Nyheter

Kristelig Pressekontor fikk medhold i PFU: Bladet Budbæreren brøt god presseskikk

DOBBELTROLLE: Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Budbærerens redaktør/kommunikasjonsleder hadde en dobbeltrolle som ble uryddig.

Frikirkens blad Budbæreren var klaget inn til PFU av Stein Gudvangen, journalist og på tidspunktet for den aktuelle hendelsen fungerende redaktør i Kristelig Pressekontor (KPK).

Da PFU tirsdag behandlet klagen, konkluderte utvalget med at Budbæreren har brutt god presseskikk. Det skriver blant andre Journalisten.

Samlivsstrid i Frikirken

Saken handler om at KPK 21. januar 2022 publiserte en artikkel med tittelen «Frikirkens nestformann utfordrer samlivssynet». I ingressen stod: «Nestformann Anne Mari Schiager Topland i Frikirkens synode setter vervet sitt inn på at kirkesamfunnet endrer sitt syn på likekjønnet samliv.»

KPK baserte artikkelen på et innlegg i Frikirkens blad Budbæreren, der Topland som nestleder i Frikirkens synodestyre svarte på noen spørsmål hun hadde fått i et tidligere innlegg. I sine svar skrev Topland, ifølge PFUs saksdokumenter:

«(…) Jeg er glad for at det er framsatt en sak til synoden i juni om opprettelse av en komite for teologisk utredning for standpunktene for og mot likekjønnet samliv. Og ja, det er utfordrende å være tilsynsmann for synoden og være dypt urolig for at vår teologi ikke er fullstendig nok om samliv. Så lenge jeg var stille om det, kjente jeg at det gikk ut over min egen integritet. Så får det være opp til synoden om jeg har fortsatt tillit framover eller ikke.»

Avviste at hun satte stillingen på spill

Fire dager senere publiserte Budbæreren en artikkel der det stod:

«Nestleder Anne Mari Schiager Topland presiserer her at hun ikke «setter sin stilling inn på at kirkesamfunnet endrer det nåværende synet på samliv mellom to av samme kjønn», slik det framkom i en artikkel fra Kristelig Pressekontor».

Topland sa i artikkelen at «media siste uka har tillagt meg mening jeg ikke har». Hun la til at «vi har ikke på sakskartet å endre Frikirkens syn på samliv. Sak 9 på møtet i juni omhandler om vi skal åpne for teologisk drøfting av samlivssynet i denne perioden. (…)»

Uenig i at ingressen var feil

Gudvangen i KPK skriver i klagen at han reagerer på at det fra Frikirken ble hevdet at KPK hadde feilsitert Topland. Han understreker at «den omstridte ingressen ikke er framstilt som noe sitat».

Ifølge Gudvangen tok nestleder Topland kontakt og ba om at ingressen ble endret, fordi hun mente den bygde på feil premisser og at hun ikke var blitt riktig gjengitt.

KPK ønsket ikke å endre ingressen. Gudvangen var ikke enig i at KPK hadde framstilt innholdet i Toplands innlegg feil.

Da tok Frikirkens kommunikasjonsleder, Anne-Kristine B. Wiecek, kontakt med KPKs redaktør Ingunn Marie Ruud, men Ruud ønsket heller ikke å endre artikkelen.

Wiecek var både kommunikasjonsleder i Frikirken og redaktør for Budbæreren. Hun viste overfor KPK også til at hun i flere år har sittet i KPK-styret for Frikirken, som er en av KPKs eierorganisasjoner, og truet med å klage saken inn for PFU.

Har flere roller

Til slutt var det Gudvangen i KPK som klaget Budbæreren inn for PFU. Han mente at KPK burde fått mulighet til i Budbærerens artikkel å imøtegå anklagen om at KPK hadde feilsitert Topland.

PFU mente, ifølge Journalisten, at Toplands presisering hos Budbæreren ikke utløser imøtegåelsesrett for KPK. Men PFU kom til at Budbærerens redaktør/kommunikasjonsleder i det øyeblikket hun tar kontakt med KPK står i en dobbeltrolle som er i strid med presseetikken og at dette er et brudd på Vær Varsomplakaten punkt 2.2.

I dette punktet heter det:

«Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet».

PFU mener at når Wiecek henvender seg til KPK, skjer det på vegne av Frikirken og nestleder Topland, og skriver i sitt vedtak:

«Etter PFUs mening er det å være kommunikasjonsleder for egen utgiver ikke forenlig med samtidig å være redaktør. Utvalget merker seg at redaktøren opplyser at det fra 1. februar i år er ryddet opp internt, og at det er vedtatt at Frikirken skal ha et redaktørstyrt medium. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig når det ikke også er ryddet opp i redaktørens dobbeltrolle.»

Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter