Nyheter

Amerikansk domstol stanser trans-lov i Alabama

USA: En føderal domstol i USA har midlertidig stanset en lov i Alabama som gjør det forbudt å gi hormonbehandling til mindreårige transpersoner.

Loven legger opp til at leger som gir slik behandling kan straffes med opptil ti år i fengsel.

Fredag avgjorde imidlertid dommeren Liles Burke at det er svært sannsynlig at dette er grunnlovsstridig. Dermed kan ikke disse delene av loven innføres fram til en domstol har avgjort spørsmålet om det er i henhold til grunnloven.

Andre deler av loven, deriblant et forbud mot kjønnsbekreftende kirurgi for mindreårige, blir imidlertid stående.


Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter