Nyheter

Stortingsflertallet sa nei til å begrense strømeksporten

STRØM: To forslag om å begrense strømeksporten når det er lite vann i magasinene, er nedstemt på Stortinget.

Forslaget var fremmet av Rødt og fikk støtte av Fremskrittspartiet, SV og Kristelig Folkeparti. Men det var ikke nok til å sikre flertall.

Sofie Marhaug (R) er skuffet.

– Dagens markedstvang innebærer spekulasjon i høye priser på bekostning av forsyningssikkerheten. Det er verken bra for Norge eller Europa, sier hun til NRK.

Hvis Rødts forslag hadde blitt vedtatt, måtte regjeringen ha utredet mulighetene i inngåtte avtaler om strømutveksling for å begrense eksporten i perioder hvor fyllingsgraden er vesentlig lavere enn normalt. Også Frp hadde fremmet et forslag om å begrense strømeksporten, men heller ikke det fikk flertall.

Regjeringspartiene Ap og Sp skriver i sine merknader til forslaget at regjeringen har satt i gang flere utredninger av kraftmarkedene og satt ned en energikommisjon.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter