Nyheter

Langvarig tørke avslører 3.400 år gammel by i Irak

IRAK: Klimaforandringer og en lengre tørkeperiode har gjort det mulig for arkeologer å studere og bevare en 3.400 år gammel by i Nord-Irak.

Zakhiku hadde sine glansdager i oldtidsriket Mittani, men cirka 1.400 år før Kristus ble byen ødelagt i et jordskjelv. På 1980-tallet ble restene etter byen oversvømt som følge av byggingen av den enorme Mosul-demningen. Siden har restene etter byen kun vært synlig i korte perioder.

Ettersom området blant annet som følge av klimaendringene har vært plaget av tørke og svært lite regn, ble demningen tømt for vann i desember i fjor. Tiltaket skulle avhjelpe problemene i jordbruket. Men det har også ført til at byen er blitt liggende lenger over vannoverflaten enn den pleier å gjøre.

Større enn antatt

Det har underlettet arkeologenes utgravinger, og nå er det avdekket en bosetting fra bronsealderen med både palass og et omfattende fort, ikke ved, men i elven Tigris, skriver The Art Newspaper.

Arkeologer begynte å interesse seg for plassen allerede i 2018 da tørken dette året gjorde det mulig å grave ut store deler av palasset. Det førte til en mistanke om at det man hadde oppdaget, kun var deler av en større by. I år har tørken rammet området lenger enn normalt, og arkeologene arbeider intensivt med utgravingene før demningen skal fylles med vann igjen.

Tavler med kileskrift

Det er gjort flere funn, blant annet av keramikkfat som inneholder 100 tavler med kileskrift. De antas å være en slags form for antikk korrespondanse fra tiden like etter det ødeleggende jordskjelvet.

Siden februar har vannet begynt å stige igjen, og byen forsvinner nå sakte ned i vannet igjen. For å bevare utgravningene har arkeologer dekket ruinene med plast og fylt på med grus for å beskytte leirveggene ettersom det er uklart når byen kommer til å dukke opp igjen.

Arkeologene tror også at det kan fines et hundretall lignende plasser som har sunket i vannet rundt Tigris.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter