Nyheter

Treig bosetting av ukrainske flyktninger skaper reaksjoner. Nå krever Imdi plan

BOSETTING: Over 6.190 ukrainske flyktninger har fått innvilget beskyttelse i Norge, men bare 131 er bosatt. Nå ber Imdi kommunene om å melde inn en plan for hvordan flyktningene skal bosettes.

Bilde av et barn. Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener bosettingen av ukrainske flyktninger går for tregt.

Så langt har 13.782 personer fra Ukraina søkt om beskyttelse i Norge, og UDI tror det vil bli minst 22.000 i løpet av året. Men bosettingen av flyktningene tar tid.

Bare 131 ukrainske flyktninger er hittil bosatt. 560 har fått tildelt kommune.

– Vi synes bosettingen nå går for tregt, sier Pål Nesse, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til NRK.

– Det er så mange rundt i Kommune-Norge som står klare til å bidra, både kommuner selv og ikke frivillige som ønsker å stille opp. Nå må vi få fart på dette, fortsetter.

Av de snart 14.000 som har søkt om beskyttelse, har 6.190 allerede fått innvilget kollektiv beskyttelse.

Krever detaljert plan

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har bedt landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i 2022. Nå ber de kommunene om å melde inn en tidsplan for bosettingen av flyktninger til og med sommeren 2022, for å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene.

Dette må tidsplanen inneholde:

  • Et anslag over når kommunen kan bosette antallet flyktninger fordelt ukevis til og med august.
  • Målet er å få en oversikt over tilgjengelig kapasitet fordelt frem til august 2022.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge KS, mener det vil bli vanskelig for de enkelte kommunene å gi et detaljert tall for ukentlig bosetting mange uker fram i tid.

– Det er nok mer rimelig at kommunene gir anslag på hvor mange de maks kan bosette innen noen gitte tidspunkter, primært begrunnet tilgang på boliger, men også i oppbygging av kapasitet på tjenestetilbudet, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Pål Nesse blir ny generalsekretær i NOAS. Foto: NOAS

Mener det haster

Assisterende direktør Halwan Ibrahim i Imdi, sier at de håper grepene og forenklingene de nå har gjort, skal føre til raskere bosetting.

– Vi tror det, og vi håper det. Og vi forventer også at kartleggingen skal skje raskere i mottak, og at bosettingen skal bli raskere, sier Ibrahim til NRK.

Pål Nesse i Noas er tydelig på at rask bosetting er viktig for flyktningenes sikkerhet.

– For kvinner og barn, som det er 90 prosent av, er å det komme ut i lokalsamfunn der folk mer kjenner de lokale forholdene, i seg selv en veldig viktig beskyttelse. Ikke minst for barn, som skal ut i skole og barnehage. Da har de plutselig en hel skoleklasse som passer på seg. Det er den beste beskyttelsen du kan få, sier Nesse til NRK.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter