Nyheter

Uklart hvem som får regninga for norsk våpenstøtte til Ukraina

Norge har sendt våpen og militært utstyr for minst 250 millioner kroner til Ukraina, og mer kan være på vei. Det er uklart hvordan beløpet skal dekkes inn.

Forsvaret har sendt 4.000 panservernraketter av typen M-72 til Ukraina, og disse må erstattes.

Dette bekrefter Forsvarsdepartementet, som anslår at det vil koste mellom 120 og 140 millioner kroner å fylle opp lageret her hjemme igjen.

Norge har også gitt rundt hundre Mistral-missiler til Ukraina. Disse franskproduserte missilene ble innkjøpt på 1990-tallet og har vært benyttet på norske marinefartøy.

Ukraina har fått dem i såkalt MANPADS-versjon og skal benytte dem fra utskytningsramper på bakken.

Million-missiler

Forsvarsdepartementet kan ikke si hva Mistral-missilene i sin tid kostet, men NTB har innhentet opplysninger om at slike missiler omsettes for opptil 1 million kroner i annenhåndsmarkedet.

– Vi er ikke uenige i den vurderingen, sier seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet.

Hvor mye det vil koste Forsvaret å erstatte Mistral-missilene, kan han ikke si.

– Det er ennå ikke besluttet hvordan eller om kapasiteten skal erstattes, og dermed heller ikke hvilke kostnader som vil påløpe, sier Spange Brekke til NTB.

Vester og hjelmer

Norge har også donert 1.500 skuddsikre vester og 5.000 hjelmer til den ukrainske hæren. Også dette ble plukket fra Forsvarets lager, til tross for at det lenge har vært mangel på stridsvester i Norge.

Forsvarsdepartementet vil ikke anslå verdien av materiellet som er gitt til Ukraina, men sier at det uansett skulle «utfases». Hvor mye det vil koste å erstatte vestene og hjelmene, ønsker de ikke å anslå.

1.500 stridsvester og 5.000 hjelmer vil med dagens priser koste minst 35 millioner kroner, trolig langt mer, viser NTBs anslag, som baserer seg på priser oppgitt av noen av Forsvarets tidligere leverandører.

Lover mer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste for få dager siden at det kan bli aktuelt å sende mer militært materiell til Ukraina, men det er ikke kjent hva dette i så fall blir.

Støre opplyste også i Stortingets spørretime at Norge har bidratt med penger til et fond den britiske regjeringen har opprettet for å finansiere våpenhjelp til Ukraina, men han sa ikke hvor stort beløp det er snakk om.

Det er heller ikke kjent om våpenstøtten til Ukraina vil bli dekket over det ordinære forsvarsbudsjettet, eller om det blir det snakk om tilleggsbevilgninger.

– Regjeringen vil ta stilling til dette, sier Spange Brekke til NTB.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter