Nyheter

Bølger om KrFs apparat. Bollestad vil flytte fylkenes sekretærer til kontorplass i Oslo

MER BRÅK: Etter tøff nedbemanning sentralt i KrF skaper ny omorganisering bølger: Dagens korps av fylkessekretærer foreslås som et nasjonalt team i hovedstaden.

Flere fylkestopper er urolige for planen i et høringsnotat fra partileder Olaug Bollestad og resten av sentralstyret: Partiets fylkessekretærer skal bli til «organisasjonsutviklere» og få hovedarbeidsplass på partiets landskontor.

  • Fra distriktsfylker kommer det varsko. Og fra enkelte lokallag er reaksjonene kraftige.
  • Men fylkesledd synes splittet: Lokale nøkkelfolk og topper erkjenner at det må jobbes på en annen måte etter valgkollapsen i fjor.

– Radbrekker dere ikke nå nærheten til lokale tillitsfolk og velgere?

– Det handler om at alle ikke lenger skal gjøre alt, men at noen skal gjøre noe for alle. Vi må jobbe smartere. Så dette har jeg et avslappet forhold til, svarer Bollestad.

Snur rundt på lokalt partiapparat

I et høringsnotatet – med frist søndag 15. mai – bes fylkeslagene gi svar på et knippe tiltak som i praksis snur rundt på hele dagens lokale administrasjon i partiet. Vårt Land har mottatt notatet.

– Vi har ikke besluttet noe ennå. Dette er et høringsforslag og oppgavene i fylkesledd blir ikke borte, sier Bollestad.

Notatet beskriver en svært kritisk situasjon for partiet. Målet er å vinne ressurser, hindre dobbeltarbeid og bruke gevinstene til å bygge KrF mer målrettet lokalt. Grepene skal blant annet frigjøre «mer tid til kontaktarbeid og reising».

Landsstyremøte

«Et nasjonalt team»

Blant annet foreslås det:

  • Fylkessekretærene tilbys ny stilling som «organisasjonsutvikler». Den gamle jobbtittelen skrotes.
  • Utviklerne skal inngå i et «nasjonalt team» som jobber for hele KrFs organisasjon. Arbeidsplass: Landskontoret i Oslo. Hjemmekontorordninger noen har i dag avvikles.
  • De skal jobbe lokalt også. Men summen av dem skal sentralt sikre dybdekompetanse på fire fagområder.
  • I valgkamper «vil teammedlemmene ha økt tilstedeværelse i fylkene».
  • Grepene skal gi en «omforent strategi for mobilisering i hele landet».

Sterk refs fra nord. Lokalleder: «Distriktsfiendtlig»

Lokalt synger enkelte tillitsfolk ut:

– Forslaget er rett og slett distriktsfiendtlig og vil få enorme konsekvenser for lokalt engasjement, sier Audun Krarup Jonassen, styremedlem i Fauske KrF i Nordland, til NRK, som omtalte fremstøtet først.

I en lukket KrF-gruppe på Facebook er det reagert kraftig på forslaget, ifølge statskanalen. Også flere profiler som Vårt Land har snakket med i partiets fylkesledd frykter at partiet nå svekker kontakten med lokallag og ildsjeler. Flere påpeker at medarbeidere som «flys inn» og må bruke dyre leiebiler, er et dårlig alternativ.

---

Et kriserammet parti

  • Med lave 3,8 prosent ved valget i fjor falt KrF under sperregrensen. Stortingsgruppen ble redusert til bare tre representanter.
  • Dermed falt også offentlig støtte kraftig. Ledelsen senhøsten 2021 måtte gå til drastisk nedbemanning av stortingssekretariatet.
  • Prosessen møtte kritikk fra ansatte som måtte gå. Nå står altså fylkessekretærene overfor kraftige jobbendringer.

---

Berørte er delt. Men noen frykter for nærheten

Andre berørte betegner fremstøtet som lite dramatisk. Det vil gjøre ansatte mer til team – uten dobbeltoppgaver. I kontakt med Vårt Land er flere fylkestopper og sekretærer ordknappe.

KrFs fylkeslag må lande syn i løpet av uken. I noen lag hersker det stor skepsis: Trøndelag-leder Geirmund Lykke sier han antar at høringsnotatet i sin nåværende form blir avvist av fylkesstyret.

– Den nærheten dagens fylkessekretærer har er avgjørende for å følge opp lokallagene våre. Jeg frykter for at lokale ledd nå blir mer overlatt til seg selv. Det bekymrer. Den nye modellen kan gjøre arbeidet like tungvint som nå.

Tror ikke på en «nasjonal enhet»

Fylkesleder Widar Skogan i Troms og Finnmark sier han skjønner at partiet må gå gjennom ressursbruken lokalt.

– Men det er fullt mulig å samordne ressurser mer, uten at det opprettes en nasjonal enhet. Det blir vanskeligere for oss å opprettholde lokalt arbeid uten folk lokalt som kjenner lokallagene og kulturen i området, sier han til Vårt Land.

Widar Skogan, statssekretær for Olaug Bollestad

Møre og Romsdal-toppen Randi Walderhaug Frisvoll sitter også i sentralstyret, som står bak forslaget.

– Det er ansvarlig å vurdere realitetene: Valgresultatet ga oss lavere oppslutning. Jeg oppfatter ikke dette som dramatisk, men det er ikke sikkert ordningen bør bli slik sentralstyret har foreslått, sier hun.

Det blir vanskeligere for oss å opprettholde lokalt arbeid uten folk lokalt som kjenner lokallagene og kulturen i området

—  Widar Skogan, fylkesleder Troms og Finnmark KrF

Ber dere folk flytte og slutte, Bollestad?

I et av KrFs sterkeste fylkeslag, Rogaland, påpeker fylkesleder Oddny Helen Turøy at det er viktig at KrF «bruker ressursene og våre ansatte klokt, og at de grepene som gjøres er til det beste både for de ansatte og for fylkeslagene».

Stortingsvalg 2021. KrFs valgvake. KrF.

– Ber dere i praksis folk om å flytte og indirekte: Slutte?

– Nei. Vi skal bygge opp et veldig godt nasjonalt team, som tar ansvar for at oppgaver lokalt følges. Som sagt: Dette er et forslag, svarer partileder Bollestad.

Det er ennå usikkert nå vedtaket i sentralstyret om endringer blir tatt.

– Er du selv bekvem med måten dette gjøres på?

– Nå får vi først en høring. Vi skal ivareta den organisasjonen vi har og sikre denne i hele landet. Det handler om å bruke ressurser bedre. Det er hele målet, svarer Bollestad.

Alvoret: Gjennomsnittsalder 64 år – få nye medlemmer

Det er partiets sentralstyre som til slutt vedtar omorganiseringen. I notatet gir partileder Bollestad denne dystre beskrivelsen som bakteppe for fremstøtet:

«Partiorganisasjonen er i en kritisk situasjon. Partiet har hatt en synkende oppslutning over tid, gjennomsnittsalderen på medlemmer (64 år) og folkevalgte og tillitsvalgte (55 år) er høy, og det rekrutteres få nye medlemmer. Flere og flere kommuner har ikke lokallag, kommunestyrerepresentanter eller annen aktivitet».


Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter