Nyheter

Mens bøndene sliter får Equinors ansatte rekordbonus

BONUSER: Lønnsgapet mellom bønder og andre lønnsmottagere er spådd å øke i året som kommer. Nå står årets jordbruksoppgjør på trappene.

Det er blitt vesentlig dyrere for norske bønder å produsere maten til deg og meg i løpet av det siste året. Prisen på strøm og diesel har økt kraftig, mens prisen på kunstgjødsel har nær tredoblet seg. Mange bønder har gitt opp. Flere tusen dyr er meldt til slakt.

Samtidig kan de ansatte i Equinor glede seg over tidenes bonus. Hver ansatt får utbetalt 10,5 prosent av årslønnen. Det koster selskapet 1,3 milliarder kroner. Staten eier 67 prosent av selskapet.

Equinor forteller til Vårt Land at den generelle bonusen for 2021 er basert på en helhetlig vurdering av selskapets samlede resultater innenfor fem perspektiver: Sikkerhet, sikring og bærekraft, mennesker og organisasjon, drift, marked, og økonomi.

– Ingen bønder å miste

– Dette er veldig spesielt. Det er jo ikke et overskudd som kommer av veldig godt arbeid, men av en verden i krise. Skal virkelig overskudd fra en global krise gå til bonuser i en sektor hvor lønna allerede er langt høyere enn alle andre?

Det sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes. Han er kritisk til at at bøndene nå sitter igjen med med skjegget i postkassa.

SVs sjefforhandler Torgeir Knag Fylkesnes krever økt pengehjelp til bøndene for å kompensere for høye priser i landbruket. Foto: Javad Parsa / NTB

– Situasjonen bøndene nå står i er veldig alvorlig. Jeg har fått mange meldinger fra bønder over hele landet som har meldt flere tusen dyr til slakt. Nå må det tas tak for redde det vi har og trygge matsikkerheten. Vi har ingen bønder å miste, og ingen matproduksjon å tape i den situasjonen vi nå står i.

Krigen i Ukraina påvirker også årets jordbruksoppgjør og har skapt frykt for global matvaremangel. Mange mener det er viktigere enn noen gang at Norge er selvforsynt på mat. Krigen kan føre til en global matkrise med en voldsom prisøkning, advarer FN. En av årsakene er at det kan bli akutt mangel på gjødsel til landbruket.

Ikke godt nok

I disse dager pågår årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret er en forhandling mellom staten på den ene siden og bondelaget og bonde- og småbrukarlaget på den andre siden. Torsdag formiddag la forhandlingsleder Viil Søyland fram regjeringens tilbud til bøndene. Bøndene krevde 11,5 milliardar. Svaret til Støre-regjeringen er rekordhøye 10,15 milliarder kroner.

– Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft.

– For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag i en pressemelding.

Leiar i Norges Bondelag Bjørn Gimming seier det er høge forventningar til årets jordbruksoppgjer. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Knag Fylkesnes er også kritisk til statens tilbud, selv om han mener at det er et greit utgangspunkt.

– Det er fortsatt langt å gå skal bondens økonomi løftes og matsikkerheten styrkes. Stortinget vedtok tidligere i år SVs forslag om at økt selvforsyning og tetting av inntektsgapet skal være førende for statens tilbud. Tilbudet er for svak på begge deler, og vi forventer et bedre resultat - mer i tråd med Stortingets vedtak.

Tilbudet fra regjeringen legger opp til et inntektsløft i 2023 på om lag 30.000 kroner per årsverk. Kravet fra bøndene var 100.000 kroner i årslønnsvekst.

Utviklingen viser at inntektsgapet mellom bøndene og andre lønnsmottagere har blitt større det siste året, og at inntektsgapet i løpet av 2022 kan øke med rundt 60.000 kroner.

Til sammenligning får en ansatt hos Equinor som tjener 700.000 tusen hele 60 000 tusen utbetalt bare i bonus i år. Bonusen kommer i tillegg til ordinære lønnsforhandlinger i selskapet. Oljebransjen har allerede de høyeste lønningene og de beste pensjonsordningene i norsk arbeidsliv (sammen med finansbransjen).

Gapet øker

Equinor mener at bonusen for 2021 som ble utbetalt i år, er påvirket av de høye prisene, men at den først og fremst er et resultat av at prestasjonene deres ligger helt i toppsjiktet blant de selskapene de sammenligner seg med.

– Hva har de ansatte gjort for å fortjene denne bonusen?

– Alle ansattes bidrag har vært viktig for å opprettholde sikker og effektiv drift på anleggene våre og å oppnå de gode resultatene. Vi ønsker å anerkjenne innsatsen til medarbeiderne for et år med svært gode prestasjoner og resultater, sier Ola Morten Aanestad pressetalsperson i Equinor til Vårt Land.

SVs Knag Fylkesnes forteller at de enda ikke har tatt opp saken med samarbeidspartnerne deres Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering.

– Spørsmålet er om dette er noe som har fått regjeringens velsignelse, avslutter han.Les mer om mer disse temaene:

Guro Thomasdatter Aasaaren

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter