Nyheter

Politico: USAs høyesterett kan stemme for å avskaffe rett til abort

ABORT: I en oppsiktsvekkende lekkasje fra amerikansk høyesterett beskrives retten til abort som «oppdiktet» og høyesterettsdommen Roe vs. Wade som eksepsjonelt dårlig begrunnet.

Amerikansk høyesterett skal nå ta stilling til om den kjente dommen Roe vs. Wade, som i 49 år har garantert amerikanske kvinner retten til abort, er forankret i den amerikanske grunnloven.

Formelt sett forbyr Roe vs. Wade myndighetene å legge begrensninger på gravide kvinners mulighet til å oppsøke abort, før fosteret er levedyktig.

En oppsiktsvekkende lekkasje skaper nå sjokkbølger i USA: Dokumentet som redegjør for meningen til flertallet av høyesterettsdommerne.

I utkastet, som er tilgjengelig på Politicos nettsider, står det at den historiske høyesterettsdommen fra 1973, kjent som «Roe v. Wade» og som sikret rett til selvbestemt abort i USA, var «sjokkerende feil fra starten av».

---

Roe mot Wade

  • (Engelsk: Roe v. Wade) er en domsavsigelse fra USAs høyesterett i 1973, som i praksis legaliserte abort i USA. Domsslutningen gjaldt en ankesak fra Texas hvor Jane Roe gikk til rettssak i delstaten fordi hun var nektet abort.
  • Med sju mot to stemmer vedtok høyesterett at den amerikanske grunnloven sikret kvinner retten til selvbestemt abort.
  • Statsadvokaten i Texas het Harry Wade og kvinnen het Norma McCorvey. I retten ble hun anonymisert som Jane Roe – USAs svar på Kari nordmann. Derfor heter kjennelsen «Roe mot Wade».

---

Uttalelse er ventet i juni

«Tiden er inne for å lytte til Grunnloven og returnere abortsaken til de folkevalgte», står det i utkastet.

Grunnen til at høyesterett nå diskuterer Roe v. Wade, er at delstaten Mississippi har innført et forbud mot abort etter uke 15. Dersom høyesterett velger å ikke stanse dette forbudet, vil det innebære at Roe v. Wade faller.

Det vil igjen bety at det blir opp til hver enkelt delstat å avgjøre i hvilken grad de vil tillate abort.

Dersom høyesteretten omgjør Roe v. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til dette, hovedsakelig i Midtvesten og Sørstatene. Delstater som ønsker det, vil fortsatt kunne bevare abortlovene de har i dag.

Politico understreker at dokumentet er et utkast og at meninger kan endres fram til juni, når en endelig uttalelse er ventet å komme. Det er ikke klart om det er gjort endringer på lovforslaget etter at det ble lekket.

Tyder på en uventet aggressiv tilnærming

Lekkasjen til Politico er også oppsiktsvekkende fordi det er første gang i moderne tid at det lekkes fra pågående saker i høyesterett.

Ifølge Politico gir lekkasjen et helt spesielt innblikk i dommernes redegjørelser rundt en av de mest betydningsfulle sakene amerikansk høyesterett har behandlet de siste 50 årene. Mens noen har spådd at den konservative majoriteten ville svekke retten til abort i mindre skritt, tyder lekkasjen på at de heller går for en full avvising av begrunnelsene bak loven fra 1973, skriver Politico.

Det er høyesterettsdommer Samuel Alito som har skrevet utkastet.

En kilde med kjennskap til høyesterettens arbeid sier til Politico at fire av de andre konservativt utnevnte dommerne stemte på linje med dommer Samuel Alito, da høyesterett hadde hørt redegjørelser fra sakens parter i desember.

De tre dommerne som er utnevnt av presidenter fra det demokratiske partiet – Stephen Breyer, Sonia Sotomayor og Elena Kagan, skal jobbe med et alternativt utkast, som etter alle solemerker vil bli nedstemt. Det er uklart hvordan John Roberts, som ble utnevnt av George W. Bush, vil stemme.

Den uomtvistelige konklusjonen er at en rett til abort ikke er dypt rotfestet i nasjonens historie og tradisjoner

—  Høyesterettsdommer Samuel Alito, i det lekkede dokumentet

«En oppdiktet rettighet»

I det lekkede utkastet til en kjennelse skriver Samuel Alito at Roe vs. Wade var dårlig gjennomtenkt og en fundamentalt feil dom, som «diktet opp» en rettighet som ikke er nevnt noe sted i grunnloven. Videre skriver han at høyesterett urettmessig tok et omdiskutert spørsmål bort fra de folkevalgte, og at begrunnelsene i dommen er «eksepsjonelt svake».

«Den uomtvistelige konklusjonen er at en rett til abort ikke er dypt rotfestet i nasjonens historie og tradisjoner», skriver han.

Roe v. Wade ble vedtatt av sju mot to høyesterettsdommere. Av de sju som stemte gjennom kjennelsen, var fem utnevnt av republikanere, mens to var utnevnt av demokrater.

– Et direkte angrep

– Ikke overraskende. Men likevel hårreisende. Denne avgjørelsen er et direkte angrep på verdigheten, rettighetene og livene til kvinner, for ikke å nevne tiår med etablert jus, skriver tidligere presidentkandidat og førstedame Hillary Clinton på Twitter.

– Selv om vi har sett tegnene i flere tiår, er det likevel knusende. Og det skjer samtidig som anti-abort-grupper tydeliggjør sine planer for et nasjonalt forbud mot abort, skriver Alexis McGill Johnson i en uttalelse. Hun leder organisasjonen Planned Parenthood, som blant annet utfører aborter. I uttalelsen legger hun til at det fortsatt er lovlig å få utført abort.

Senator Ted Cruz fra Texas kaller lekkasjen et sjokkerende forsøk på å legge press på dommerne. Samtidig omtaler han innholdet som «intet mindre enn en massiv seier for livet som vil redde millioner av uskyldige babyer».

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter