpe alkohol.

– Skjer dette feilaktig eller ved bruk av falsk dokumentasjon, kan en person under 18 år ha ubegrenset adgang til alkoholkjøp. Man kan også «låne» fingeravtrykk av andre. Hvis ikke personell til stede får man ikke verifisert slik handel og mulig langing, mener Hansen.

---

Meny for å stramme opp

Actis-generalsekretær Inger Lise Hansen kommer med disse grepene for å bremse farer ved selvbetjening og netthandel av alkohol:

 • Kommuner bør sjekke seg selv: Har de tolket alkoholloven feil, bør salgstillatelser trekkes tilbake.
 • Sette krav til salgsbevilling: Personer til stede i kasseområdet.
 • Helsedirektoratet bør utarbeide egne retningslinjer for alkoholsalg på nett og i selvbetjente butikker.
 • Oppfordring om at vilkår for salgsbevilling trekkes inn i politisk programarbeid før lokalvalget neste år.
 • Yngre må møte krav om legitimasjon også ved utlevering av netthandlet alkohol på døra.
 • Opplæring av dem som kjører ut alkohol: Vurdering av alder og ruspåvirkning – og opplæring i konflikthåndtering.
 • Ved hjemlevering må poser være merket så tydelig at man tar ut alkoholen når det ikke er folk på døra.

---

Om ID-sjekken: «Like sikker» som i vanlig kasse

Butikkjeden Coop bruker ikke fingeravtrykk-leser. Alkoholkjøp sperres i selvbetjent område, til butikkvert er på plass. I Meny-kjedens butikker – og andre i Norgesgruppen – er fingeravtrykket klarert og kontrollert mot ID i forkant.

– Vi mener denne rutinen er like sikker som registrering av alder i manuell kasse, sier Hynne.

Hun anser muligheten for juks som liten.

– Vi har opplevd at noen registrerer med falsk legitimasjon, men det skjer sjelden. Oppdager vi at noen er feilregistrert, blir disse slettet fra systemet og må legitimere seg på nytt, sier Hynne.

Helsedirektoratet har gitt kommuner et varsko

Vårt Land har gjennomgått flere brev fra Helsedirektoratet til aktører og kommuner om temaet selvbetjente kasser og ubemannede butikker. Noe annet bekymrer direktoratet mer enn juks med fingeravtrykk: Om personell som kan vurdere om kunder er ruspåvirket, ikke er til stede.

Et klokkeklart varsko fra direktoratet kom i et brev til norske kommuner 22. oktober i fjor:

«Ved å åpne opp for at alkoholholdig drikk kan selges uten kontroll av en person som er fysisk til stede, vil dette være en form for salg som etter direktoratets vurdering er i strid med alkohollovens prinsipper».

Skal avsløre: Pinkoder. Kameraer. Sensorer

Varskoet gjelder spesielt de helt ubetjente butikkene. De er på fremmarsj og et håp for handelsnæringen i Utkant-Norge. Næringen jobber derfor med å sikre tekniske løsninger for ubemannet å kunne selge øl, sider og rusbrus også der.

Det går i alt fra pinkoder for å slippe inn. Avansert kamerateknologi. Toveiskommunikasjon mellom sentral og kunden. Og sensorteknologi som varsler unormal – også ruspåvirket – atferd.

For vokteren av norsk alkohollov – Helsedirektoratet – holder ikke slikt. Det være fysisk person til stede i salgstid for alkohol.

Inger Lise Hansen, Generalsekretær i Actis.

Klar beskjed – dette krever endring av loven

I et brev til Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling skriver direktoratet dette 2. juni i år:

«Forbudet mot salg og utlevering av alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket, kan etter direktoratets vurdering ikke ivaretas ved at det alene benyttes ubemannede, tekniske løsninger i betalingssituasjonen der gjennomføring av salget skjer».

Helsedirektoratet fastslår at alkoholsalg fra ubetjent butikk «krever en endring i dagens regelverk». Kommunene kan heller ikke operere som de vil: Selv om de står fritt til å gi salgsbevilling, har de ikke «skjønnsmyndighet til å sette alkohollovens bestemmelser til side».

Actis-toppen: Legitimasjon vist gjennom kamera

For Actis-general Hansen er det uakseptabelt at ubemannede – og selvbetjente butikker – får tillatelse av kommunen til det hun mener er brudd på alkoholloven.

– Det er kjempebra når en teknologisk utvikling gjør det mulig å opprettholde lokalbutikker. Men i ubemannede butikker er det ingen sosial kontroll. Jeg er blitt fortalt at unge har stått med en legitimasjon som ikke tilhører dem, vist den gjennom et kamera – og fått lov å gå, sier Hansen.

Vibeke Andersen, Virke dagligvare

Slik svarer en av kjedene. Avviser gråsoner

Coop driver seks helt ubetjente butikker, der kunder selv låser seg inn, basert på BankID.

– Vår oppfatning er at sikkerheten rundt alkoholsalg er minst like godt ivaretatt ved selv- og ubetjent som ved betjent handel, sier seniorrådgiver Knut Lutnæs i Coops avdeling for kommunikasjon og myndighetskontakt.

Lutnæs uttaler at han «ikke kan kommentere udokumenterte påstander om lovbrudd». Han deler ikke bekymringen for at ny teknologi kan gi gråsoner i ubetjente butikker og selvbetjente kasser.

Sikkerheten rundt alkoholsalg er minst like godt ivaretatt ved selv- og ubetjent som ved betjent handel

—  Seniorrådgiver Knut Lutnæs i Coop

Bransjedirektør: Påstander bør dokumenteres

Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i hovedorganisasjonen Virke, poengterer at butikkjeder med nye teknologiske løsninger forholder seg til lovverket – og kommunal kontroll. Hun tilbakeviser at det er tilstander med lovbrudd i bransjen:

– Hvis det kommer påstander om lovbrudd, skal det selvfølgelig tas på alvor. Men da må lovbrudd dokumenteres. Ellers blir det bare påstander, uttaler Andersen.

Helt kasseløst – og hjem til deg

Actis, som vokter utviklingen på rusfeltet, frykter også sider ved den helt «kasseløse» handelen, netthandling og hjemlevering til der folk bor. Actis sitter ifølge Hansen selv på eksempler der hjemlevert alkohol flere ganger er blitt satt utenfor døren når det ikke var folk hjemme.

– Her er det behov for en opprydning. De som kjører ut varer bør bli drillet i bevissthet om utlevering av alkohol, sier hun.

OSLO 20151016.
Netthandel dagligvarer
Foto: Cornelius Poppe / NTB

Har sine punkter for sikkerhet

Selskapet Oda – stor aktør i hjemlevering av varer – tilbakeviser fra sin side at alkohol blir levert uten kontroll. Ifølge Simen Sletsjøe i kommunikasjonsavdelingen blir alkohol tatt ut om ingen er hjemme. Oda har dessuten et system som krever signatur fra mottaker.

– Dette er helt likt som i fysisk butikk. Hvis kunden er synlig beruset blir de alkoholholdige varene tatt ut av leveransen og kreditert, sier han.

Meny har også et detaljert, lignende system og dessuten krav om legitimasjon fra alle kjøpere. Uansett alder. Og alkohol leveres ikke ut, uten at noen er hjemme, opplyser kjeden.

Frykter en «stille liberalisering»

For Actis blir imidlertid summen av netthandel og alt det selvbetjente til en «stille liberalisering» av en norsk alkoholpolitikk. Fortsatt har vi vinmonopol, regulerte salgs- og skjenketider, høye avgifter og reklameforbud. Men grenser for tilgjengelighet og kontroll svekkes.

– Vi bør ikke ha en alkoholpolitikk der næringshensyn trumfer folkehelsehensyn. Her må det komme enda tydeligere signaler fra nasjonale myndigheter. Når prinsipper i alkoholloven utfordres, setter det hele vår alkoholpolitikk, som er bygget på folkehelsehensyn, under press, sier Hansen.
Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter