Nyheter

Uvanlig tørke vil påvirke strømprisene fremover

STRØM: Ikke bare høye gasspriser i Europa påvirker strømprisene – det gjør også klimaendringer i Norge. Det er uvanlig å ha så høye temperaturer så tidlig på våren, ifølge NVE.

Usedvanlig lite nedbør det siste halvåret er én av to faktorer som vil påvirke strømprisene mest fremover. Det har blitt mindre tilsig til vann vannkraftverkene, og dermed et mindre ressursgrunnlag.

Både i fjor høst og siden mars i år har det vært unormalt tørt i Sør-Norge, melder Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Vi kan forvente at strømprisene i sommer og høst vil være høyere enn vanlig, så lenge gassprisene er så høye som vi har sett nå, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I tillegg til tørke, avhenger prisen av situasjonen i Europa.

– Lite nedbør i seg selv kunne ha påvirket strømprisen, uavhengig av andre faktorer. På grunn av situasjonen i Europa er det usikre tider, sier Myhrer Østenby.

Selv om det er sikkert at både høye gasspriser og lite nedbør påvirker strømprisene, er det vanskelig å isolere effekten av de to ulike faktorene, ifølge Østenby.

Mindre enn normalt

Tørke er i utgangspunktet uvanlig, og det er uvanlig å ha så høye temperaturer så tidlig på våren, kan Hervé Colleuille opplyse om. Han er hydrogeolog og seksjonssjef for flom- og jordskredfare i NVE.

– Det har bare kommet omtrent en tredjedel av vanlig nedbør de siste seks månedene. Statististisk sett går det ti år eller mer mellom hver gang vannstanden er så lav som i år, sier Colleuille.

De siste fem årene har Norge vært utsatt for flere tørkeperioder, og hydrogeologen tror vi kan se mer av denne tørken i fremtiden.

Så langt i år er vi bare i startfasen av tørken, og Colleuille er bekymret for hvordan situasjonen vil være i mai.

– Norge har et væravhengig kraftsystem, og vi har både et væravhengig forbruk og væravhengig produksjon. Fordi været svinger mye, må vi være forberedt på at situasjonen i kraftsystemet også svinger, sier Østenby.

Hadde det kommet veldig mye nedbør nå, så hadde det kunnet bedre ressurssituasjonen. Men ifølge Østenby må det mye regn til for at vi skal kunne komme opp på et vanlig nivå igjen.

– Det har vært vesentlig mindre enn normalt lenge, sier hun, og legger til:

– Mindre kraft på tilbudssiden vil påvirke kraftprisen.

Torbjørg Jevnaker. Fridthjof Nansens institutt

Svingninger i kraftsystemet

– Det er flere analytikere som forventer mer svingninger i kraftprisene når Europa skal over på et fornybart kraftsystem, sier Torbjørg Jevnaker, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Hun forklarer at Norge, som allerede har et kraftsystem basert på fornybare energikilder, naturligvis vil oppleve svingninger i strømprisene, fordi kraftproduksjonen er avhengig av vær og vind.

Det er ikke bare kraftproduksjonen som vil være væravhengig, det vil også energibruken være.

– Kaldt vær om vinteren fører for eksempel til at vi bruker mer strøm, sier Jevnaker.

Samtidig får vi i hovedsak strømmen vår fra vannkraft. Demninger gjør at vi kan spare på vannet, så det er en mer fleksibel ressurs som ikke er like væravhengig som for eksempel sol og vind.

Utfordringer på grunn av tørke

I tillegg til økte strømpriser, vil den uvanlige tørken få konsekvenser som økt fare for skogbrann over lengre tid, utfordringer for vannforsyninger og tomme brønner.

– Det vi er mest bekymret for, er landbruket. De fleste bønder har sådd, og det trengs vann i vekstsesongen, sier Colleuille.

Tørketrenden, som de siste årene har kommet hyppigere, er ifølge Colleuille kommet for å bli. De siste fire årene har det vært tørke flere ulike steder i landet, men det er enda mer uvanlig at farevarselet kommer allerede i april.

– Vi har kjørt en del klimascenarier, og det ser ut som at vi i fremtiden kan se mer av den tørken vi opplever i Sør-Øst Norge nå. Alle scenarier viser at det blir økte temperaturer, og mer av nedbøren i Norge vil komme som regn om vinteren, sier Colleuille.

Mer varme, mindre nedbør og mindre snø i fjellet er årsaker til at vannstanden i elver og innsjøer vil bli lavere. Dette kan også få konsekvenser for økosystemer.

Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter