Nyheter

Ønsker forbud mot reklame for surrogati

DEBATT: Surrogati er ulovlig i Norge, likevel reklamerer leverandører for sine tjenester for et norsk publikum på sosiale medier. – Det ufarliggjør praksisen, mener KrFs partileder Olaug Bollestad.

I dag er surrogati ulovlig i Norge, men loven hindrer ikke norske statsborgere å få barn ved surrogati i utlandet.

Olaug Bollestad, partileder for KrF, er kritisk til at leverandører likevel får reklamere for surrogati på sosiale medier i Norge.

– Når leverandører reklamerer for surrogati, normaliserer og ufarliggjør det praksisen, sier Bollestad.

Partilederen har i det siste sett flere sponsede innlegg på sosiale medier om arrangementer i Norge for folk som ønsker surrogati.

Nå ber hun helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vurdere hvordan Norge kan forby reklame for selskap som tilbyr hjelp til å skaffe seg barn gjennom surrogati i utlandet, gjennom et skriftlig spørsmål.

– Jeg ønsker en lovendring, sier Bollestad.

Handler om kvinnesyn

Det er ingen menneskerett å få barn, mener Bollestad, som også er kritisk til hvordan kvinnekroppen brukes for at noen skal få det de ønsker seg.

– Om det er frivillig eller ikke, så er det ofte kvinner i en vanskelig økonomisk situasjon som er surrogatmødre. Dette handler om kvinnesyn, sier Bollestad.

Hun understreker at dette ikke handler om dem som ønsker seg barn gjennom surrogati, men en kritikk mot det å kjøpe og reklamere for en tjeneste som er ulovlig i Norge.

Bollestad stiller spørsmål ved hvorfor det er lov å reklamere for en praksis i Norge, som er forbudt i landet.

– Ved å reklamere for surrogati blir det en vare, og det mener jeg er problematisk, sier Bollestad.

Når leverandører reklamerer for surrogati, normaliserer og ufarliggjør det praksisen

—  Olaug Bollestad

Vil straffe surrogati

Forrige uke uttalte barne- og familieministeren, Kjersti Toppe, at hun vil gjøre surrogati i utlandet straffbart i Norge.

Familieministeren sammenlignet surrogati med menneskehandel.

– En kommersiell industri hvor det er stor fare for å utnytte sårbare kvinner. Skal vi gjøre barn til en vare du kan bestille og kjøpe? sa hun til NRK.

Bollestad vil ikke bruke ordet menneskehandel, men hun forstår sammenligningen.

KrF-lederen er redd for at sårbare kvinner i en krevende økonomisk situasjon skal føle seg tvunget til å bære frem et barn for å kunne betale regningene sine, og hun mener verken kvinnekroppen eller barn burde være en salgsvare.

Riktig sted å starte

Nå håper Bollestad at ny lovgivning kan regulere markedsføringen av surrogati, slik som allerede er praksis i Nederland.

– Hva er problematisk med reklame for surrogati?

– Det er så enkelt at reklame påvirker oss, svarer Bollestad, og legger til:

– Dette handler om en større debatt enn bare markedsføringen, men jeg tenker at det er et riktig sted å begynne.

Kjerkol fornøyd med dagens regelverk

– Etter min vurdering er dagens regelverk tilstrekkelig.

Det skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sitt svar på det skriftlige spørsmålet fra Olaug Bollestad.

01.06.22 Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) og helsepolitisk talsperson Cecilie Terese Myrseth (Ap)

Helseministeren skriver at dagens lovverk innebærer at det er straffbart også å medvirke til surrogati.

– Straffansvaret er begrenset til handlinger som utføres i Norge, men inkluderer også medvirkningshandlinger. Straffansvaret omfatter derfor også medvirkning i Norge, til surrogati som utføres i utlandet.

Det kan inkludere «formidlingsvirksomhet», altså reklame i Norge, men det vil være opp til domstolene å vurdere i hvert enkelt tilfelle om det er snakk om straffbar medvirkning eller ikke.

– For eksempel vil en ren informasjonsvirksomhet om rettstilstanden i andre land ikke betraktes som straffbar medvirkning. Hvis det derimot henvises til en konkret behandling, er det mer nærliggende å anse handlingene som medvirkning til at behandlingen blir utført, skriver Kjerkol.

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter