Nyheter

Historisk oppdrag: Norge kan få mer liberal abortlov

LOVREVISJON: Et regjeringsoppnevnt utvalg skal utrede om dagens abortgrense skal utvides og vurdere et alternativ til dagens abortnemnder.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) annonserte onsdag et historisk oppdrag:

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal de neste 18 månedene utrede grensen for selvbestemt abort.

– Jeg er stolt og glad for at jeg er helseministeren som får sette i gang dette arbeidet, sier Kjerkol til Vårt Land, og legger til:

– Jeg mener vi skal ha oppdaterte lover, og at abortloven tåler en runde i Stortinget.

I dag er grensen 12 uker, noe den har vært i over 40 år. Abortloven trådte i kraft i 1978 – og er knapt rørt siden. På Stortinget ønsker flere partier å heve grensen til 18 uker, blant dem er Arbeiderpartiet.

Kan foreslå store endringer

Kjerkol forteller at utvalget kan foreslå endringer i både praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger.

– De må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner, sier Ap-statsråden.

Dermed kan KrFs omstridte innstrammingsseier i Solberg-regjeringen falle. KrF fikk i regjeringsforhandlingene gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

01.06.22 Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) og helsepolitisk talsperson Cecilie Terese Myrseth (Ap)

Abortgrensen kan bli utvidet til 18 uker

Onsdag presenterte Kjerkol mandatet til utvalget, dette er de tre viktigste punktene:

 • Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.
 • Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.
 • Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Sp vil videreføre dagens lov

Mandatet viser at Kjerkol og Arbeiderpartiet har fått ett viktig gjennomslag i regjeringen: Dagens abortgrense kan bli utvidet.

I intervju med Vårt Land etter at Hurdalsplattformen var lagt frem, vedgikk Ap-leder Jonas Gahr Støre at partiet ikke hadde fått gjennomslag for å utvide dagens abortgrense. Heller ikke å avvikle Solberg-regjeringens innstramming om fosterreduksjon – «tvillingabort».

– Vi fant et riktig alternativ for denne type sak. Vi lyttet til Sp og ble møtt: Vi skal gjennomgå erfaringer med abortnemndene og hva slags helsetilbud som er riktig å gi til kvinner mellom uke 12 og uke 18, sa Jonas Gahr Støre i intervjuet.

Fra Sp er det over tid blitt avvist at Hurdalsplattformen åpner for utvidet abortgrense. I partiprogrammet lovet Sp velgerne å «videreføre dagens abortlov».

Mer liberal lov

Men nå sitter partiet i en regjering som setter i gang utvalgsarbeid der dette er et alternativ. Ikke bare Sps programpunkt om å gjennomgå nemndordningen er tematikken – også det brennbare spørsmålet om en mer liberal abortlov i Norge.

Aps helseminister mener hun står støtt på Hurdalsplattformen når hun legger fram utvalgets mandat:

– Jeg mener vi oppfyller Hurdalsplattformen ganske punktlig her. Vi setter ned et utvalg, bredt sammensatt, som går gjennom abortlovens bestemmelser, ser særskilt på nemndsystemet og en mulig utvidelse av grensen for selvbestemmelse og spørsmålet om fosterantallsreduksjon, sier Kjerkol til Vårt Land.

Jeg ønsker ikke at kvinners rettigheter skal bli gjenstand for politisk hestehandel

—  Ingvild Kjerkol (Ap), helseminister

Ikke «politisk hestehandel»

Grensen for selvbestemt abort splitter Støre-regjeringen. Ap ønsker utvidelse, Senterpartiet vil bevare dagens grense på 12 uker.

Helsepolitisk talsmann Hans Inge Myrvold (Sp) varsler at denne hovedlinjen ligger fast. Men legger til «abortlovgivningen er for viktig for å være gjenstand for politisk spill».

Myrvold sier Sp ønsker mer kunnskap – og en konstruktiv debatt når utvalget leverer innstillingen om halvannet år.

Om den politiske uenigheten i Stortinget og i regjeringen, sier Kjerkol:

– Jeg ønsker ikke at kvinners rettigheter skal bli gjenstand for politisk hestehandel.

Sp har fristilt stortingsrepresentantene til å stemme etter egen overbevisning når Stortinget skal vedta revidert abortlov.

– Vi håper å legge fram proposisjonen før valget i 2025, sier Kjerkol til Vårt Land.

– Tror du på et samlet utvalg om halvannet år?

– Det viktigste for meg er at de samler seg om et kunnskapsgrunnlag som gjør at man kan ha en opplyst debatt om spørsmålet, og at Stortinget kan ta gode beslutninger som lovgiver, sier hun til Vårt Land

– Det vil bli ulike syn, men det er Stortinget i stand til å håndtere.

01.06.22 pressekonferanse abort

Står om stemmer

Vårt Land kartla i februar styrkeforholdene på Stortinget. Gjennomgangen viste:

80 representanter valgt inn fra parti som ønsker å utvide dagens abortgrense: Ap, SV, MDG, Rødt og Venstre har programfestet en grense på enten 18 eller 22 uker.

En endring av dagens abortgrense krever 85 stemmer, flere av disse kan komme fra Sp, Høyre og Frp, som har tradisjon for å fristille stortingsrepresentanter i etiske spørsmål.

Kjerkols offentliggjøring av mandat for utvalgsarbeidet kommer dagen før Stortinget for første gang på mange år debatterer utvidelse av dagens 12-ukers grense. Forslaget er fremmet av Venstre, men det er for lengst avklart at det ikke vil samle flertall.

Mandatet til utvalget

 • Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.
 • Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.
 • Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.
 • Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.
 • I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.
 • Departementet har lagt noen føringer for utvalgets arbeid:
 • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
 • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
 • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
 • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

KrF refser Sp

KrF-leder Olaug Bollestad refser Sp når hun leser mandatet til utvalget:

– Jeg synes det er urovekkende at regjeringen nå gir marsjordre til å se på en radikal utvidelse av dagens abortlov. Dette kunne Sp ha stoppet. Isteden setter Ap og Sp i gang et arbeid for å se på om beskyttelsen ufødt liv har i norsk lov skal fjernes fram til uke 18.

Bollestad håper stortingsflertallet vil avvise et slikt forslag.

---

Abortloven

 • Abortloven ble vedtatt i Stortinget 30. mai 1978 og trådte i kraft 1. desember samme år.
 • Den lovfester selvbestemt abort til 12. svangerskapsuke. Etter uke 12 kan en nemnd innvilge abort dersom det er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.
 • De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2020 ble det utført 11.081 svangerskapsavbrudd, mot 12.733 i 2017. Antallet har sunket mest i aldersgruppen 20–24 år.

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter