Nyheter

Fersk rapport: Muslimske elever føler seg stigmatisert i klasserommet

SKOLE: KRLE-undervisningen beskrives som belastende i ny rapport. – Flere føler at de må forsvare seg, forteller islam-spesialist som utdanner fremtidens lærere.

Elever med muslimsk bakgrunn opplever KRLE-undervisningen i Oslo som en belastning. KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk.

Det kommer frem i den ferske Kifo-rapporten «Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune». Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) fikk i 2021 i oppdrag av Oslo kommune å se nærmere på osloborgerne sine møter med kommunen. Mer enn 60 prosent av innbyggerne har opplevd diskriminering, viser rapporten.

I tillegg til en kvantitativ undersøkelse, har forskerne utført fem såkalte innsiktsseminarer. Funnene herfra indikerer at opplevelser med rasisme og diskriminering «er relativt utbredt blant minoriteter i Oslo», og at de «særlig kan knyttes til diskrimineringsgrunnlag som etnisitet og religion».

Eli-Anne Vongraven Eriksen, førsteamanuensis i religionsdidaktikk ved NTNU, synes det er nedslående funn, men er likevel ikke overrasket. Hun trekker også frem funnene til Audun Toft, som har forsket på nettopp islam i klasserommet.

– Hans forskning viser at mange lærere ønsker å bruke religionsundervisningen til å motarbeide stereotyper og fordommer. For eksempel kan en lærer ta utgangspunkt i en sak om en muslimsk terrorist og hente inn en muslimsk motstemme. Dette bringer derimot ikke noe ny kunnskap om islam inn i klasserommet, med bidrar til det som kan omtales som negativ identifisering. Om du alltid snakker om negative ting, spiller det ingen rolle om du sier at muslimer flest er imot terror. Elevene vil fortsatt forbinde islam med negative ting som terror.

Etterspør hverdagslivet

Undersøkelsen, som først ble omtalt av NRK, er et ledd i Oslo kommunes handlingsplan mot hatefulle ytringer. Flere av dem som er intervjuet under arbeidet opplever blant annet sammenhengen mellom islam og religionskritikk som utfordrende. «Når vi skal lære om religionskritikk, blir det gjerne snakk om islam snarere enn andre religioner», forteller en.

Foruten at elever uten muslimsk bakgrunn vil få et begrenset bilde av islam, vil det for elever med muslimsk bakgrunn oppleves fremmedgjørende, mener Eli-Ann Vongraven Eriksen.

Hun er spesialist på islam ved lærerutdanningen på NTNU og opptatt av at studentene hun underviser må ta høyde for at elevene kommer til klasserommet med fordommer mot islam og muslimer. Hun mener man i norske klasserom lærer lite om religionen islam, og mye om medienes fremstilling av islam.

Å bli gjort til representant for både islam og all verdens muslimer sliter på flere av kvinnene jeg har intervjuet

—  Eli-Anne Vongraven Eriksen

– Det vi ser fungerer, er å undervise om andre ting enn terrorisme og ekstremisme. Det er ikke sånn at vi ikke skal ta det opp disse temaene, men alt kan ikke handle om det. Vi anbefaler å vise flere bilder av islam, og å snakke om og trekke frem vanlige muslimer i hverdagslige situasjoner.

Vongraven Eriksen har selv forsket på muslimske kvinner i Norge, som beskriver at de i møte med skoleverket ble veldig bevisst sin religiøse identitet.

– Mitt inntrykk er at de ikke kjenner seg igjen i undervisningen, og det er negativt for oss som jobber i skolen. De identifiserer seg ikke med terrorister eller terroraksjoner, og stoffet rundt dette er ikke gjenkjennelig og føles fremmed. Flere føler at de må forsvare seg selv og sin religiøse identitet. Å bli gjort til representant for både islam og all verdens muslimer sliter på flere av kvinnene jeg har intervjuet, som også kan møte lignende holdninger på arbeidsplassen.

Alvorlig skolebyråd

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap, mener det er behov for flere tiltak som sikrer at elever opplever Osloskolen trygg og inkluderende.

– Jeg tar funnene i denne rapporten på største alvor. Målsettingen er klar: ingen elever skal oppleve rasisme og diskriminering i Osloskolen. Denne rapporten aktualiserer igjen hvor viktig det er å jobbe systematisk med dette, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

I Kifo-rapporten blir det fra flere informanter ytret ønske om økt kompetanse blant lærere når det gjelder rasisme og diskriminering – og at disse temaene gjør sin entre tidligere i skoleløpet. Skolebyråden i Oslo er enig.

– Temaet rasisme og hvordan vi kan motvirke det, er noe av det viktigste vi skal lære barn og ungdom om i skolen. Dette er sterkt vektlagt i de nye læreplanene, og det står høyt på dagsordenen i Oslo kommune. Blant annet har vi utviklet en egen handlingsplan mot hatefulle ytringer i Oslo kommune, med flere tiltak rettet mot skolen. I tillegg har vi fokus på kompetanseheving blant skolens ansatte på temaene mangfold og integrering, svarer Holmås Eidsvoll på spørsmål om hvordan Osloskolen kan forbedre seg.


Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter